Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli
ISPARTA 1
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Orman Fakültesi’nin yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Dergide yer alan ‘Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi’ araştırmasında lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu, bu nedenle Isparta dışındaki birçok ilde yetiştirilmeye başlandığı ancak yeni yatırım kararlarının isabetli verilmesi gerektiği vurgulandı.
Isparta’da son yıllarda özellikle Kuyucak ile ismini duyuran lavanta yetiştiriciliği konusunda Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz bilimsel bir araştırma yaptı. Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanan araştırmada Güler ve Korkmaz, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini ortaya koymaya çalıştı. Çalışmada lavanta tesis masraflarının toplamı 1083,80 TL/da olarak hesaplanırken, lavantanın 2017 yılında 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulduğu, turizmde ise hane başına ortalama gelirin 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Araştırmada lavantanın diğer illere de yayılmaya başladığına dikkat çekilerek “Yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmeli, üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır” denildi.
 
Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda son yıllarda özellikle Kuyucak ve bölgede artış gösteren lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini içeren bir çalışmaya da yer verildi. Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz’ın ortaklaşa yaptığı çalışmada lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olup olmadığı, yöre halkına katkısı, istihdama etkileri gibi konular araştırıldı.
ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, GÖZLEM YAPILDI
Çalışma, Isparta İlinde lavanta yetiştiriciliği yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köylerinde gerçekleştirildi. Yörede lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi için gerekli veriler; lavanta üreticileri ile yapılan mülakat ve gözlem, resmi kurum ve kuruluş kayıtları, köy yöneticileri, lavanta işleyen işletmelerin yöneticileri ve ilgili yazından elde edildi.
40 YIL ÖNCE “KIRAÇ ARAZİLER BOŞ KALMASIN” DÜŞÜNCESİYLE BAŞLAMIŞTI
Araştırmada Isparta’da lavandin türünün üretimi yapıldığı belirtilirken, lavantanın bu yörenin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğitimli arazilerine çok iyi uyum sağladığı ifade edildi. Konuyla ilgili kısımda, “Bugün Keçiborlu ilçesinin Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular, Aydoğmuş, Çukurören ve Kılıç köylerinde lavanta (L. x intermedia var. Super A) üretimi yapılmaktadır. Yörede ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce Kuyucak köyünde “kıraç araziler boş kalmasın” düşüncesiyle ormana sınır arazilerde başlayan lavanta üretimi, lavantaya olan talep artışı ve son  yıllarda diğer köylerin de ilgi göstermesi ile artmış ve alan miktarı 3000 da’nın üzerine çıkmış durumdadır.
LAVANTA YATIRIMLARININ ARTIŞ NEDENLERİ
 Lavanta üretimine yönelik yatırımların artışının nedenleri;
 -Sulama olanaklarının bulunmadığı verim gücü düşük arazilerin değerlendirilmesi,
- Üretiminin kolay olması,
- Düşük iş gücü gerektirmesi, 
- Lavantanın ikincil ürün olarak ekonomik riskleri azaltma potansiyeli ile asli ürünlerinin (tomurcuk, yağ, su vb.) dışında, çok çeşitli değer üretme olanaklarının bulunması (lavanta balı vb.) ve  Lavanta ürünlerine yönelik talebin artışıdır” bilgilerine yer verildi.
LAVANTA TEMELLİ PROJELER GELİŞTİRİLDİ
 Lavantaya olan talebin artışı ile birlikte yöresel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayabilecek, lavanta temelli sosyal ve ekonomik projelerin hayata geçirildiği belirtilen çalışmada, en yoğun üretimin yapıldığı Keçiborlu’nun Kuyucak Köyü’nde  “Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulduğu kaydedildi.
YAŞI 1,5 TL, KURUSU 13 TL’DEN SATILDI
Araştırmanın ekonomik analiz kısmında lavanta yetiştiriciliğinin tesis masrafları hesaplandı. Konuyla ilgili kısımda “Lavanta yetiştiriciliğinde arazi tesisi bir yılda tamamlanmaktadır. Tesis masrafları toplam 1083,80 TL/da olarak hesaplanmıştır. Lavanta, 2017 fiyatlarına göre yaş 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulmuştur” denildi.
BİRÇOK YERDEN TURİST GELİYOR
Araştırmanın lavanta turizmiyle ilgili bölümünde ise şu bilgilere yer verildi: “Son yıllarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından lavanta turizmine ilgi artarak devam etmektedir. Gelişlerin nedenleri; lavanta alanlarını gezme, fotoğraf çekme/çektirme, lavanta festivaline katılma ve kırsal turizm kapsamında yörede küçük ev pansiyonlarında konaklama şeklinde sıralanmaktadır. Düşük düzeyde de olsa lavanta hasadına bizzat katılan turistler bulunmaktadır. Yurtiçinden, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, İzmir, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilden ziyaret gerçekleşmektedir. Yörenin Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden Antalya turizm merkezlerine geçişte yol güzergâhı üzerinde bulunması günübirlik ziyaretçi sayısının artışını sağlamaktadır. Aynı zamanda Antalya merkezli seyahat acentaları tarafından yöreye günübirlik turlar düzenlenmeye başlamıştır. Yurtdışından ise özellikle Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeden yabancı ziyaretçi yöreyi ziyaret etmektedir. Bu bağlamda gül turizmi kapsamında başlatılan çalışmalar lavanta turizmi için de Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında, Gelecek Turizmde Projesi kapsamında, “Lavanta Kokulu Köy Projesi” desteklenmiştir. 
YETİŞTİRİCİLERİN YÜZDE 16,2’Sİ TURİZME AKTİF KATILDI
Yetiştiricilerin %16,2’si (17 kişi) lavanta turizmine aktif olarak katılmıştır. Hane başına ortalama gelir 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelirlerin büyük bir bölümü, lavanta alanlarının kenarında yer alan küçük tezgahlarda lavanta ve yörenin diğer tıbbi ve aromatik bitkilerinin satışından elde edilmektedir. Aile pansiyonculuğu işletmeciliği yapan hane sayısı 2015’de 1 iken 2016’da 5 ve 2017’de ise 7’ye yükselmiştir.”
LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ EKONOMİKTİR
Türkiye’de üretimi yapılan ve Isparta ili orman köylerinde yetiştirilen lavandin türünün iç kârlılık oranı hesaplamalarına göre lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu vurgulanan araştırmanın sonuç ve tartışma kısmında şu görüşlere yer verildi:  “ Singh vd. (2007) tarafından, lavander türünün ekonomik analizine yönelik yapılan çalışmada da, NBD pozitif, F/M oranı 1,58, İKO %12,72 bulunmuş ve lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lavantanın yörede başta gül, özel ağaçlandırma kapsamında ceviz ve badem olmak üzere diğer tarımsal ürünlerle birlikte yetiştirilmesi zaman içinde denenmiş ve “alley ürün yetiştirme tekniği” olarak isimlendirilen (Filiz ve Tolunay, 2003; Tolunay vd., 2007) bu yetiştirme şeklinin, lavantanın büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında lavantanın ekonomik analizlerinde diğer türlerle birlikte yetiştirilme seçeneğine yer verilmemiştir. 
İSTİHDAM YARATMA GÜCÜ AÇISINDAN TERSİ BİR DURUM SÖZ KONUSUDUR
Yörede hane başına gelirlerin çeşitlerine göre hane gelirlerinin %75,8’inin bitkisel üretimden elde edildiği, diğer gelir kaynaklarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Lavanta yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler, bitkisel üretim gelirlerinin yaklaşık yarısını (%48,8), tüm gelir çeşitlerinin ise %37’sini oluşturmaktadır. Bu bulgu, lavanta yetiştiriciliğinin yörede hane halkı ve yöre ekonomisine yaptığı katkının önemli olduğunun bir göstergesidir. Ancak istihdam yaratma gücü açısından tersi bir durum söz konusudur.
YENİ YATIRIM KARARLARI İSABETLİ VERİLMELİDİR
Lavanta yetiştiriciliğinin sermaye/istihdam oranı ve yatırımın istihdam yaratma gücü ölçütlerine göre, bir kişiye istihdam yaratabilmek için toplam yatırım tutarı yüksek ve istihdam yaratma gücü düşük bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni lavanta yetiştiriciliğinin düşük düzeyde işgücü ile yapılmasıdır. Zira bu yetiştiricilik şeklinin yörede tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de budur.  Lavanta yetiştiriciliği yörede yıldan yıla gelişerek devam etmektedir. Lavanta üretiminin de içerisinde yer aldığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi”nin amaçlarından birisi lavanta üretiminin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir (Güler ve Korkmaz, 2015). Görüldüğü üzere yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Gelecekte birçok yörede lavanta yetiştiriciliğine yönelik yatırımların artacağı görülmektedir. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmelidir. Örneğin geçmiş yıllarda Isparta ilinin orman köylerinde uygulanan kekik yetiştiriciliği çalışmaları, özellikle pazarlama darboğazlarından dolayı başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu üretim biçimi terk edilmiştir (Alkan vd., 2006). Bu nedenle üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır. “ GÜLSES GAZETESİ
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
hasan yesi2 ay önce
ben gecensene 1500 tane fide ektim busene tutatarlar cicegini nasil satarim bana yardimci olursaniz seviniri tesekurler

BENZER HABERLER

Vatandaşa 2 ayda bin 550 lira
başvurunu yap 
paranı al
Vatandaşa 2 ayda bin 550 lira başvurunu yap paranı al

Vatandaşa 2 ayda bin 550 lira başvurunu yap paranı al

Adli 
tatil 
başladı
Adli tatil başladı

Adli tatil başladı

“Kıbrıs bizim 
için namus 
meselesiydi”
“Kıbrıs bizim için namus meselesiydi”

“Kıbrıs bizim için namus meselesiydi”

Kıbrıs’a ‘Barış’ 
getiren Harekat’ın 
45’inci yıldönümü
Kıbrıs’a ‘Barış’ getiren Harekat’ın 45’inci yıldönümü

Kıbrıs’a ‘Barış’ getiren Harekat’ın 45’inci yıldönümü

Savlu Ahmet Bayram’da;
50 yıllık 
Kurbanlık 
kalitesi sürüyor
Savlu Ahmet Bayram’da; 50 yıllık Kurbanlık kalitesi sürüyor

Savlu Ahmet Bayram’da; 50 yıllık Kurbanlık kalitesi sürüyor

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 
Emeklilerin merakla 
beklediği 
o tarih 
açıklandı?
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilerin merakla beklediği o tarih açıklandı?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilerin merakla beklediği o tarih açıklandı?

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Antalyaspor000000
2Konyaspor000000
3Alanyaspor000000
4Beşiktaş000000
5Çaykur Rizespor000000
6Sivasspor000000
7Yeni Malatyaspor000000
8Fenerbahçe000000
9Galatasaray000000
10Gazişehir Gaziantep FK000000
11Gençlerbirliği000000
12Göztepe000000
13İstikbal Mobilya Kayserispor000000
14Kasımpaşa000000
15Medipol Başakşehir000000
16MKE Ankaragücü000000
17Trabzonspor000000
18Yukatel Denizlispor000000
2017

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

2017

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliği oy çokluğuyla düşürüldü.

2016

FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek amacıyla meydanlara çıkan vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ni sürdürdü.

2016

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde asker,

2016

Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

2015

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NPD), Şanghay'da resmi olarak faaliyete geçti.

2013

Belçika'da babası 2. Albert'in tahtı kendisine devrettiği Prens Philippe, parlamentoda krallık yemini ederek ülkenin 7. kralı oldu.

2011

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde gazlı kolalı içecekler ve cips satışını yasakladı.

2008

Savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karadziç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahte kimlikle yakalandı.BM'nin Uluslararası Yugoslavya Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen Karadziç hakkında, başta soykırım olmak üzere 11 ayrı dava bulunuyor.

2005

Yönetmen, müzik yapımcısı, besteci Hulki Saner 84 yaşında vefat etti.

2001

İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen G-8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü

1999

MİT, terör örgütü PKK'nın üçüncü adamı olarak bilinen Cevat Soysal'ı 18 Temmuzda Moldova'da yakaladıktan sonra Türkiye'ye getirdi.

1998

TBMM'de yedi milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

1996

Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1992

Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya 44 yaşında öldü.

1983

Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.

1982

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı ele geçirildi.

1977

Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.

1970

Mısır'daki Asvan Barajı 11 yıl süren inşaatın ardından tamamlandı.

1969

Apollo 11 mürettabatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'da konuşan ilk insan oldular.

1960

Sri Lanka'da başbakan seçilen Sirimavo Bandaranaike, dünyanın ilk kadın başbakanı olma ünvanını da almış oldu.

1959

Türk televizyoncu ve sunucu Reha Muhtar, bugün doğdu.

1951

Robin Williams, ABD'li komedyen ve oyuncu bugün doğdu.

1946

Türkiye'de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 396, DP 65 milletvekili kazandı.

1940

Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldı.

1922

İttihat ve Terakki önderlerinden Cemal Paşa, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.

1911

İletişimci, akademisyen Marshall McLuhan, bugün doğdu.

1899

ABD'li yazar Ernest Hemingway doğdu.

1798

Napolyon'un Fransızlara Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı".

1774

Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzaladı.

1718

Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması'nı imzaladı.

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve Efes'te bulunan Artemis Tapınağı'nı yaktı.

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve Efes'te bulunan Artemis Tapınağı'nı yaktı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri