omuhgn.jpg

ISUBÜ’dan Uluslararası; Tıbbi Sülük Sektörü Semineri

ISUBÜ’dan Uluslararası; Tıbbi Sülük Sektörü Semineri

ISUBÜ’dan Uluslararası; 
Tıbbi Sülük 
Sektörü
Semineri
ISPARTA 0
omuhgn.jpg
ISUBÜ, Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Semineri Başladı
ISUBÜ tarafından 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde tıbbi sülük sektörünün, alanında uzman akademisyen ve yetkililerin konuşmacı olarak yer aldığı “Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Semineri” başladı. Web seminerinin açılışı ISUBÜ TV’den canlı olarak yayınlandı.
 
Açılış konuşmasını ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in yaptığı Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Semineri açılışına Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı,  Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerin akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcileri,  öğrenciler, Tıbbi sülük sektörünün paydaşları, toplayıcıları ve yetiştiricileri katılım sağladı.
UYGULAMALI EĞİTİMDE ORTAK AKIL
ISUBÜ Rektör Diler, 2018’de kurulmuş olan ve “Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl” mottosuyla yola çıkan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kurucu Rektörü olarak düzenlemiş olduğumuz “Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü” web seminerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu web seminerinin düzenlenmesinde emeği geçen Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığımıza, seminere teknik ve alt yapı desteği sunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’ya, kendileri ile her daim işbirliği içerisinde olduğumuz ve ülke tarımını bir adım öteye taşıma konusunda sürekli dirsek temasında olduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığına ve web seminerine katkı sağlayan akademisyen Hocalarım ile kurum yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum.
İki gün sürecek olan seminerde su ürünleri alanında büyük oranda ihmal edilmiş olan, daha fazla sayıda araştırmacı ve akademisyenin üzerinde çalışması gereken, ekolojik ve ekonomik öneme haiz olmalarının yanı sıra geleneksel ve aynı zamanda son zamanlarda modern tıbbın da baş tacı ettiği tıbbi sülükleri konuşacağız. 4 oturum altında yürütülecek olan etkinlikte Türkiye’nin dışında Azerbaycan, Hindistan, İran, İspanya, Kanada, Romanya ve Ukrayna olmak üzere 8 farklı ülkeden konularında uzman 15 akademisyen, araştırmacı ve kurum yetkililerinin sunumları ile tıbbi sülükleri ve sektörü detaylı olarak tanıma imkânımız olacak. Su Ürünleri Mühendisi kökenli bir Rektör olarak, son yıllarda gündemimizde yer alan küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen kuraklık sorununun su canlıları üzerine olan etkilerini derinden hissettiğimi ifade etmek istiyorum.
Yağış rejimindeki azalma tıbbi sülüklerin de yaşam sürdüğü sığ yapılı sulak alanlarda kuraklığın etkisinin daha hissedilir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Daha önce sülük bulunan ve yöre halkının da “Sülüklü Göl” olarak isimlendirdiği bazı sulak alanların tamamen kuruduğu, bazılarının da gerek derinleştirme çalışmaları gerekse sülüklerle beslenen balık türlerinin ortama aşılanması sonucunda sülüklerin yok olduğunu görmekteyiz. Tüm bu süreçler bizlere sucul canlı kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında su kaynaklarımızı bütünleşik bir yaklaşım çerçevesinde ele almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.
Tarihsel kökenini araştırdığımızda sülük kullanımına ilişkin ilk kayıtların günümüzden tam 5.100 yıl öncesine Eski Mısır medeniyetine dayandığını görmekteyiz. İnsanlık tarihinin dönüşümünde önemli bir eşik noktası olan İslam Medeniyetinde de sülüğün Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından tavsiye edildiği ve böylelikle Tıbb-i Nebevi’deki yerini aldığı görülmektedir. Her ne kadar kökeni uzun bir geçmişe dayansa da sülüklerin modern tıptaki yerini yakın zamanda almaya başladığı görülmektedir.
2004’te Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin plastik cerrahide sülük kullanımına onay vermesi sülüklerin modern tıptaki yerini almasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ülkemizde ise 2014’te yürürlüğe giren ve sülük tedavisi dahil toplam 15 geleneksel tedaviyi kapsamı içine alan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yani GETAT yönetmeliği Türkiye’deki sülük sektörünün önemli ölçüde şekillenmesine yol açan bir düzenleme olmuştur. Tedavide kullanılacak olan sülüklerin steril koşullarda üretim yapan ruhsatlı çiftliklerden karşılanmasını zorunlu kılan yönetmelik yayınlandığında Türkiye’deki ruhsatlı tıbbi sülük çiftlik sayısı 2 iken şu an bu sayı resmi kayıtlara göre 8’e ulaşmış durumdadır.
Konuşmamın başında da değindiğim gibi, sülük alanında araştırma yapan akademisyen sayısının az olması şu an sülük sektöründe ihtiyaç duyulan birçok araştırmanın gecikmeli olarak yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum, sülük üretiminde halihazırda yaşanan birçok teknik sorunun üretimi rantabl boyuttan uzaklaştırmasına neden olabilmektedir. GETAT yönetmeliği öncesinde ehil olmayan kişilerce asgari steril koşulları sağlamayan ortamlarda kaynağı belirsiz sülüklerle yapılan sülük uygulamasına başta hekimler olmak üzere halkımızın önemli bir kesimi haklı olarak temkinli yaklaşmakta idi.
RUHSATLI SÜLÜK ÇİFTLİKLERİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün de örnek olarak gösterdiği GETAT yönetmeliği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında sülük tedavisi eğitimi almış hekimlerin hastane veya kliniklerde sadece ruhsatlı sülük çiftliklerinden temin edilen sülüklerle steril koşullarda tedavi yapmasını öngörmektedir. Öncelikle bu yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçen ve web seminerimizin ikinci gününde bir sunum gerçekleştirecek olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Sayın Dr. Mehmet Zafer Kalaycı Bey’i ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Kadim kültürümüzde önemli bir yer tutan geleneksel tedavi metotlarının bilimin ışığında yüksek standartlarla halkımızın hizmetine sunulması son derece önemli ve cesur bir adımdı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak ilgili bölümlerimizle bu uygulamaların yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda gereksinim duyulan bilimsel çalışmaların yürütülmesi noktasında donanımlı ve hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Eğirdir Su Ürünleri Fakültemiz bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin su ürünleri hastalıkları üzerine etkilerinin yanı sıra bu toplantının da konusunu teşkil eden tıbbi sülüklerin üretiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve sülük popülasyonlarının sürdürülebilir yönetimi kapsamında yapmakta olduğumuz araştırmaları daha detaylı boyutta yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Tam da bu noktada, siz değerli katılımcılara ülkemiz için bir ilk olma özelliğindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezimizin iki önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği bilgisini paylaşmak istiyorum.
Merkezimizde başta sahada karşılaşılan sorunlara dönük uluslararası eğitimler, lisansüstü eğitim programları ve bugün ilkini icra ettiğimiz uluslararası bilimsel etkinlikler düzenleyecek olmamızın yanı sıra sülüğe ilişkin Ar&Ge çalışmalarını multidisipliner bir yaklaşımla uluslararası düzeyde yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu noktada sizlerin sunacağı her türlü katkıyı önemsediğimizi, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ve bu semineri bu alandaki hedeflerimize giden yolun anlamlı bir başlangıcını ve sinerjisini oluşturmasını diliyorum.  Sülüğe olan talebin gün geçtikçe artması, buna karşın yetiştiricilik yoluyla henüz istenilen düzeyde üretim hacminin oluşamaması doğadaki tıbbi sülük popülasyonları üzerindeki av baskının da giderek artmasına neden olmaktadır.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE
HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK
 Yürütülen bilimsel çalışmalar sulak alanlarımızın çoğunda sülük yoğunluğunun önemli düzeyde azaldığını ve maalesef bazılarında ise sülüğün artık bulunmadığını ortaya koymaktadır. Sülükler, nesli tehlike altında olan canlılar kategorisinde değerlendirilmekte ve bu nedenle uluslararası ticaretleri “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” (CITES) kapsamında yürütülmektedir. Bu yönüyle baktığımızda sülüğün dünya ölçeğinde bir ekonominin şekillenmesine de öncülük ettiğini görmekteyiz. Yasadışı yollarla ülkemizden kaçırılan ve hatta son zamanlarda ülkemize sokulmak istenen sülüklerin gümrük muhafaza birimleri tarafından da titizlikle takip edildiğini görmekteyiz.
Doğadan toplanan sülüklerin uluslararası ticaretinde %80 gibi yüksek bir paya sahip olan Türkiye’nin bu alanda lokomotif ülke konumunda olması bizlere ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğu üstlenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak tıbbi sülük sektörünün alanında uzman akademisyen ve yetkililerin katıldığı uluslararası bir toplantıda ele alınması gerektiğinden hareketle şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Seminerini” tertip etmiş bulunmaktayız. Gerek iki gün boyunca yapılacak sunumlarda gerekse kapanış değerlendirme toplantısında tıbbi sülüklere yönelik uluslararası düzeyde bir yol haritası çizileceğine olan inancım tamdır. Konuşmacılardan ve katılımcılardan konunun etraflıca ele alınması ve somut önerilerin ortaya konması en büyük temennimdir.
Toplantının başarılı geçmesini, uluslararası boyutta ortak proje ve çalışmalar için bir zemin oluşturmasını diliyorum. İnsanlık yararına ve bilimin bir adım ileriye taşınmasına yönelik her türlü uluslararası işbirliğine kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.
SU ÜRÜNLERİNDE DÜNYADA
SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ
Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada sayılı ülkeler sıralamasına girdiğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri ve Balıkçılık ve Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinde çupra, levrek alabalık da olduğu gibi özellikle tıbbı sülük açısından da önemli gelişim içindedir. Tıbbı sülük artış göstermiş ve yetiştiricilik için müracaatlar artmaya başlamıştır. Ülkemizde 8 adet sülük yetiştiriciliği tesisi mevcuttur. Tıbbi sülük doğal popülasyonun korunması ve üretimin artırılması temel hedefimizdir.
Su ürünleri yetiştiriciliği ve sülük açınsan çok değerli bulduğum çalışma toplantısı için dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan uzmanlara ve ülkemizden çeşitli sektörlerden katılan bilim insanlarına ISUBÜ’YE ve Su Ürünleri Fakültesine Bakanlık ve Genel Müdürlük adına teşekkür ediyorum” dedi. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel GUTU da kısa bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı. 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Mustafa Ceylan, Web seminerinin kapsamı, hedefleri ve beklenen çıktılar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
ISUBÜ, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) , Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen web seminerine Türkiye dışında Azerbaycan, Hindistan, İran, İspanya, Kanada, Romanya ve Ukrayna olmak üzere 8 farklı ülkeden konularında uzman 15 akademisyen, araştırmacı ve kurum yetkilileri tarafından sunumlar gerçekleştirilecek. Seminerde tıbbi sülük popülasyonlarının güncel durumu, tıbbi sülük yetiştiriciliği, toplayıcılığı, uluslararası ticareti, sülük alanında yürütülen araştırma projeleri ile sülüklerin tıpta kullanımı konuları ele alınıyor. Halka da açık olan seminere ağıdaki erişim bilgileriyle kayıt yapılarak katılım sağlanabiliyor.
 
 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Böyle Giderse 
TAM KAPANMA 
Kapıda!
Böyle Giderse TAM KAPANMA Kapıda!

Böyle Giderse TAM KAPANMA Kapıda!

Resmi Gazete'de Yayımlandı; 
Köyüne Dönen 
Vergiden Muaf 
Olacak!
Resmi Gazete'de Yayımlandı; Köyüne Dönen Vergiden Muaf Olacak!

Resmi Gazete'de Yayımlandı; Köyüne Dönen Vergiden Muaf Olacak!

Isparta Esnafının
Tam Kapanma 
Korkusu!
Isparta Esnafının Tam Kapanma Korkusu!

Isparta Esnafının Tam Kapanma Korkusu!

Önceki Yıllarda Yapılan Etkinliklerin Çoğu İptal Edildi; 
Koronavirüs 
23 Nisan'ı da 
Vurdu!
Önceki Yıllarda Yapılan Etkinliklerin Çoğu İptal Edildi; Koronavirüs 23 Nisan'ı da Vurdu!

Önceki Yıllarda Yapılan Etkinliklerin Çoğu İptal Edildi; Koronavirüs 23 Nisan'ı da Vurdu!

Emekliye İkramiye Zammı Geliyor! 
Öne Çıkan 
3 Formül
Var
Emekliye İkramiye Zammı Geliyor! Öne Çıkan 3 Formül Var

Emekliye İkramiye Zammı Geliyor! Öne Çıkan 3 Formül Var

Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı Haritasında Uçuşa Geçtik! 
Isparta 
367,47’yi
Gördü!
Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı Haritasında Uçuşa Geçtik! Isparta 367,47’yi Gördü!

Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı Haritasında Uçuşa Geçtik! Isparta 367,47’yi Gördü!

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Beşiktaş3322653771
2Fenerbahçe3421762769
3Galatasaray3320853365
4Trabzonspor3416711959
5Aytemiz Alanyaspor34151271552
6Gaziantep FK33138121051
7Atakaş Hatayspor33141181350
8Demir Grup Sivasspor3312714750
9Fatih Karagümrük33131010949
10Göztepe34121210346
11Fraport TAV Antalyaspor3491015-1042
12İttifak Holding Konyaspor33101211-141
13Çaykur Rizespor3391212-1239
14Helenex Yeni Malatyaspor3381213-537
15MKE Ankaragücü3310167-1237
16Kasımpaşa3491510-1337
17Hes Kablo Kayserispor3381510-1734
18Medipol Başakşehir338169-1733
19BB Erzurumspor3471710-2331
20Gençlerbirliği338187-2631
21Yukatel Denizlispor336198-2726
2018

Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı

2017

Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının faili, olay sırasında öldürüldü

2017

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı

2016

Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti

2015

"Paralel yapı"ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Mahir Çakallı ile Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 17 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevini yapmasını kısmen engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi

2013

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti

2012

Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi Tahrir meydanında, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi

2011

Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi ''müebbet hapis cezasına'' çarptırıldı

2010

Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kurbanlarından özür diledi

2008

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge 85 yaşında vefat etti

2006

Han Myeong-sook, Güney Kore'nin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.

1999

Columbine Lisesi katliamı gerçekleşti. Lisenin Eric Harris ve Dylan Klebold isimli öğrencileri 13 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı ve sonra da intihar ettiler.

1998

Air France şirketine ait Boeing 727-200 tipi bir yolcu uçağı Bogota'dan (Kolombiya) kalktıktan sonra Cerro El Cable dağlarına çarparak düştü: 53 kişi öldü.

1990

Ressam Şefik Bursalı 87 yaşında hayata veda etti

1972

Apollo 16, Ay'a iniş yaptı.

1968

Güney Afrika havayollarına ait Boeing-707 tipi bir yolcu uçağı Windhoek şehrinden kalkışı esnasında düştü: 122 kişi öldü.

1967

Swiss Britannia şirketine ait bir yolcu uçağı Toronto'da düştü: 126 kişi öldü.

1962

Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi

1953

Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı

1944

Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu

1942

İzmir Ticaret Gazetesi yayımlanmaya başladı

1924

1924 Anayasası kabul edildi

1902

Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı

1889

Adolf Hitler doğdu

1862

İlk pastörizasyon deneyi Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.

1841

İlk dedektif romanı Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu

1792

Fransa, Avusturya'ya savaş ilan etti.

571

Son peygamber Hazreti Muhammed, Mekke'de dünyaya geldi

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri