omuhgn.jpg

Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız

Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız

Otizmin Farkındayız, 
Onların Yanındayız
ISPARTA 0
omuhgn.jpg
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nisan Ayı Otizm Farkındalık ayı olması münasebetiyle mavi giyerek otizme dikkat çekti.
 
SDÜ Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Evrim Aktepe ve Doç.Dr. Ümit Işık, Otizm hakkında şu bilgilere yer verdi. Otizm Nedir? Otizm bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkan, çocuğun çevresiyle iletişim ve etkileşim kurmasını engelleyen, tekrarlayıcı, basmakalıp davranışlar göstermesine yol açan bir bozukluktur. Otizm belirtileri ilk 2 yaşta ortaya çıkar ve belirtiler ve belirtilerin şiddeti yıllar içerisinde değişiklik gösterebilir. Otizm yaşam boyu devam edebilen bir bozukluk olup, belirtileri de her çocukta farklılık gösterir. Bu nedenle otizm tanılı her çocuk birbirinden farklı olabilir. Yaşamları boyunca hiç konuşmayan, çevresiyle hiç iletişim kuramayan çocuklar olabildiği gibi, yardıma ihtiyaç duymadan yaşamını devam ettirebilen hatta meslek sahibi olanlar da vardır. Otizmin Sıklığı Nasıldır? Otizmin görülme sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalar sıklığının giderek arttığını göstermektedir.
 
Hastalık kontrol ve önlem merkezi raporuna göre günümüzde her 54 çocuktan biri otizm tanısı almaktadır. Otizmin geçmiş yıllara göre daha sık görülmesinin en önemli nedeninin toplumda otizm ile ilgili farkındalığın artması ve uzmanların otizmi daha iyi tanıması olduğu düşünülmektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında otizmin erkeklerde kızlardan 4 kat fazla görüldüğü bilinmektedir. 'Erkek çocukları geç konuşur' şeklindeki kalıp algının düzeltilmesi otizm tanılı erkek çocukların daha erken tanınmasının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Otizmin Nedenleri Nelerdir? Otizmin ortaya çıkmasında en önemli nedenin kalıtım (genetik) olduğu bilinmektedir. Çeşitli genetik ve çevresel faktörler suçlanmıştır, fakat bozukluğun sebebine ilişkin kesin bir neden bulunamamıştır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede benzer oranlarda rastlanmaktadır.
 
Otizm sıklığındaki artışın, aşılar veya tiyomersal koruyucu madde ile bağlantılı olup olmadığını inceleyen çalışmalar, civa, tiyomersal ve aşılarla otizmin arasında hiç bir bağlantı bulamamıştır. Geçmişte aşılar, ağır metaller, bazı besin maddeleri ve geçirilen hastalıklar gibi bazı nedenlerin otizme yol açtığı düşünülmüş ancak günümüzde yapılan çalışmalar bu nedenlerin otizmin ortaya çıkmasında bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Otizmin Belirtileri Nelerdir? Otizm tanısı alan çocukların önemli bir kısmında belirtilerin 13-14 aylık iken görülmeye başladığı bilinmektedir. Ancak en sık başvuru yaşı 2-3 yaştır. Sıklıkla konuşma gecikmesi nedeniyle aileler doktora başvurur.
 
Otizm belirtileri her çocukta farklılık gösterebilir. Üç yaşından küçük çocuklarda otizm varlığını düşündüren belirtiler; • Göz teması kurmada ve sürdürmede zorluk yaşar • İsmiyle seslenildiğinde dönüp bakmaz, tepki göstermez. Normal gelişim gösteren bir çocuk genellikle 10 aylık olduğunda kendi ismini tanır ve ismiyle seslenildiğinde dönüp bakar • İstediği bir nesneyi parmağı ile işaret ederek göstermez. Örneğin uzanamadığı bir yerden bir eşya isteyeceğinde parmağı ile göstermek yerine annesinin elini tutarak gösterir ya da o nesnenin önünde bekler. Normal gelişim gösteren bir çocuk genellikle 12 aylık olduğunda bir nesneyi parmağı ile göstermeye başlar. • Ona bir şeyi işaret ederek göstermek istediğinizde ilgi göstermez. İşaret edilen yere dönüp bakmaz. • Oyun oynama ve taklit becerisi yetersizdir. Hayali oyun ya da -miş gibi oyun olarak adlandırılan oyuncak bebeğe yemek yediriyormuş gibi yapma, oyuncak bir telefonla konuşuyormuş gibi yapma, arabayı sürüyor ve kaza yapıyormuş gibi yapma oyunları oynamaz. • Bay bay yapma, ce-e yapma ya da fış fış kayıkçı gibi oyunlar 1,5 yaşında olmasına rağmen gelişmemiştir. • Yalnız kalmayı tercih eder. Arkadaşlık kuramaz ve tek başına oynamayı ister. Arkadaşları ile karşılıklı oyun oynamaz, grup oyunlarına katılmaz ve ailesini oyununa davet etmez. • Yabancı bir ortamda yalnız başına kaldığında anne babasını aramayabilir ve/veya dışarıdan geldiklerinde onları karşılamayabilir. • Konuşma gelişimi gecikmiştir. 16 aylık olmasına rağmen anlamlı kelimeleri ('su', 'ver', 'al') ve 24 aylık olmasına rağmen anlamlı iki kelimelik cümleleri ('Anne gel!') başlamamıştır. • Otizm tanılı çocukların en dikkat çekici yönleri, konuşmasındaki gecikmedir.
 
Motor gelişimleri çoğunlukla normal olmasına yani, zamanında oturup, zamanında yürümelerine karşın, dil gelişimleri ve konuşmaları oldukça geridir. Beş yaşına geldiklerinde sadece %50'si tek kelimelerle konuşabilir. Konuşma, ilişki kurmaktan çok ihtiyaçların giderilmesi için kullanılır. • Sallanma, kendi etrafında dönme, kollarını çırpma, elleri ile oynama gibi tekrarlayıcı davranışları vardır. • Dönen cisimlere ilgi duyma, çamaşır makinesinin karşısında uzun süre vakit geçirme gibi takıntılı davranışları vardır. • Değişime karşı direnç gösterebilirler. Otizm tanılı çocuklar hayatlarını adeta tekrarlar üzerine kurmuş gibidirler. Örneğin, yemekleri hep aynı şekilde hazırlanmalı, bakkala hep aynı yoldan gidilmeli, hep aynı yemeği yemeli, hep aynı giysileri giymeli gibi Otizm Tanısı Nasıl Konur? Çocuğunuzda otizm belirtileri olduğundan şüphelendiğinizde zaman kaybetmeden bir Çocuk Psikiyatristine başvurmak gerekir. Bir çocuğun otizm tanısı alıp almadığını anlamak için deneyimli bir çocuk psikiyatristinin yaptığı ayrıntılı değerlendirme gereklidir. Otizm tanısı çocuk psikiyatrisi alanında uzman doktorlar tarafından klinik öykü, muayene, izlem ve hekimin gerektiğinde kullandığı tetkiklerle konur.
 
Otizm tanısı koymak için herhangi bir tıbbi tahlili ya da tetkik (kan tahlili, beyin filmi ya da EEG gibi) yoktur. Ancak bazı durumlarda bazı hastalıklarla ayırıcı tanısını yapmak için bazı tetkikler istenebilir (işitme testi, genetik inceleme, nörolojik değerlendirme gibi). Çocuğuma Otizm Tanısı Konuldu, Ne Yapmalıyım? Otizm tanılı çocukların ebeveynlerinin çoğu çocuklarındaki sorunları 1,5 yaşından önce fark ettiklerini belirtmektedir. Ancak otizm tanısının konması ortalama 4-5 yaşlarını bulmaktadır. Bunun en önemli nedeni ayrıntılı bir değerlendirme için gecikilmesidir. Ebeveynlerin 'Biraz Bekleyelim!' düşüncesi ile zaman kaybetmek yerine, var olan sorunun bir an önce adının konması ve gerekliyse erken tedavi çalışmalarına başlanması önemlidir. Şu an için otizmi kesin olarak tedavi edebilen bir ilaç ya da yöntem yoktur. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar erken tanı ve yoğum eğitimin olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Erken yaşlarda başlayan yoğun eğitim programları şu an için bilinen en etkin yöntemdir. Bu nedenle otizmi mümkün olduğu kadar erken yaşta fark etmek büyük önem taşımaktadır.
 
Otizm tanılı çocuklara, bireysel terapi, grup terapisi, özel eğitim ve gerekirse ilaç tedavisi uygulanır. Tedavide ailenin bilgilendirilmesi ve eğitimi de önemli basamaklardan biridir. Otizmde tedavi edici bir ilaç yoktur. İlaç tedavisi sıklıkla eşlik eden davranış bozuklukları, hiperaktivite, tekrarlayıcı hareketlerin azaltılması veya uykunun düzenlenmesi amacıyla tedaviye eklenmektedir. Kullanılan bazı ilaçların çocukları konuşma becerileri ve sosyal becerilerinde olumlu gelişmelere yardımcı olabildiği bilinmektedir. Bu zorlu süreçte ailenin yapabilecekleri; • Sorunu kabullenmeye çalışın • Kendinizi ya da eşinizi suçlamayın • Çocuğunuza özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim aldırın • Aile olarak siz de eğitim sürecine katılın • Televizyonu kısıtlayın • Evde bol miktarda konuşulan bir ortam oluşturun • Asla pes etmeyin - vazgeçmeyin! • Gerekirse ebeveynler olarak psikolojik destek alın Otizm İle İlgili Yanlış Bilinenler 1) YANLIŞ: Erkek çocukları geç konuşur DOĞRU: Bütün çocukların 18 aylığa kadar konuşması gerekir. Ancak işitme engeli, yarık damak, zihinsel engellilik, sözel anlatım bozukluğu azlığı gibi durumlarda da geç konuşma olabilir. Ayırıcı tanı için mutlaka çocuk psikiyatri hekimine başvurulmalıdır. Otizm erkek çocuklarında daha sık görüldüğü için bu daha da önemlidir. 2) YANLIŞ: Kıskandığı için geriledi, konuşmayı unuttu DOĞRU: Bununla ilişkili bilimsel bir gerçek yoktur. Kazanılan yeteneklerin geriye gitmesi ciddi beyin hastalıklarının bir göstergesi olabilir.
 
Bazen travmatik olaylardan sonra da geriye gitmeler olabilir. Otizm hastalığının bir belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir 3) YANLIŞ:Aşılar otizm yapar DOĞRU: Aşılar kesinlikle otizm yapmaz. Kızamık Kabakulak Kızamıkçık (MMR) aşısının otizme yol açtığına dair yanlış bilgi ve inanç, 1998’de yayınlanmış ve daha sonra yayından geri çekilmek zorunda kalınmış, sadece 12 çocukla yapılan, yöntemi hatalı bir çalışmadan kaynaklanmıştır. Yapılan çalışmaların analizinde, çalışmalarda yer alan 1 milyon 256 bin 407 (1.256.407) çocukta kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısının, aşılarda koruyucu olarak kullanılan thiomersalin otizmin ortaya çıkmasında etkisi olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Kardeşinde otizm olan, yani otizm açısından daha riskli olan çocuklarla yapılan yaklaşık 100.000 çocuğun yer aldığı bir çalışmada, aşı olan çocuklarda kardeşlerinde otizm olsa bile otizm riskini artırmadığı gösterilmiştir. 4) YANLIŞ: Konuşması var, göz teması var. Otizm olamaz! DOĞRU: Konuşma, göz teması gibi sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin varlığıyokluğu önemli olduğu kadar bunların kalitesi de önemlidir. Sosyalliğinde sorun hissedilen çocukların mutlaka bir çocuk psikiyatri uzmanı kontrolünden geçmesi gereklidir. Anne-babaya göre konuşması ve göz teması olup otizm hastalığı olabilir. 5) YANLIŞ: Benim çocuğum yeterince zeki, otizm olamaz! DOĞRU: Otizm bir zeka geriliği değildir. Otizm hastalarının önemli bir kısmının zekası normal, hatta bazılarının zeka seviyeleri normalden daha da iyidir.
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

TÜİK Açıkladı: 
Isparta’nın 
Yüzde Kaçı 
Çocuk?
TÜİK Açıkladı: Isparta’nın Yüzde Kaçı Çocuk?

TÜİK Açıkladı: Isparta’nın Yüzde Kaçı Çocuk?

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeleri; 
Yaz 
Mevsimine
Hazır
Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeleri; Yaz Mevsimine Hazır

Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeleri; Yaz Mevsimine Hazır

Türk Sağlık – Sen Isparta Şubesi Başkanı Mümtaz Kamil Durak; 
Ebeler Haftası 
Kutlu Olsun Sorunlara 
Çözüm Üretilsin
Türk Sağlık – Sen Isparta Şubesi Başkanı Mümtaz Kamil Durak; Ebeler Haftası Kutlu Olsun Sorunlara Çözüm Üretilsin

Türk Sağlık – Sen Isparta Şubesi Başkanı Mümtaz Kamil Durak; Ebeler Haftası Kutlu Olsun Sorunlara Çözüm Üretilsin

CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan; 
Bu Yapılan 
Antidemokratik
Bir Uygulamadır
CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan; Bu Yapılan Antidemokratik Bir Uygulamadır

CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan; Bu Yapılan Antidemokratik Bir Uygulamadır

Öküzbattı Mesireliği Yenileme Çalışmalarında; 
Sona 
Gelindi
Öküzbattı Mesireliği Yenileme Çalışmalarında; Sona Gelindi

Öküzbattı Mesireliği Yenileme Çalışmalarında; Sona Gelindi

Milletvekili Aylin Cesur Salgın Konusunda Sert Çıktı: 
Mart Kırmızı Marttı
Nisan da Kanlı 
Nisan Oldu
Milletvekili Aylin Cesur Salgın Konusunda Sert Çıktı: Mart Kırmızı Marttı Nisan da Kanlı Nisan Oldu

Milletvekili Aylin Cesur Salgın Konusunda Sert Çıktı: Mart Kırmızı Marttı Nisan da Kanlı Nisan Oldu

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Beşiktaş3422663772
2Fenerbahçe3421762769
3Galatasaray3420863366
4Trabzonspor3516712960
5Atakaş Hatayspor34151181453
6Aytemiz Alanyaspor34151271552
7Gaziantep FK33138121051
8Demir Grup Sivasspor3412715751
9Fatih Karagümrük34131011950
10Göztepe35121211347
11Çaykur Rizespor34101212-1042
12Fraport TAV Antalyaspor3591115-1142
13İttifak Holding Konyaspor34101311-341
14MKE Ankaragücü3410168-1238
15Helenex Yeni Malatyaspor3481313-637
16Kasımpaşa3491510-1337
17Hes Kablo Kayserispor3481511-1735
18BB Erzurumspor3581710-2234
19Medipol Başakşehir338169-1733
20Gençlerbirliği348188-2632
21Yukatel Denizlispor346199-2727
2018

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı

2017

Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 37 yıl sonra yeniden başladı

2016

BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı

2015

Türkiye, 2015'te en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi

2015

Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı

2014

Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı

2013

İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi

2012

IMF, borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri'' çağrısında bulundu

2011

Anavatan Partisinden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

2010

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi

2009

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi

2008

Dünya'nın radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş ilk hava aracı F-117 Nighthawk, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından hizmetten çıkarıldı.

2004

Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.

1994

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti

1994

Ruanda'da Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki çatışmalarda son iki hafta içinde 100 bin kişinin öldüğü bildirildi.

1993

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi

1992

Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı.

1987

Dil Derneği kuruldu.

1985

Sabah Gazetesi kuruldu.

1977

Türk sinema oyuncusu Atıf Kaptan, bugün vefat etti.

1962

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi

1948

1948 Arap-İsrail Savaşı: İsrail'in gelişmiş şehirlerinden Hayfa, Araplar tarafından ele geçirildi.

1947

Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi

1940

Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu

1935

Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı

1933

Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı

1924

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi

1920

İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti

1912

SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1904

ABD'li fizikçi Robert Oppenheimer, bugün doğdu.

1724

Alman filozof Immanuel Kant, bugün doğdu.

1622

Doğu Hindistan Şirketi, Hürmüz Adasındaki Portekiz kontrolüne son verdi.

1453

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatması sırasında 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri