omuhgn.jpg

Kuruma kadar Gitmeden Bu hizmetleri Alacaksınız… SGK’dan ‘Kolay Hizmet’ açıklaması; Tam 143 Hizmet

Kuruma kadar Gitmeden Bu hizmetleri Alacaksınız… SGK’dan ‘Kolay Hizmet’ açıklaması; Tam 143 Hizmet

Kuruma kadar 
Gitmeden
Bu hizmetleri 
Alacaksınız…
SGK’dan ‘Kolay Hizmet’ açıklaması; 
Tam 
143 Hizmet
ISPARTA 0
omuhgn.jpg
SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde 143 hizmetin kuruma gelmeden e-Devlet üzerinden sağlanmaya başlandığını belirterek; “Özellikle risk grubundaki yaşlılar için elektronik hizmetlerimizi genişlettik” dedi.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen Koronavirüsü toplantısının ardından bu önlemlere bir dizi yeni tedbiri de ekleyerek bir genelge hazırladı.
MÜDÜR KARAGÖZ; “GENELGE DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK”
Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Bakanlık tarafından kendilerine gönderilen Yeni tip Koronavirüsüyle mücadelede mevcut tedbirlerin sahadaki etkinliğini daha da artırmak için yeni tedbirlerin de yer aldığı genelge doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
İŞTE VATANDAŞA EVİNDE
VERİLEN O HİZMETLER…
İl Müdürü Karagöz, Bakanlığın bu genelge ile önceden alınmış tedbirlerin sahada daha etkin uygulanmasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşların kuruma gelmeden e – devlet ile evlerinde alabilecekleri hizmetleri şöyle sıraladı;
e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler
 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
 Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama
 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
 4A Hizmet Dökümü
 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
 4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri
 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu
 4A Doğum Borçlanması Başvurusu
 Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu
 4B Basamak Bilgisi
 4B Borç Durumu
 4B Doğum Borçlanması Başvurusu
 Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması
 4B Hizmet Bilgisi
 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
 4B Ödeme Dökümü
 4B Tescil Kaydı
 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
 4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası
 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
 4C Tescil Kaydı
 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası
 5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması
 5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
 5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
 5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması
 6552 Yapılandırma Sorgulama
 6736 Yapılandırma Sorgulama
 EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
 Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
 Hitap Belge Doğrulama
 Hitap Hizmet Dökümü
 Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi
 Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi
 Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi
 Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
 4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması
 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi
 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama
 Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi
 4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
 4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme
o Emeklilik Uygulamaları
 5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması
 Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri
 4A Banka ve Adres Değişikliği
 4A Emekli Aylığı Kesintileri
 4A Emekli Aylık Bilgisi
 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 4A Emekli Ödeme Bilgileri
 4A Emeklilik Kaydı
 4B Banka ve Adres Değişikliği
 4B Emekli Aylığı Hesaplama
 4B Emekli Aylığı Kesintileri
 4B Emekli Aylık Bilgisi
 4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 4B Emekli Ödeme Bilgileri
 4C Banka Değişikliği
 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
 4C Emekli Aylık Bilgisi
 4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
 Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
 Eğitim Öğretim Yardımı Talebi
 Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi
 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin Yapılması
 Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması
 Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi
 Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu
 Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi
 Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi
 Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi
 Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
 Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
 Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi
 Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
 Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi
 Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
 Toptan Ödeme Talebi
 Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
o Sağlık Uygulamaları
 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
 Diş Protezi Hakkı Sorgulama
 Hekim Bilgilendirme
 İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
 Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama
 Kurumsal Hekim Parolası Alma
 Medikal Market Sorgulama
 Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
 Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
 Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
 SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
 SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama
 Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
 Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama
 Şahıs Ödemeleri Sorgulama
 Tedavi Bilgileri Sorgulama
 Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri
o Diğer Hizmetler
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"
 SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
o Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler
 Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu
Kimlik Doğrulama Hizmetleri
o İşveren Uygulamaları
 e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay
 E-Borcu Yoktur
 e-SGK Şifre
 İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim
 İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)
 İşyeri Nace Değişiklik Talep
 İşyeri UAVT Adres Giriş
o Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
o Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
o Diğer Uygulamalar
 SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması
 SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması
 Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip
 Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Tarihi Üzüm Çarşısı; 
Sessizliğe 
Büründü
Tarihi Üzüm Çarşısı; Sessizliğe Büründü

Tarihi Üzüm Çarşısı; Sessizliğe Büründü

Son Dakika
FLAŞ HABER: 
Dünya’nın çare bulamadığı Koronavirüse Türk Bilim Adamları çare olacak; 
O Virüsün
Aşısında
İlk Aşama
Geçildi
Son Dakika FLAŞ HABER: Dünya’nın çare bulamadığı Koronavirüse Türk Bilim Adamları çare olacak; O Virüsün Aşısında İlk Aşama Geçildi

Son Dakika FLAŞ HABER: Dünya’nın çare bulamadığı Koronavirüse Türk Bilim Adamları çare olacak; O Virüsün Aşısında İlk Aşama Geçildi

Son Dakika
HABER
81 İl Valiliğine gönderildi;
Bu da 
Sokak Hayvanları 
İçin Genelge!
Son Dakika HABER 81 İl Valiliğine gönderildi; Bu da Sokak Hayvanları İçin Genelge!

Son Dakika HABER 81 İl Valiliğine gönderildi; Bu da Sokak Hayvanları İçin Genelge!

Milyonlarca 
Kişiyi ilgilendiriyor
İnfaz Düzenlemesi Komisyondan geçti; 
Af 
Yasası  
Çıkıyor…
Milyonlarca Kişiyi ilgilendiriyor İnfaz Düzenlemesi Komisyondan geçti; Af Yasası Çıkıyor…

Milyonlarca Kişiyi ilgilendiriyor İnfaz Düzenlemesi Komisyondan geçti; Af Yasası Çıkıyor…

Bu fotoğraf 
Eğirdir Yolunda
Çekildi 
Bu da
KORONAVİRÜS
Kuyruğu…
Bu fotoğraf Eğirdir Yolunda Çekildi Bu da KORONAVİRÜS Kuyruğu…

Bu fotoğraf Eğirdir Yolunda Çekildi Bu da KORONAVİRÜS Kuyruğu…

Son Dakika
Haber 
Vaka 20 bin 69’a
Ölü 574’e 
YÜKSELDİ
Son Dakika Haber Vaka 20 bin 69’a Ölü 574’e YÜKSELDİ

Son Dakika Haber Vaka 20 bin 69’a Ölü 574’e YÜKSELDİ

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor2615383153
2Medipol Başakşehir2615382553
3Galatasaray2614482450
4Demir Grup Sivasspor2614571849
5Beşiktaş261385844
6Aytemiz Alanyaspor2612771943
7Fenerbahçe2611871240
8Göztepe261097137
9Gaziantep FK268108-532
10Yukatel Denizlispor268117-831
11Fraport TAV Antalyaspor267109-1430
12Gençlerbirliği267127-1128
13Kasımpaşa267145-1226
14İttifak Holding Konyaspor2651011-1226
15BTC Türk Yeni Malatyaspor266137-225
16Çaykur Rizespor267154-1825
17MKE Ankaragücü265138-2223
18Hes Kablo Kayserispor265147-3422
2017

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi

2017

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı

2017

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu

2016

Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı

2016

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştı

2015

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı

2014

Anadolu Ajansı (AA), 94. kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızca'yı da ekledi

2013

Gaziantep'te Türkiye'nin 4'üncü "Oyun ve Oyuncak Müzesi" açıldı

2013

- Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte barınan Suriyeliler, "Kızılay Gıda Kartı" programı kapsamında dağıtılan kartlarla alışveriş imkanına kavuştu

2013

Anadolu Ajansının 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1. kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi

2013

Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü

2011

Hükümete, bazı konularda KHK çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine ekonomi, iç ve dış ticaret, gençlik ve spor ile aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım konularında 4 bakanlık kuruldu

2009

İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi

2005

Celal Talabani, Irak cumhurbaşkanlığına getirildi.

1994

Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Çıkan çatışmalar, yaklaşık bir milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı

1992

Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü

1988

Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı

1980

Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı

1979

Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu

1973

Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15. turda 365 oyla Türkiye'nin Altıncı Cumhurbaşkanı seçildi

1972

Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı

1972

Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu

1971

Rus besteci İgor Stravinsky öldü

1956

Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı

1953

Türkiye Genç Milli Futbol Takımı, dünya üçüncüsü oldu

1941

Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu

1939

İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı

1933

''Güzellik Kraliçesi'' Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı

1920

Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgesinde; AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: ''Doğru, tarafsız, hızlı habercilik.''

1917

ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı

1909

Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu

1909

İlk basın şehidi: Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak öldürüldü

1909

Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basıldı.

1896

İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı

1453

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.

1326

Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri