omuhgn.jpg

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli

Lavanta yetiştiriciliği konusunda üretim-pazarlama süreçleri doğru analiz edilmeli
ISPARTA 8
omuhgn.jpg
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Orman Fakültesi’nin yayını olan Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Dergide yer alan ‘Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi’ araştırmasında lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu, bu nedenle Isparta dışındaki birçok ilde yetiştirilmeye başlandığı ancak yeni yatırım kararlarının isabetli verilmesi gerektiği vurgulandı.
Isparta’da son yıllarda özellikle Kuyucak ile ismini duyuran lavanta yetiştiriciliği konusunda Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz bilimsel bir araştırma yaptı. Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanan araştırmada Güler ve Korkmaz, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini ortaya koymaya çalıştı. Çalışmada lavanta tesis masraflarının toplamı 1083,80 TL/da olarak hesaplanırken, lavantanın 2017 yılında 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulduğu, turizmde ise hane başına ortalama gelirin 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Araştırmada lavantanın diğer illere de yayılmaya başladığına dikkat çekilerek “Yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmeli, üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır” denildi.
 
Türkiye Ormancılık Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda son yıllarda özellikle Kuyucak ve bölgede artış gösteren lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizini içeren bir çalışmaya da yer verildi. Kader Hale Güler ve Mehmet Korkmaz’ın ortaklaşa yaptığı çalışmada lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olup olmadığı, yöre halkına katkısı, istihdama etkileri gibi konular araştırıldı.
ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, GÖZLEM YAPILDI
Çalışma, Isparta İlinde lavanta yetiştiriciliği yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köylerinde gerçekleştirildi. Yörede lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi için gerekli veriler; lavanta üreticileri ile yapılan mülakat ve gözlem, resmi kurum ve kuruluş kayıtları, köy yöneticileri, lavanta işleyen işletmelerin yöneticileri ve ilgili yazından elde edildi.
40 YIL ÖNCE “KIRAÇ ARAZİLER BOŞ KALMASIN” DÜŞÜNCESİYLE BAŞLAMIŞTI
Araştırmada Isparta’da lavandin türünün üretimi yapıldığı belirtilirken, lavantanın bu yörenin özellikle sulanmayan, kıraç ve eğitimli arazilerine çok iyi uyum sağladığı ifade edildi. Konuyla ilgili kısımda, “Bugün Keçiborlu ilçesinin Kuyucak başta olmak üzere Kuşcular, Aydoğmuş, Çukurören ve Kılıç köylerinde lavanta (L. x intermedia var. Super A) üretimi yapılmaktadır. Yörede ilk olarak yaklaşık 40 yıl önce Kuyucak köyünde “kıraç araziler boş kalmasın” düşüncesiyle ormana sınır arazilerde başlayan lavanta üretimi, lavantaya olan talep artışı ve son  yıllarda diğer köylerin de ilgi göstermesi ile artmış ve alan miktarı 3000 da’nın üzerine çıkmış durumdadır.
LAVANTA YATIRIMLARININ ARTIŞ NEDENLERİ
 Lavanta üretimine yönelik yatırımların artışının nedenleri;
 -Sulama olanaklarının bulunmadığı verim gücü düşük arazilerin değerlendirilmesi,
- Üretiminin kolay olması,
- Düşük iş gücü gerektirmesi, 
- Lavantanın ikincil ürün olarak ekonomik riskleri azaltma potansiyeli ile asli ürünlerinin (tomurcuk, yağ, su vb.) dışında, çok çeşitli değer üretme olanaklarının bulunması (lavanta balı vb.) ve  Lavanta ürünlerine yönelik talebin artışıdır” bilgilerine yer verildi.
LAVANTA TEMELLİ PROJELER GELİŞTİRİLDİ
 Lavantaya olan talebin artışı ile birlikte yöresel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayabilecek, lavanta temelli sosyal ve ekonomik projelerin hayata geçirildiği belirtilen çalışmada, en yoğun üretimin yapıldığı Keçiborlu’nun Kuyucak Köyü’nde  “Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulduğu kaydedildi.
YAŞI 1,5 TL, KURUSU 13 TL’DEN SATILDI
Araştırmanın ekonomik analiz kısmında lavanta yetiştiriciliğinin tesis masrafları hesaplandı. Konuyla ilgili kısımda “Lavanta yetiştiriciliğinde arazi tesisi bir yılda tamamlanmaktadır. Tesis masrafları toplam 1083,80 TL/da olarak hesaplanmıştır. Lavanta, 2017 fiyatlarına göre yaş 1,5 TL/kg, kuru olarak ise 13 TL/kg olarak alıcı bulmuştur” denildi.
BİRÇOK YERDEN TURİST GELİYOR
Araştırmanın lavanta turizmiyle ilgili bölümünde ise şu bilgilere yer verildi: “Son yıllarda hem yurtiçinden hem de yurtdışından lavanta turizmine ilgi artarak devam etmektedir. Gelişlerin nedenleri; lavanta alanlarını gezme, fotoğraf çekme/çektirme, lavanta festivaline katılma ve kırsal turizm kapsamında yörede küçük ev pansiyonlarında konaklama şeklinde sıralanmaktadır. Düşük düzeyde de olsa lavanta hasadına bizzat katılan turistler bulunmaktadır. Yurtiçinden, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, İzmir, Konya ve Denizli başta olmak üzere birçok ilden ziyaret gerçekleşmektedir. Yörenin Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinden Antalya turizm merkezlerine geçişte yol güzergâhı üzerinde bulunması günübirlik ziyaretçi sayısının artışını sağlamaktadır. Aynı zamanda Antalya merkezli seyahat acentaları tarafından yöreye günübirlik turlar düzenlenmeye başlamıştır. Yurtdışından ise özellikle Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeden yabancı ziyaretçi yöreyi ziyaret etmektedir. Bu bağlamda gül turizmi kapsamında başlatılan çalışmalar lavanta turizmi için de Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında, Gelecek Turizmde Projesi kapsamında, “Lavanta Kokulu Köy Projesi” desteklenmiştir. 
YETİŞTİRİCİLERİN YÜZDE 16,2’Sİ TURİZME AKTİF KATILDI
Yetiştiricilerin %16,2’si (17 kişi) lavanta turizmine aktif olarak katılmıştır. Hane başına ortalama gelir 3200-3500 TL/yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelirlerin büyük bir bölümü, lavanta alanlarının kenarında yer alan küçük tezgahlarda lavanta ve yörenin diğer tıbbi ve aromatik bitkilerinin satışından elde edilmektedir. Aile pansiyonculuğu işletmeciliği yapan hane sayısı 2015’de 1 iken 2016’da 5 ve 2017’de ise 7’ye yükselmiştir.”
LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ EKONOMİKTİR
Türkiye’de üretimi yapılan ve Isparta ili orman köylerinde yetiştirilen lavandin türünün iç kârlılık oranı hesaplamalarına göre lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu vurgulanan araştırmanın sonuç ve tartışma kısmında şu görüşlere yer verildi:  “ Singh vd. (2007) tarafından, lavander türünün ekonomik analizine yönelik yapılan çalışmada da, NBD pozitif, F/M oranı 1,58, İKO %12,72 bulunmuş ve lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lavantanın yörede başta gül, özel ağaçlandırma kapsamında ceviz ve badem olmak üzere diğer tarımsal ürünlerle birlikte yetiştirilmesi zaman içinde denenmiş ve “alley ürün yetiştirme tekniği” olarak isimlendirilen (Filiz ve Tolunay, 2003; Tolunay vd., 2007) bu yetiştirme şeklinin, lavantanın büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında lavantanın ekonomik analizlerinde diğer türlerle birlikte yetiştirilme seçeneğine yer verilmemiştir. 
İSTİHDAM YARATMA GÜCÜ AÇISINDAN TERSİ BİR DURUM SÖZ KONUSUDUR
Yörede hane başına gelirlerin çeşitlerine göre hane gelirlerinin %75,8’inin bitkisel üretimden elde edildiği, diğer gelir kaynaklarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Lavanta yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler, bitkisel üretim gelirlerinin yaklaşık yarısını (%48,8), tüm gelir çeşitlerinin ise %37’sini oluşturmaktadır. Bu bulgu, lavanta yetiştiriciliğinin yörede hane halkı ve yöre ekonomisine yaptığı katkının önemli olduğunun bir göstergesidir. Ancak istihdam yaratma gücü açısından tersi bir durum söz konusudur.
YENİ YATIRIM KARARLARI İSABETLİ VERİLMELİDİR
Lavanta yetiştiriciliğinin sermaye/istihdam oranı ve yatırımın istihdam yaratma gücü ölçütlerine göre, bir kişiye istihdam yaratabilmek için toplam yatırım tutarı yüksek ve istihdam yaratma gücü düşük bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni lavanta yetiştiriciliğinin düşük düzeyde işgücü ile yapılmasıdır. Zira bu yetiştiricilik şeklinin yörede tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de budur.  Lavanta yetiştiriciliği yörede yıldan yıla gelişerek devam etmektedir. Lavanta üretiminin de içerisinde yer aldığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi Projesi”nin amaçlarından birisi lavanta üretiminin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir (Güler ve Korkmaz, 2015). Görüldüğü üzere yörede lavantanın hane halkı gelir düzeyine yaptığı katkıların oluşturduğu farkındalık, lavanta üretim alanlarının özellikle, çevre köylerden başlayarak Burdur, Denizli, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Tokat’a kadar yaygınlaşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Gelecekte birçok yörede lavanta yetiştiriciliğine yönelik yatırımların artacağı görülmektedir. Ancak yeni yatırım kararları isabetli verilmelidir. Örneğin geçmiş yıllarda Isparta ilinin orman köylerinde uygulanan kekik yetiştiriciliği çalışmaları, özellikle pazarlama darboğazlarından dolayı başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu üretim biçimi terk edilmiştir (Alkan vd., 2006). Bu nedenle üretim-pazarlama süreçlerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üretilen ürünlere yönelik pazarlama sorunlarının ortaya çıkması ile bu üretim biçiminin terk edilmesi ve verilen desteklerin başarısız olması aşikârdır. “ GÜLSES GAZETESİ
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Sezgin Gümüşhane 4 ay önce
elimde gölgede kurutulmuş lavanta bulunmakta ilgilenen kişi ve kuruluşların benimle iletişime geçmeleri duyurulur 0535 820 34 22
Sezgin Gümüşhane 4 ay önce
elimde gölgede kurutulmuş lavanta bulunmakta ilgilenen kişi ve kuruluşların benimle iletişime geçmeleri duyurulur 0535 820 34 22
Sezgin Gümüşhane 4 ay önce
elimde gölgede kurutulmuş lavanta bulunmakta ilgilenen kişi ve kuruluşların benimle iletişime geçmeleri duyurulur 0535 820 34 22
Fatih hakan engin 6 ay önce
merhaba elimde kurutulmuş lavanta muvcutur ilgili ardaşlar watsap 05389543250 numaradan ulaşa bilirler
aliye9 ay önce
merhabalar benimde lavanta yetiştiriciliği ilgimi çekiyor bunun pazarı nasıl hangi tur ekilmeli bu konularda bilgi verirseniz
Süheyla1 yıl önce
iyi günler bende yetirmek istiyorum araştırma yapıyorum ben bu lavantayı yetiştirsem nasıl satabilirim ve nakliye nasıl oluyor bilgi almak istiyorum.teşekkürler.
hasan yesi1 yıl önce
ben gecensene 1500 tane fide ektim busene tutatarlar cicegini nasil satarim bana yardimci olursaniz seviniri tesekurler
M.can1 yıl önce @hasan yesi
ben bugüne kadar devletin destek verip de başarılı olan projesini görmedim.bir zamanlar çinçila -angora tavşanı-pekin ördeği gibi gündem yapmış konular var idi .hepsi boş çıktı.alıcının belli olması gerekir.alıcı yok ortada.sırf arı zehri üretmek için arıcılık sertifikası aldım.hala araştırıyorum.arı zehri alan bir yer bulamadım.kısaca tv ve diğer sosyal kanallarda dillendirilen üretim çeşitleri çoğu batak olur.size kolay gelsin.

BENZER HABERLER

Isparta İŞKUR Müdürlüğü’nde;
Devir 
Teslim 
Gerçekleşti
Isparta İŞKUR Müdürlüğü’nde; Devir Teslim Gerçekleşti

Isparta İŞKUR Müdürlüğü’nde; Devir Teslim Gerçekleşti

MÜSİAD Isparta Şubesi; 
Üye Sayısını 
Her Geçen Gün
Artırıyor…
MÜSİAD Isparta Şubesi; Üye Sayısını Her Geçen Gün Artırıyor…

MÜSİAD Isparta Şubesi; Üye Sayısını Her Geçen Gün Artırıyor…

Isparta’nın Kültürel Mirası; 
Akademik 
Köşe’de 
Konuşuldu
Isparta’nın Kültürel Mirası; Akademik Köşe’de Konuşuldu

Isparta’nın Kültürel Mirası; Akademik Köşe’de Konuşuldu

CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten; 
Mühim’lerde
‘İşaret Dili’ 
İle Hizmet
CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten; Mühim’lerde ‘İşaret Dili’ İle Hizmet

CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten; Mühim’lerde ‘İşaret Dili’ İle Hizmet

Başkan Veli Gök Soğuk Hava Depolarını Ziyaret Etti; 
Eğirdir 
Elması
Satılıyor
Başkan Veli Gök Soğuk Hava Depolarını Ziyaret Etti; Eğirdir Elması Satılıyor

Başkan Veli Gök Soğuk Hava Depolarını Ziyaret Etti; Eğirdir Elması Satılıyor

Milletvekili Gökgöz Isparta Ticaret Borsasını Ziyaret Etti; 
Talep ve 
Sorunları 
Dinledi
Milletvekili Gökgöz Isparta Ticaret Borsasını Ziyaret Etti; Talep ve Sorunları Dinledi

Milletvekili Gökgöz Isparta Ticaret Borsasını Ziyaret Etti; Talep ve Sorunları Dinledi

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Beşiktaş2014422444
2Fenerbahçe2013431942
3Galatasaray2012532439
4Gaziantep FK209381035
5Aytemiz Alanyaspor2010641434
6Trabzonspor20956233
7Atakaş Hatayspor20965432
8Fatih Karagümrük20866430
9Yeni Malatyaspor20776127
10Fraport TAV Antalyaspor20668-626
11Göztepe20677525
12Kasımpaşa20794-725
13Çaykur Rizespor20677-825
14Demir Grup Sivasspor20569-424
15Medipol Başakşehir20686-624
16İttifak Holding Konyaspor20695023
17Hes Kablo Kayserispor205114-1219
18Gençlerbirliği205114-2019
19MKE Ankaragücü205123-918
20BB Erzurumspor204115-1617
21Yukatel Denizlispor203125-1914
2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti

2017

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden oyuncu Engin Cezzar yaşama veda etti

2016

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından, 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

2016

Türkiye nüfusunun, 2015'te bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi artarak, 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaştığı açıklandı

2016

HSYK 3. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan 8 hakim ve savcıyla ilgili soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı

2015

Paris İstinaf Mahkemesi, terör örgütü PKK'ya mali destek sağlamak suçundan yargılanan 10 Türk vatandaşını 12 ay ile 4 yıl arasında değişen tecilli hapis cezalarına çarptırdı.

2015

Öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırıldı

2014

Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, ülkedeki krizin barışçıl yollarla çözümü için istifa ettiğini açıkladı. Parlamento, 16 Ocak'ta kabul edilen ve demokratik olmadığı gerekçesiyle meydanlardaki protestoların artmasına yol açan 11 yasayı iptal etti

2013

İran, içinde maymun bulunan "Öncü" adlı araştırma uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

2013

Sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 72 yaşında vefat etti

2012

Türkiye'nin ilk ''Dünya Güzeli'' Keriman Halis Ece Tamer, ''kalp yetmezliği'' nedeniyle İstanbul'da 99 yaşında hayatını kaybetti

2010

Türk ressam Ömer Uluç, bugün vefat etti.

2006

Polonya'nın Katowice şehrinde bir sergi sarayının çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü: 62 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

2004

Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2002

Ekvador havayollarına ait Boeing 727-100 tipi bir yolcu uçağı güney Kolombiya'da And dağlarına çarparak düştü: 92 kişi öldü.

1997

Süreli yayın kuruluşlarının kültürel amaçlar dışında promosyon yapmasını engelleyen Promosyon Yasası yürürlüğe girdi

1992

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni kapattı.

1988

THY, iç hat seferlerinde sigara içilmesini yasakladı.

1986

Amerikan uzay mekiği Challanger kalktıktan 72 saniye sonra patladı, 7 kişi öldü.

1986

Sakıp Sabancı, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) başkanlığına seçildi.

1983

8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, 7 Ağustos 1982'deki Esenboğa Havalimanı terör saldırısına katılanlardan Levon Ekmekçiyan, Ankara Kapalı Cezaevi'nde idam edildi

1982

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü. Saldırıyı ''Ermeni Katliamı Adalet Komandoları'' adlı terör örgütü üstlendi

1981

Türk şair Özdemir Asaf, bugün öldü.

1971

İzmir'de gençler Amerikan 6. Filosunu protesto ettiler; 20 genç gözaltına alındı.

1958

Kıbrıs'ta Türklerin düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak'ta İngiltere'yi kınama kararı aldı.

1953

Ney üstadı ve ünlü hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı 74 yaşında öldü

1935

İzlanda kürtajı yasallaştıran ilk ülke oldu.

1932

Japonya Şanghay'ı işgal etti.

1927

Eşref Kolçak, Türk sinema ve dizi oyuncusu, bugün doğdu.

1923

İçişleri Bakanlığı İzmit ilinin adını Kocaeli olarak değiştirdi.

1921

Albert Einstein evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı.

1920

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda Misak-ı millî kabul edildi.

1918

Lev Troçki Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'yu kurmaya başladı.

1871

Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu, savaş sona erdi.

1854

Mülkiye Mektebi açıldı

1807

Pall Mall Sokağı tarihte ışıklandırılan ilk sokak oldu.

1717

Osmanlı padişahı III. Mustafa, bugün doğdu.

1547

VI. Edward İngiltere kralı oldu.

1547

İngiltere Kralı VIII. Henry, bugün öldü.

1517

Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kahire'ye girdi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri