‘SDÜ Hastanesi’nde bazı branşlar işlemez hale geldi’

Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Hayati Yıldız, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde şuanda bazı branşların işlemez hale geldiğini ileri sürerek, aşırı derecede hemşire, sağlık memuru ve kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.

‘SDÜ Hastanesi’nde bazı branşlar işlemez hale geldi’
SAĞLIK 0
Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Hayati Yıldız, K32’de katıldığı Ne Var Ne Yok Programında sağlık çalışanlarının sorunlarını anlattı. Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde sağlık personeli sıkıntısı yaşandığını ileri süren Yıldız, Şehir Hastanesi, yıpranma payı, 2015 yılı toplu sözleşme konularına değindi.
HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE KALİFİYELİ PERSONELE İHTİYAÇ VAR
İlk olarak SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki personel sıkıntısından bahseden Hayati Yıldız, “Özellikle üniversite hastanemizde şu anda aşırı derecede Hemşire, Sağlık Memur ve  kalifiye personele ihtiyaç var. Bu sıkıntının yakın zamanda aşılması çalışanları mutlu edecek. Personelin yaş ortalaması çok genç bu sebeple personel açığının bir sebebi de doğum oranı yüksek, ücretsiz izinli personel sayısı fazla. (Bazı branşlar işlemez hale gelmiş ve Diğer sağlık kuruluşlarından desteklenmekte).Yeni yeni normale dönüyor. Çalışanların iş yükleri artmış durumda, nöbetleri artmış durumda, sağlık hizmeti sunumu etkilenmiş yıpranmışlık ve bitkinlik hat safhada bu arada hekim dışı personele ödenen döner sermaye,  nöbet ücretleri  neredeyse yok gibi Özellikle acile hizmet veren personele ödenen özellik farkları yok, bu birimler Röntgen, Biyokimya Laboratuvarı  ve Mikrobiyoloji laboratuvarı gibi. Üniversite hastanesinde çalışanların gelir vergisi kayıpları da hat safhada. Bunlara çare aranmasını istiyoruz.
DÖNER SERMAYE İŞLETME KARARLARININ PERSONELİN HEPSİNİ KAPSAMASINI İSTİYORUZ
Eşit işe eşit ücret verilmesini istiyoruz. Devlet Hastanesi personeli ile eşit hale getirilmesini istiyoruz. Döner Sermaye İşletme Kararlarının personelin hepsini kapsamasını istiyoruz. Bu Kurulda bütün birimlerin temsil edilmesini istiyoruz. Diğer kurumlarda çalışan personellerden sabit ödemeden  damga vergisi kesilirken sağlık personelinden hem damga hem de gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu da personelin kaybıdır.  Hastane içerisinde 24 saat hizmet verecek 0-3 yaş arası kreş yapılmasın istiyoruz. Özellikli ve acile hizmet eden birimlerinde mutlaka görülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
TAŞININCA EKSİK VE ARTILARIN GÖRÜLECEĞİ İFADE EDİLDİ
Öte yandan Şehir Hastanesi’ne değinen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Yıldız, yeni hastaneye taşınma tarihinin şekillenmeye başladığını ancak mevcut hastane binalarının ne olacağı konusunda net bir bilginin bulunmadığını söyledi. Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: “Daha önce SSK’dan Sağlık Bakanlığına geçen Gülkent Hastanesinde kullanılan hastane malzemeleri, tıbbi malzemeler  ve ameliyat malzemeleri atıl duruma düştü ve eski binada çürütüldü. Aynı olayın yaşanmaması için yeni hastaneye hiç malzeme gitmeyeceği söylendi Genel sekreter tarafından ilçe Hastanelerinde kullanılacağını anlatıldı takip edeceğiz ve göreceğiz. Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik makamlarıyla görüşmelerimiz oldu. Personel konusu. Otopark, Tıbbi görüntüleme, Laboratuvar birimleri ve Fizik tedavi birimi özele devri gibi konular 657 sayılı devlet memuru olarak çalışan personelde herhangi bir sıkıntı yok. Poliklinik hizmetlerinde daralma mevcut olduğu bilgi girişleri hekim tarafından yapılacağı konusu geldi. Taşınınca eksik ve artıların görüleceği ifade edildi. Bu bağlamda Hastanenin bazı işlevleri özelleşecek gibi duruyor. İlerde Sağlık Bakanlığına Sormak lazım Butik hastane gündemde poliklinik hizmeti verecek yapıda olacağı söyleniyor. İlimizde Sağlıkta vatandaşın hizmet alım kalitesi çok yüksek. Kıymetini bilelim Öz eleştiriyi de yapalım. Çalışanı da öncelikli düşünelim.”
BU SÖZ SADECE DUDAKLARDA KALMIŞTIR
Diğer taraftan sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi konularda sıkıntılarının bulunduğunu dile getiren Hayati Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıpranma payı; Sağlık personelinin en çok beklediği konuların başında Yıpranma payı gelmekte fakat bu söz sadece dudaklarda kalmıştır. Hayata geçmemiştir. Bazı sağlık çalışanlarına (Radyolojide, Nükler Tıpta, Biyokimyanın bazı dallarında,  Anjiyokrafide çalışan personellere uygulanan yıpranma payı mevcut Askeri ve Emniyet teşkilatına uygulanan yıpranma payı mevcut  yılda 3 ay yansıması var bu yada bunun yarısı uygulansa çalışanlar tabiî ki mutlu olacak. 01.10.2008 tarihinde çıkan SGK. Yasasıda yıpranmada da  yararlanmayı neredeyse yarıya indirdi. Gene mağdur olan sağlık çalışanı oldu. Hatırlayınız memur-sen’e bağlı sağlık-sen’in bir toplantısında 2014 yılı mayıs ayında cumhurbaşkanımız başbakan iken 5 yıla 1 yıl sağlık çalışanlarına yıpranma payı verileceğini açıklamıştı. Sağlık-sende müjde diyerek afiş broşür bastırmıştı. Neredeyse bu sözün üstünden 3 yıl geçti ama bir arpa boyu yol kat edilemedi.
            15 Temmuzdan sonra açığa alınan personellerin yüklerini görevde olan personeller çekmekte yaşanan olaylardan dolayı psikolojisi bozulmuş, yıpranmış ,bıkmış şüphe ile hareket eden acabalarla işini yapan toplum gözünde itibarsızlaştırılmış bir ruh hali ile çalışmaktadır. Bir an önce yıpranma payı hayata geçmelidir.
EK ÖDEMELERİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI GEREKİYOR                                           
            Kamuda  sağlık personeli dışında bir sürü iş kolu mevcut İşçi ve memur ayrımını maaş konusunda birleştirecek  olan kalem bu . Kamuda çalışıp emekli olan bir işçi 3000 TL maaş alırken 3300 TL emekli maaşı alıyor. Kamuda çalışan memur ise 3100 TL alan bir memur emekli olduğunda tazminatları eş ve çocuk parası da çıkartılarak maaşları 1800 TL’ye düşüyor. Emeklilikte eş ve çocuktan ayrılıyor muyuz önce kendimize bu soruyu yöneltelim;  çocukları yok mu sayalım. Masada toplu görüşmeye imza atan sendikaya bunu sormak lazım. Hiç mi aklınıza gelmiyor diye. Bu adaletsizliğin biran evvel ortadan kalkmasını istiyoruz.   15 Temmuz’dan bu zamana kadar yaşanan sıkıntılı süreçten dolayı emekliliğini talep eden personel sayısı arttı beklentilerine cevap alamaz oldular. Kurumun işleyişinden ve soruşturmaların selameti için emeklilik işlemlerine bazı  kurumlar onay vermiyor. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması olayı hala gündemimizden düşmedi. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması hem istihdamı açacak hem de emeklilikte bir nebzede  olsa ekonomik rahatlık sağlayacaktır. Şu anda en darda olan emeklilerimizdir. Emeklilerin  banka promosyon beklentisi var hala çözülmedi.”
TOPLU SÖZLEŞME DEVRE DIŞI
Son olarak 2015 yılı toplu sözleşmenin devre dışı kaldığını ileri süren Hayati Yıldız, “2015 yılında imzalanan toplu sözleşme şu anda devre dışı Memur Sen’in sessiz kalmasından memurların hakları ayaklar altında Kamu-sen olarak Toplu Sözleşme ye Danıştay’a dava açılmıştır. 2016 yılı artışı olan % 6 + 5 erimiş enflasyon canavarı gene cebimize el atmıştır. Sözde 21 tane memurun lehine olan karar olduğu fakat hiçbirinin uygulanmadığı açık.  Davanın neticesini hep birlikte göreceğiz.
2017 TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA KAMU SEN OLARAK BİZ OLMAK İSTİYORUZ
Sendikal anlamda rahatsız olduğumuz ve gün yüzüne çıkan konular ve sıkıntılar var. Rahatsız olduğumuz Hastane yöneticileri baskıcı tavır, davranış ve tutumları mevcut, Yönetici koltuğuna oturan idarecilere şunu söylüyoruz. İdareciliğinizi devletten yana Vatandaştan yana ve çalışandan yana adil bir şekilde yapın istiyoruz. Çalışanları makamlarına çağırarak sendikacılık yapmalarını istemiyoruz. Şu anda Devlet makamında oturarak baskıcı tavır ve davranılış sergileyen Yeni Kapı ruhunu zedeleyen Sendika yöneticisi olup da idarecilik yapan insanlar önce devletin işini layıkıyla yapsınlar sendikacılık yapacaklarsa ne kazandılarsa siyasetin kanadından ayrılıp sendikacılık yapsınlar çünkü sendikal anlamda hiçbir kazanımları yok. Maaş zammını artış olarak görmesinler o kadar kamuda beklenti varki  Ek ödemelerin emekliliğe yansıması (İmza kampanyasına gene çıkacağız) . Sağlıkçıların yıpranma payı , Ek gösterge düzenlemesi, Gelir vergisi kayıplarının telafisi konuları beklentileri içerisinde kamuda çalışanlar Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.  Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş Sendikal ayrım yapmışız, hata etmişiz sözünü de idarecilere hatırlattık . Türkiye Kamu-Sen olarak bizlerde Yeni kapı ruhunu yok etmeye çalışan bu kripto yöneticileri hem ifşa edeceğiz. Hem de Cumhurbaşkanlığı  Makamına ve Başbakanlığa şikayet edeceğiz. Bu  tür idarecilere tanınan prim tükenmiştir. 2017 yılı Toplu görüşme ve pazarlık masasında kamu-sen olarak biz olmak istiyoruz. Gerçek sendikacılığı herkes görüyor. Korkuyu atalım doğruların yanına olalım” şeklinde konuştu. 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Koltuk Altından Kalp Kapak Ameliyatı
Koltuk Altından Kalp Kapak Ameliyatı

Koltuk Altından Kalp Kapak Ameliyatı

Artık rahat 
nefes alabiliyorum
Artık rahat nefes alabiliyorum

Artık rahat nefes alabiliyorum

Sağlıklı bir gelecek için;
ÖNCE 
DİNLE!
Sağlıklı bir gelecek için; ÖNCE DİNLE!

Sağlıklı bir gelecek için; ÖNCE DİNLE!

En çok 
erkeklerde 
görülüyor
En çok erkeklerde görülüyor

En çok erkeklerde görülüyor

Yanık yaralanması geçiren genç sağlığına kavuştu
Yanık yaralanması geçiren genç sağlığına kavuştu

Yanık yaralanması geçiren genç sağlığına kavuştu

ÇÖZÜM ELLERİMİZDE
ÇÖZÜM ELLERİMİZDE

ÇÖZÜM ELLERİMİZDE

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Antalyaspor000000
2Konyaspor000000
3Alanyaspor000000
4Beşiktaş000000
5Çaykur Rizespor000000
6Sivasspor000000
7Yeni Malatyaspor000000
8Fenerbahçe000000
9Galatasaray000000
10Gazişehir Gaziantep FK000000
11Gençlerbirliği000000
12Göztepe000000
13İstikbal Mobilya Kayserispor000000
14Kasımpaşa000000
15Medipol Başakşehir000000
16MKE Ankaragücü000000
17Trabzonspor000000
18Yukatel Denizlispor000000
2017

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, "mağdur-tanık" sıfatıyla dinlendi

2017

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından Regensburger Domspatzen'da papaz ve öğretmenlerin en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı

2016

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sorguları sonucunda tutuklandı

2016

Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırıldı

2015

Japonya Grand Prix'sinde Ekim 2014'te geçirdiği kazadan sonra komaya giren Formula 1 pilotu Jules Bianchi, 25 yaşında hayatını kaybetti

2012

Şam'da Ulusal Güvenlik Kuruluna yönelik düzenlenen intihar saldırısında Esed'in özel temsilcisi Hasan Türkmani, Savunma Bakanı Davud Racha ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket öldü. Saldırıyı, Özgür Suriye Ordusu üstlendi

2012

Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini ''Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden'' iptal etti

2004

II. Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya'nın Nagasaki kentine bırakan Amerikalı pilot Charles W. Sweeney 84 yaşında öldü

2002

Gazeteci yazar Metin Toker, Ankara'da öldü

1998

İnsanlık ve savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını öngören sözleşme, Roma'da imzalandı

1996

Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı Long Island-New York açıklarında havada infilak etti: 230 yolcudan kurtulan olmadı.

1982

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayımlandı

1976

Rumen jimnastikçi Nadia Elena Comăneci, 1976 Yaz Olimpiyatları'nda 10 tam puan alarak, Olimpiyatlarda tam puan alan ilk jimnastikçi unvanıyla tarihe geçti.

1976

Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev, Boğazlar'dan geçti

1975

1975-Apollo - Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen ve

1974

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in yardımcısı Sisco, Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit’in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlılar ile görüşmek üzere Atina’ya hareket etti.

1965

Gazeteci ve yazar Refik Halit Karay, bugün öldü.

1941

II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de artan milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı.

1932

Ezanın Arapça okunması Türkiye genelinde resmen yasaklandı. Diyanet dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

1930

Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı.

1925

Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.

1920

Misakımillî, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. BMM, Misakımillî üzerine yemin etti.

1919

Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

1918

Güney Afrikalı siyasetçi Nelson Mandela, bugün doğdu.

1868

Fransız astronom Pierre Jules César Janssen, helyum elementini keşfetti.

656

656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri