İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
ISPARTA 0
 
T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2017/5564 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı            : Isparta İl, Atabey İlçe, Harmanören Köyü Ardıçlar Mevkii 103 Ada, 307 Parsel, 1.119,68 m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamı.
Özellikleri            :Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerindebilirkişi raporuna göre ekonomik değeri olmayan 4 adet şeftalı ağacı olup,310-311-312 parseller ile bitişik durumdadır.Borçlu hissesi tamdır.Taşınmaz tapı kaydında büyük ova koruma alanında olduğu beyanı bulunmaktadır.
İmar Durumu             : Atabey Belediye Başkanlığının 09.10.2018 tarih ve 1255 sayılı yazılarında
Belediye Mücavir alan ve imar planı dışında olup, köy sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti                : 7.837,76 TL
KDV Oranı           : %18
Kaydındaki Şerhler         : Isparta il Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazıları ile Büyük Ova Koruma Alanındadır şerhi mevcuttur. 13.12.2018 gün ve 1582 Yevmiye ile.
1. Satış Günü     : 26/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü     : 24/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri             : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı              : Isparta ili, Atabey İlçesi Harmanören köyü Ardıçlar Mevkii103 ada 310 parsel, 2.283,64.m2 yüz ölçümlü taşınmazın tamamı.
Özellikleri            :Satışa Konu Taşınmaz Bilirkişi Raporuna göre; Taşınmaz tapuda tarla vasfında olan parselde %10 kurumalarında olduğu, bakım kültürel işlemlerinin az yapıldığı, verim döneminde kapama kiraz bahçesi bulunmaktadır.307-311-312 parsellerle bitişik olup borçlu hissesi tamdır. Taşınmaz tapu kaydına göre büyük ova koruma alanında bulunmaktadır.
İmar Durumu    :Atabey Belediye Başkanlığının 09.10.2018 tarih ve 1255 sayılı yazılarında
Belediye Mücavir alan ve imar planı dışında olup, köy sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti                : 27.403,68 TL
KDV Oranı           : %18
Kaydındaki Şerhler         : Isparta il Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazıları ile Büyük Ova Koruma Alanındadır şerhi mevcuttur. 13.12.2018 gün ve 1582 Yevmiye ile.
1. Satış Günü     : 26/03/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü     : 24/04/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri             : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                 :Isparta ili Atabey ilçesi Harmanören Köyü Ardıçlar Mevkii,103 ada 311 parsel,1.043,73. M2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı.
Özellikleri            : Satışa Konu Taşınmaz Bilirkişi Raporuna göre; tapuda tarla vasfında olan parselde %10 kurumalarında olduğu, bakım kültürel işlemlerinin az yapıldığı, verim döneminde kapama kiraz bahçesi bulunmaktadır.307-310-312 parsellerle bitişik olup borçlu hissesi tamdır. Taşınmaz tapu kaydına göre büyük ova koruma alanında bulunmaktadır.
İmar Durumu    :Atabey Belediye Başkanlığının 09.10.2018 tarih ve 1255 sayılı yazılarında Belediye Mücavir alan ve imar planı dışında olup, köy sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti                : 12.524,76 TL
KDV Oranı           : %18
Kaydındaki Şerhler         : Isparta il Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazıları ile Büyük Ova Koruma Alanındadır şerhi mevcuttur. 13.12.2018 gün ve 1582 Yevmiye ile.
1. Satış Günü     : 26/03/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü     : 24/04/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri             : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı             : Isparta ili Atabey İlçesi Harmanören köyü Ardıçlar Mevkii 103 ada 312 parsel sayılı, 1.292,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı.
Özellikleri            : Bilirkişi Raporuna göre; Satışa konu taşınmaz tapuda tarla vasfında olan parselde %10 kurumalarında olduğu, bakım kültürel işlemlerinin az yapıldığı, verim döneminde kapama kiraz bahçesi bulunmaktadır.307-310-311 parsellerle bitişik olup borçlu hissesi tamdır. Taşınmaz tapu kaydına göre büyük ova koruma alanında bulunmaktadır.
İmar Durumu    :Atabey Belediye Başkanlığının 09.10.2018 tarih ve 1255 sayılı yazılarında Belediye Mücavir alan ve imar planı dışında olup, köy sınırları içerisinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti                : 15.504,24 TL
KDV Oranı           : %18
Kaydındaki Şerhler         : Isparta il Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazıları ile Büyük Ova Koruma Alanındadır şerhi mevcuttur. 13.12.2018 gün ve 1582 Yevmiye ile.
1. Satış Günü     : 26/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü     : 24/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri             : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Satış şartları :
                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 
 
                  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
                                3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
                                4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
                                5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
                                6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
                                7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
                 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5564 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2019
Vİ.NO.:91
 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Günaydın Bahçeli'nin başdanışmanı oldu
Günaydın Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

Günaydın Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

Aybatılı'dan Başdeğirmen'e ziyaret
Aybatılı'dan Başdeğirmen'e ziyaret

Aybatılı'dan Başdeğirmen'e ziyaret

73 yaşındaki yaşlı kadın ipe asılı halde bulundu
73 yaşındaki yaşlı kadın ipe asılı halde bulundu

73 yaşındaki yaşlı kadın ipe asılı halde bulundu

GELENDOST VE ŞARKİKARAAĞAÇ’TA 2 YENİ BÖLÜM
GELENDOST VE ŞARKİKARAAĞAÇ’TA 2 YENİ BÖLÜM

GELENDOST VE ŞARKİKARAAĞAÇ’TA 2 YENİ BÖLÜM

“Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
“Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor

“Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor

Sezeryan doğumda rekor Akdeniz'de
Sezeryan doğumda rekor Akdeniz'de

Sezeryan doğumda rekor Akdeniz'de

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri