omuhgn.jpg

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli
ISPARTA 4
omuhgn.jpg
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Orman Fakültesi’nin yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Dergide yer alan ‘Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi’ araştırmasında lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu, bu nedenle Isparta dışındaki birçok ilde yetiştirilmeye başlandığı ancak yeni yatırım kararlarının isabetli verilmesi gerektiği vurgulandı.
Isparta’da son yıllarda özellikle Kuyucak ile ismini duyuran lavanta yetiştiriciliği konusunda Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz bilimsel bir araştırma yaptı. Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanan araştırmada Güler ve Korkmaz, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini ortaya koymaya çalıştı. Çalışmada lavanta tesis masraflarının toplamı 1083,80 TL/da olarak hesaplanırken, lavantanın 2017 yılında 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulduğu, turizmde ise hane başına ortalama gelirin 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Araştırmada lavantanın diğer illere de yayılmaya başladığına dikkat çekilerek “Yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmeli, üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır” denildi.
 
Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda son yıllarda özellikle Kuyucak ve bölgede artış gösteren lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini içeren bir çalışmaya da yer verildi. Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz’ın ortaklaşa yaptığı çalışmada lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olup olmadığı, yöre halkına katkısı, istihdama etkileri gibi konular araştırıldı.
ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, GÖZLEM YAPILDI
Çalışma, Isparta İlinde lavanta yetiştiriciliği yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köylerinde gerçekleştirildi. Yörede lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi için gerekli veriler; lavanta üreticileri ile yapılan mülakat ve gözlem, resmi kurum ve kuruluş kayıtları, köy yöneticileri, lavanta işleyen işletmelerin yöneticileri ve ilgili yazından elde edildi.
40 YIL ÖNCE “KIRAÇ ARAZİLER BOŞ KALMASIN” DÜŞÜNCESİYLE BAŞLAMIŞTI
Araştırmada Isparta’da lavandin türünün üretimi yapıldığı belirtilirken, lavantanın bu yörenin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğitimli arazilerine çok iyi uyum sağladığı ifade edildi. Konuyla ilgili kısımda, “Bugün Keçiborlu ilçesinin Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular, Aydoğmuş, Çukurören ve Kılıç köylerinde lavanta (L. x intermedia var. Super A) üretimi yapılmaktadır. Yörede ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce Kuyucak köyünde “kıraç araziler boş kalmasın” düşüncesiyle ormana sınır arazilerde başlayan lavanta üretimi, lavantaya olan talep artışı ve son  yıllarda diğer köylerin de ilgi göstermesi ile artmış ve alan miktarı 3000 da’nın üzerine çıkmış durumdadır.
LAVANTA YATIRIMLARININ ARTIŞ NEDENLERİ
 Lavanta üretimine yönelik yatırımların artışının nedenleri;
 -Sulama olanaklarının bulunmadığı verim gücü düşük arazilerin değerlendirilmesi,
- Üretiminin kolay olması,
- Düşük iş gücü gerektirmesi, 
- Lavantanın ikincil ürün olarak ekonomik riskleri azaltma potansiyeli ile asli ürünlerinin (tomurcuk, yağ, su vb.) dışında, çok çeşitli değer üretme olanaklarının bulunması (lavanta balı vb.) ve  Lavanta ürünlerine yönelik talebin artışıdır” bilgilerine yer verildi.
LAVANTA TEMELLİ PROJELER GELİŞTİRİLDİ
 Lavantaya olan talebin artışı ile birlikte yöresel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayabilecek, lavanta temelli sosyal ve ekonomik projelerin hayata geçirildiği belirtilen çalışmada, en yoğun üretimin yapıldığı Keçiborlu’nun Kuyucak Köyü’nde  “Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulduğu kaydedildi.
YAŞI 1,5 TL, KURUSU 13 TL’DEN SATILDI
Araştırmanın ekonomik analiz kısmında lavanta yetiştiriciliğinin tesis masrafları hesaplandı. Konuyla ilgili kısımda “Lavanta yetiştiriciliğinde arazi tesisi bir yılda tamamlanmaktadır. Tesis masrafları toplam 1083,80 TL/da olarak hesaplanmıştır. Lavanta, 2017 fiyatlarına göre yaş 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulmuştur” denildi.
BİRÇOK YERDEN TURİST GELİYOR
Araştırmanın lavanta turizmiyle ilgili bölümünde ise şu bilgilere yer verildi: “Son yıllarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından lavanta turizmine ilgi artarak devam etmektedir. Gelişlerin nedenleri; lavanta alanlarını gezme, fotoğraf çekme/çektirme, lavanta festivaline katılma ve kırsal turizm kapsamında yörede küçük ev pansiyonlarında konaklama şeklinde sıralanmaktadır. Düşük düzeyde de olsa lavanta hasadına bizzat katılan turistler bulunmaktadır. Yurtiçinden, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, İzmir, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilden ziyaret gerçekleşmektedir. Yörenin Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden Antalya turizm merkezlerine geçişte yol güzergâhı üzerinde bulunması günübirlik ziyaretçi sayısının artışını sağlamaktadır. Aynı zamanda Antalya merkezli seyahat acentaları tarafından yöreye günübirlik turlar düzenlenmeye başlamıştır. Yurtdışından ise özellikle Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeden yabancı ziyaretçi yöreyi ziyaret etmektedir. Bu bağlamda gül turizmi kapsamında başlatılan çalışmalar lavanta turizmi için de Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında, Gelecek Turizmde Projesi kapsamında, “Lavanta Kokulu Köy Projesi” desteklenmiştir. 
YETİŞTİRİCİLERİN YÜZDE 16,2’Sİ TURİZME AKTİF KATILDI
Yetiştiricilerin %16,2’si (17 kişi) lavanta turizmine aktif olarak katılmıştır. Hane başına ortalama gelir 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelirlerin büyük bir bölümü, lavanta alanlarının kenarında yer alan küçük tezgahlarda lavanta ve yörenin diğer tıbbi ve aromatik bitkilerinin satışından elde edilmektedir. Aile pansiyonculuğu işletmeciliği yapan hane sayısı 2015’de 1 iken 2016’da 5 ve 2017’de ise 7’ye yükselmiştir.”
LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ EKONOMİKTİR
Türkiye’de üretimi yapılan ve Isparta ili orman köylerinde yetiştirilen lavandin türünün iç kârlılık oranı hesaplamalarına göre lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu vurgulanan araştırmanın sonuç ve tartışma kısmında şu görüşlere yer verildi:  “ Singh vd. (2007) tarafından, lavander türünün ekonomik analizine yönelik yapılan çalışmada da, NBD pozitif, F/M oranı 1,58, İKO %12,72 bulunmuş ve lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lavantanın yörede başta gül, özel ağaçlandırma kapsamında ceviz ve badem olmak üzere diğer tarımsal ürünlerle birlikte yetiştirilmesi zaman içinde denenmiş ve “alley ürün yetiştirme tekniği” olarak isimlendirilen (Filiz ve Tolunay, 2003; Tolunay vd., 2007) bu yetiştirme şeklinin, lavantanın büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında lavantanın ekonomik analizlerinde diğer türlerle birlikte yetiştirilme seçeneğine yer verilmemiştir. 
İSTİHDAM YARATMA GÜCÜ AÇISINDAN TERSİ BİR DURUM SÖZ KONUSUDUR
Yörede hane başına gelirlerin çeşitlerine göre hane gelirlerinin %75,8’inin bitkisel üretimden elde edildiği, diğer gelir kaynaklarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Lavanta yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler, bitkisel üretim gelirlerinin yaklaşık yarısını (%48,8), tüm gelir çeşitlerinin ise %37’sini oluşturmaktadır. Bu bulgu, lavanta yetiştiriciliğinin yörede hane halkı ve yöre ekonomisine yaptığı katkının önemli olduğunun bir göstergesidir. Ancak istihdam yaratma gücü açısından tersi bir durum söz konusudur.
YENİ YATIRIM KARARLARI İSABETLİ VERİLMELİDİR
Lavanta yetiştiriciliğinin sermaye/istihdam oranı ve yatırımın istihdam yaratma gücü ölçütlerine göre, bir kişiye istihdam yaratabilmek için toplam yatırım tutarı yüksek ve istihdam yaratma gücü düşük bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni lavanta yetiştiriciliğinin düşük düzeyde işgücü ile yapılmasıdır. Zira bu yetiştiricilik şeklinin yörede tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de budur.  Lavanta yetiştiriciliği yörede yıldan yıla gelişerek devam etmektedir. Lavanta üretiminin de içerisinde yer aldığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi”nin amaçlarından birisi lavanta üretiminin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir (Güler ve Korkmaz, 2015). Görüldüğü üzere yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Gelecekte birçok yörede lavanta yetiştiriciliğine yönelik yatırımların artacağı görülmektedir. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmelidir. Örneğin geçmiş yıllarda Isparta ilinin orman köylerinde uygulanan kekik yetiştiriciliği çalışmaları, özellikle pazarlama darboğazlarından dolayı başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu üretim biçimi terk edilmiştir (Alkan vd., 2006). Bu nedenle üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır. “ GÜLSES GAZETESİ
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
aliye1 ay önce
merhabalar benimde lavanta yetiştiriciliği ilgimi çekiyor bunun pazarı nasıl hangi tur ekilmeli bu konularda bilgi verirseniz
Süheyla4 ay önce
iyi günler bende yetirmek istiyorum araştırma yapıyorum ben bu lavantayı yetiştirsem nasıl satabilirim ve nakliye nasıl oluyor bilgi almak istiyorum.teşekkürler.
hasan yesi1 yıl önce
ben gecensene 1500 tane fide ektim busene tutatarlar cicegini nasil satarim bana yardimci olursaniz seviniri tesekurler
M.can9 ay önce @hasan yesi
ben bugüne kadar devletin destek verip de başarılı olan projesini görmedim.bir zamanlar çinçila -angora tavşanı-pekin ördeği gibi gündem yapmış konular var idi .hepsi boş çıktı.alıcının belli olması gerekir.alıcı yok ortada.sırf arı zehri üretmek için arıcılık sertifikası aldım.hala araştırıyorum.arı zehri alan bir yer bulamadım.kısaca tv ve diğer sosyal kanallarda dillendirilen üretim çeşitleri çoğu batak olur.size kolay gelsin.

BENZER HABERLER

Camiler 
Cemaatle Buluştu; 
Seccadesini Alan Cuma Namazına Koştu; 
Özlediğimiz
Günler Geri 
Geliyor…
Camiler Cemaatle Buluştu; Seccadesini Alan Cuma Namazına Koştu; Özlediğimiz Günler Geri Geliyor…

Camiler Cemaatle Buluştu; Seccadesini Alan Cuma Namazına Koştu; Özlediğimiz Günler Geri Geliyor…

1 Haziran'da 
Hayatımızda 
Neler Değişecek?
1 Haziran'da Hayatımızda Neler Değişecek?

1 Haziran'da Hayatımızda Neler Değişecek?

Ş. Karaağaç’taki
Haşhaş Tarlalarında
Görsel Şölen
Ş. Karaağaç’taki Haşhaş Tarlalarında Görsel Şölen

Ş. Karaağaç’taki Haşhaş Tarlalarında Görsel Şölen

Cami Avlusuna Sığmayan 
Cemaat Yollara Taştı 
Stadyumda, Pazar Yerinde, Meydanda; 
Her yerde
NAMAZ
Cami Avlusuna Sığmayan Cemaat Yollara Taştı Stadyumda, Pazar Yerinde, Meydanda; Her yerde NAMAZ

Cami Avlusuna Sığmayan Cemaat Yollara Taştı Stadyumda, Pazar Yerinde, Meydanda; Her yerde NAMAZ

Adli Ve İdari Yargı Mahkemeleri’nde;  
İşte 
Duruşmaların 
Başlayacağı 
Tarih
Adli Ve İdari Yargı Mahkemeleri’nde; İşte Duruşmaların Başlayacağı Tarih

Adli Ve İdari Yargı Mahkemeleri’nde; İşte Duruşmaların Başlayacağı Tarih

Yangınla Mücadeleye Yönelik 
Eğitim ve Tatbikatlar Yapıldı 
Bölge Müdüründen Vatandaşlara Uyarı; 
Aman 
Yangın
Çıkarmayın!
Yangınla Mücadeleye Yönelik Eğitim ve Tatbikatlar Yapıldı Bölge Müdüründen Vatandaşlara Uyarı; Aman Yangın Çıkarmayın!

Yangınla Mücadeleye Yönelik Eğitim ve Tatbikatlar Yapıldı Bölge Müdüründen Vatandaşlara Uyarı; Aman Yangın Çıkarmayın!

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor2615383153
2Medipol Başakşehir2615382553
3Galatasaray2614482450
4Demir Grup Sivasspor2614571849
5Beşiktaş261385844
6Aytemiz Alanyaspor2612771943
7Fenerbahçe2611871240
8Göztepe261097137
9Gaziantep FK268108-532
10Yukatel Denizlispor268117-831
11Fraport TAV Antalyaspor267109-1430
12Gençlerbirliği267127-1128
13Kasımpaşa267145-1226
14İttifak Holding Konyaspor2651011-1226
15BTC Türk Yeni Malatyaspor266137-225
16Çaykur Rizespor267154-1825
17MKE Ankaragücü265138-2223
18Hes Kablo Kayserispor265147-3422
2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi

2017

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'ye küçük silah mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı

2015

Suriye'de Esed güçlerinin farklı kentlere düzenlediği "varil" ve "vakum" bombalı saldırılarında, 136 kişi hayatını kaybetti. Şam Cephesi, Halep'te 28 rejim askerini öldürdü

2015

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde 24 kişi öldü

2015

DEAŞ, Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı

2013

Lahey'deki mahkeme, 1991-1995 yıllarında, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da, Boşnak ve Hırvat sivil nüfusa yönelik katliam yapmak suçundan yargılanan Sırbistanlı eski devlet güvenlik şefleri Stanişiç ve Simatoviç hakkında beraat kararı verdi

2013

Nijerya'da eşcinsellerin evlenmesini yasaklayan tasarı kabul edildi

2012

Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin, 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

2011

Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından, 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği görevinde de bulunan emekli Oramiral Nejat Tümer vefat etti

2011

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu

2003

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu getirildi.

1992

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

1990

Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1982

İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

1980

Liverpool'un emektar orta sahası, İngiliz futbolcu Steven Gerrard, bugün doğdu.

1971

İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe'de rastgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan'ın evinde, binbaşının kızı Sibel'i rehin aldı

1971

ABD'nin insansız uzay aracı Mariner 9, Mars'ta bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı

1954

Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı

1935

Belucistan'da meydana gelen depremde 30 bin ila 60 bin kişi öldü.

1925

30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

1921

Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazıyla orduya bağışladı

1913

I. Balkan Savaşı sona erdi.

1876

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, yerine V. Murat tahta çıkarıldı

1740

Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı

1631

Fransa'nın ilk gazetelerinden ''La Gazette'', Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı

1453

Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı

1453

Günümüzdeki adıyla İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ertesi günü kuruldu.

1431

Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri