omuhgn.jpg

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli
ISPARTA 5
omuhgn.jpg
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Orman Fakültesi’nin yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Dergide yer alan ‘Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi’ araştırmasında lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu, bu nedenle Isparta dışındaki birçok ilde yetiştirilmeye başlandığı ancak yeni yatırım kararlarının isabetli verilmesi gerektiği vurgulandı.
Isparta’da son yıllarda özellikle Kuyucak ile ismini duyuran lavanta yetiştiriciliği konusunda Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz bilimsel bir araştırma yaptı. Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanan araştırmada Güler ve Korkmaz, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini ortaya koymaya çalıştı. Çalışmada lavanta tesis masraflarının toplamı 1083,80 TL/da olarak hesaplanırken, lavantanın 2017 yılında 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulduğu, turizmde ise hane başına ortalama gelirin 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Araştırmada lavantanın diğer illere de yayılmaya başladığına dikkat çekilerek “Yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmeli, üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır” denildi.
 
Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda son yıllarda özellikle Kuyucak ve bölgede artış gösteren lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini içeren bir çalışmaya da yer verildi. Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz’ın ortaklaşa yaptığı çalışmada lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olup olmadığı, yöre halkına katkısı, istihdama etkileri gibi konular araştırıldı.
ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, GÖZLEM YAPILDI
Çalışma, Isparta İlinde lavanta yetiştiriciliği yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köylerinde gerçekleştirildi. Yörede lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi için gerekli veriler; lavanta üreticileri ile yapılan mülakat ve gözlem, resmi kurum ve kuruluş kayıtları, köy yöneticileri, lavanta işleyen işletmelerin yöneticileri ve ilgili yazından elde edildi.
40 YIL ÖNCE “KIRAÇ ARAZİLER BOŞ KALMASIN” DÜŞÜNCESİYLE BAŞLAMIŞTI
Araştırmada Isparta’da lavandin türünün üretimi yapıldığı belirtilirken, lavantanın bu yörenin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğitimli arazilerine çok iyi uyum sağladığı ifade edildi. Konuyla ilgili kısımda, “Bugün Keçiborlu ilçesinin Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular, Aydoğmuş, Çukurören ve Kılıç köylerinde lavanta (L. x intermedia var. Super A) üretimi yapılmaktadır. Yörede ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce Kuyucak köyünde “kıraç araziler boş kalmasın” düşüncesiyle ormana sınır arazilerde başlayan lavanta üretimi, lavantaya olan talep artışı ve son  yıllarda diğer köylerin de ilgi göstermesi ile artmış ve alan miktarı 3000 da’nın üzerine çıkmış durumdadır.
LAVANTA YATIRIMLARININ ARTIŞ NEDENLERİ
 Lavanta üretimine yönelik yatırımların artışının nedenleri;
 -Sulama olanaklarının bulunmadığı verim gücü düşük arazilerin değerlendirilmesi,
- Üretiminin kolay olması,
- Düşük iş gücü gerektirmesi, 
- Lavantanın ikincil ürün olarak ekonomik riskleri azaltma potansiyeli ile asli ürünlerinin (tomurcuk, yağ, su vb.) dışında, çok çeşitli değer üretme olanaklarının bulunması (lavanta balı vb.) ve  Lavanta ürünlerine yönelik talebin artışıdır” bilgilerine yer verildi.
LAVANTA TEMELLİ PROJELER GELİŞTİRİLDİ
 Lavantaya olan talebin artışı ile birlikte yöresel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayabilecek, lavanta temelli sosyal ve ekonomik projelerin hayata geçirildiği belirtilen çalışmada, en yoğun üretimin yapıldığı Keçiborlu’nun Kuyucak Köyü’nde  “Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulduğu kaydedildi.
YAŞI 1,5 TL, KURUSU 13 TL’DEN SATILDI
Araştırmanın ekonomik analiz kısmında lavanta yetiştiriciliğinin tesis masrafları hesaplandı. Konuyla ilgili kısımda “Lavanta yetiştiriciliğinde arazi tesisi bir yılda tamamlanmaktadır. Tesis masrafları toplam 1083,80 TL/da olarak hesaplanmıştır. Lavanta, 2017 fiyatlarına göre yaş 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulmuştur” denildi.
BİRÇOK YERDEN TURİST GELİYOR
Araştırmanın lavanta turizmiyle ilgili bölümünde ise şu bilgilere yer verildi: “Son yıllarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından lavanta turizmine ilgi artarak devam etmektedir. Gelişlerin nedenleri; lavanta alanlarını gezme, fotoğraf çekme/çektirme, lavanta festivaline katılma ve kırsal turizm kapsamında yörede küçük ev pansiyonlarında konaklama şeklinde sıralanmaktadır. Düşük düzeyde de olsa lavanta hasadına bizzat katılan turistler bulunmaktadır. Yurtiçinden, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, İzmir, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilden ziyaret gerçekleşmektedir. Yörenin Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden Antalya turizm merkezlerine geçişte yol güzergâhı üzerinde bulunması günübirlik ziyaretçi sayısının artışını sağlamaktadır. Aynı zamanda Antalya merkezli seyahat acentaları tarafından yöreye günübirlik turlar düzenlenmeye başlamıştır. Yurtdışından ise özellikle Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeden yabancı ziyaretçi yöreyi ziyaret etmektedir. Bu bağlamda gül turizmi kapsamında başlatılan çalışmalar lavanta turizmi için de Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında, Gelecek Turizmde Projesi kapsamında, “Lavanta Kokulu Köy Projesi” desteklenmiştir. 
YETİŞTİRİCİLERİN YÜZDE 16,2’Sİ TURİZME AKTİF KATILDI
Yetiştiricilerin %16,2’si (17 kişi) lavanta turizmine aktif olarak katılmıştır. Hane başına ortalama gelir 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelirlerin büyük bir bölümü, lavanta alanlarının kenarında yer alan küçük tezgahlarda lavanta ve yörenin diğer tıbbi ve aromatik bitkilerinin satışından elde edilmektedir. Aile pansiyonculuğu işletmeciliği yapan hane sayısı 2015’de 1 iken 2016’da 5 ve 2017’de ise 7’ye yükselmiştir.”
LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ EKONOMİKTİR
Türkiye’de üretimi yapılan ve Isparta ili orman köylerinde yetiştirilen lavandin türünün iç kârlılık oranı hesaplamalarına göre lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu vurgulanan araştırmanın sonuç ve tartışma kısmında şu görüşlere yer verildi:  “ Singh vd. (2007) tarafından, lavander türünün ekonomik analizine yönelik yapılan çalışmada da, NBD pozitif, F/M oranı 1,58, İKO %12,72 bulunmuş ve lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lavantanın yörede başta gül, özel ağaçlandırma kapsamında ceviz ve badem olmak üzere diğer tarımsal ürünlerle birlikte yetiştirilmesi zaman içinde denenmiş ve “alley ürün yetiştirme tekniği” olarak isimlendirilen (Filiz ve Tolunay, 2003; Tolunay vd., 2007) bu yetiştirme şeklinin, lavantanın büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında lavantanın ekonomik analizlerinde diğer türlerle birlikte yetiştirilme seçeneğine yer verilmemiştir. 
İSTİHDAM YARATMA GÜCÜ AÇISINDAN TERSİ BİR DURUM SÖZ KONUSUDUR
Yörede hane başına gelirlerin çeşitlerine göre hane gelirlerinin %75,8’inin bitkisel üretimden elde edildiği, diğer gelir kaynaklarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Lavanta yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler, bitkisel üretim gelirlerinin yaklaşık yarısını (%48,8), tüm gelir çeşitlerinin ise %37’sini oluşturmaktadır. Bu bulgu, lavanta yetiştiriciliğinin yörede hane halkı ve yöre ekonomisine yaptığı katkının önemli olduğunun bir göstergesidir. Ancak istihdam yaratma gücü açısından tersi bir durum söz konusudur.
YENİ YATIRIM KARARLARI İSABETLİ VERİLMELİDİR
Lavanta yetiştiriciliğinin sermaye/istihdam oranı ve yatırımın istihdam yaratma gücü ölçütlerine göre, bir kişiye istihdam yaratabilmek için toplam yatırım tutarı yüksek ve istihdam yaratma gücü düşük bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni lavanta yetiştiriciliğinin düşük düzeyde işgücü ile yapılmasıdır. Zira bu yetiştiricilik şeklinin yörede tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de budur.  Lavanta yetiştiriciliği yörede yıldan yıla gelişerek devam etmektedir. Lavanta üretiminin de içerisinde yer aldığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi”nin amaçlarından birisi lavanta üretiminin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir (Güler ve Korkmaz, 2015). Görüldüğü üzere yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Gelecekte birçok yörede lavanta yetiştiriciliğine yönelik yatırımların artacağı görülmektedir. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmelidir. Örneğin geçmiş yıllarda Isparta ilinin orman köylerinde uygulanan kekik yetiştiriciliği çalışmaları, özellikle pazarlama darboğazlarından dolayı başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu üretim biçimi terk edilmiştir (Alkan vd., 2006). Bu nedenle üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır. “ GÜLSES GAZETESİ
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Fatih hakan engin 3 hafta önce
merhaba elimde kurutulmuş lavanta muvcutur ilgili ardaşlar watsap 05389543250 numaradan ulaşa bilirler
aliye4 ay önce
merhabalar benimde lavanta yetiştiriciliği ilgimi çekiyor bunun pazarı nasıl hangi tur ekilmeli bu konularda bilgi verirseniz
Süheyla7 ay önce
iyi günler bende yetirmek istiyorum araştırma yapıyorum ben bu lavantayı yetiştirsem nasıl satabilirim ve nakliye nasıl oluyor bilgi almak istiyorum.teşekkürler.
hasan yesi1 yıl önce
ben gecensene 1500 tane fide ektim busene tutatarlar cicegini nasil satarim bana yardimci olursaniz seviniri tesekurler
M.can11 ay önce @hasan yesi
ben bugüne kadar devletin destek verip de başarılı olan projesini görmedim.bir zamanlar çinçila -angora tavşanı-pekin ördeği gibi gündem yapmış konular var idi .hepsi boş çıktı.alıcının belli olması gerekir.alıcı yok ortada.sırf arı zehri üretmek için arıcılık sertifikası aldım.hala araştırıyorum.arı zehri alan bir yer bulamadım.kısaca tv ve diğer sosyal kanallarda dillendirilen üretim çeşitleri çoğu batak olur.size kolay gelsin.

BENZER HABERLER

Son Dakika 
FLAŞ HABER
O Başvurular 
DURDURULDU!
Son Dakika FLAŞ HABER O Başvurular DURDURULDU!

Son Dakika FLAŞ HABER O Başvurular DURDURULDU!

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut; 
Öyle Bir 
Şey Yok
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut; Öyle Bir Şey Yok

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut; Öyle Bir Şey Yok

Kahveci Esnafı Bir Oldu Hükümete Seslendi;
Tedbirleri Almaya Hazırız 
Oyunlar Serbest Bırakılsın
Kahveci Esnafı Bir Oldu Hükümete Seslendi; Tedbirleri Almaya Hazırız Oyunlar Serbest Bırakılsın

Kahveci Esnafı Bir Oldu Hükümete Seslendi; Tedbirleri Almaya Hazırız Oyunlar Serbest Bırakılsın

Belediye Başkanı Başdeğirmen’in; 
Hayvan 
Hassasiyeti!
Belediye Başkanı Başdeğirmen’in; Hayvan Hassasiyeti!

Belediye Başkanı Başdeğirmen’in; Hayvan Hassasiyeti!

Türkiye Kamu - Sen Hesapladı
4 Kişilik Bir Ailenin Asgari Geçim Sınırı; 
7 Bin 
733 TL
Türkiye Kamu - Sen Hesapladı 4 Kişilik Bir Ailenin Asgari Geçim Sınırı; 7 Bin 733 TL

Türkiye Kamu - Sen Hesapladı 4 Kişilik Bir Ailenin Asgari Geçim Sınırı; 7 Bin 733 TL

Sütçüler’de Trafik Kazası; 
2’si Ağır
3 Yaralı
Sütçüler’de Trafik Kazası; 2’si Ağır 3 Yaralı

Sütçüler’de Trafik Kazası; 2’si Ağır 3 Yaralı

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Medipol Başakşehir3420593169
2Trabzonspor34185113465
3Beşiktaş34191051962
4Demir Grup Sivasspor3417891760
5Aytemiz Alanyaspor3416992457
6Galatasaray34158111856
7Fenerbahçe34151181253
8Gaziantep FK34111013-146
9Fraport TAV Antalyaspor34111112-1145
10Kasımpaşa3412157-543
11Göztepe3411149-542
12Gençlerbirliği349169-1736
13İttifak Holding Konyaspor3481412-1636
14Yukatel Denizlispor349178-1735
15Çaykur Rizespor3410195-1935
16BTC Türk Yeni Malatyaspor348188-732
17Hes Kablo Kayserispor348188-3232
18MKE Ankaragücü3471611-2532
2017

Batı Afrika ülkesi Mali'de FETÖ ile iltisaklı tüm okullar, Mali Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

2016

Yemen'in Saada kentinde bir okula düzenlenen hava saldırısında yaşları 8 ila 15 arasında değişen 10 çocuk öldü, 28 çocuk yaralandı.

2016

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda usulsüzlük yapıldığı ve kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada,aralarında Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

2015

ABD, 54 yıl sonra Küba'nın başkenti Havana'daki büyükelçiliğini resmen açarak bayrağını yeniden göndere çekti.

2005

121 kişinin bulunduğu, Boeing 737 tipi Kıbrıs Rum kesimi yolcu uçağı Atina yakınlarında, iki gün sonra da 152 yolcu taşıyan Kolombiya uçağı Venezuela'nın kuzeybatısında düştü. İki kazadan da kurtulan olmadı.

2006

Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona erdi.

2005

SKY Türk televizyonu ana haber spikeri Mehmet Tacettinoğlu, Uşak'ın Pınarbaşı beldesi yakınlarındaki trafik kazasında öldü.

2001

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girdi.

1987

Türk oyuncu Sinem Kobal, bugün doğdu.

1974

ANKA Ajansı muhabiri gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek, yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos'ta Adana Tıp Fakültesi hastanesinde öldü.

1974

Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekât başlattı. Aynı gün Türk birlikleri başkent Lefkoşa'ya girdi.

1956

Alman yazar Bertolt Brecht öldü.

1953

SSCB hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1947

İngiltere, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Hindistan'daki Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ve Kongre Partisi Lideri Pandit Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı.

1945

II. Dünya Savaşı sonunda Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı

1941

ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar

1934

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı.

1925

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

1908

Türk Basın Birliği kuruldu

1908

İngiltere'nin Folkstone kentinde, dünyada ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi.

1893

Dünyada ilk kez Fransa'da otomobillere plaka takıldı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri