omuhgn.jpg

Özel Hükmün “Çivisi...”

Erol Kesici'nin yazısı...

Özel Hükmün “Çivisi...”
İLÇE HABERLERİ 3
omuhgn.jpg
   İçme suyu olarak kullanılan  Eğirdir Gölü’nün  kirletilmemesi, korunarak –kullanılması için 1983 yılında neredeyse 36 yıl önce çıkalın  yasa başta içme suları için SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİDİR. Uygulanması için uyulması için devletin tüm kurum kuruluş ve insanlarına görevler düşmektedir. Yıllar içerisinde  SKKY Çevre Kanunu yasalarıyla güçlendirilmiş ve 2012 kadar da suların korunamması ve görülen sorunlar nedeniyle birkaç kez  REVİZE yani; bir kez daha ele alıp düzeltmek, onarıp yenilemek koşuluyla  Eğirdir Gölü gibi  STRATEJİK öneme  sahip1. Sınıf su özeliğindeki  göllerin korunması yönünde kararlar alınmıştır. Bu dönemler de de SKKY bir benzeri ( yapı yapamıyoruz- gölden yararlanamıyoruz-su alamıyoruz vb.) itirazlar olmuştur. Gölün hastalığını, adeta  kan (su) kaybını görmezden gelerek,  çözümlemeden  adeta göle daha çok  yanaşalım-işgal  için uğraş göstermek , parayı düşünmek   ve Eğirdir Gölü Özel Hükümleri’ ni neden  göstermek!
Sular kirletilmeye, tarımda  kimyasal kullanımının artması atıkların düzensiz bir şekilde atılnası ve adeta gölün bir “çöp tenekesi” gibi kullanımının yanısıra göl kıyısında “kamu yaraı” adına başlayan ve arkasından kişi yararına dönüşen yapıların ve göl kıyısına yapılmaması gereken  kimyasal kullanımlı bağ ve bahçelerin ve onların güya kazma küreklerinin konulması için  yasal olmayanyapılan daire ve villarların   yapımlarınında giderek artması ve  bunlar için yasaların görmezden gelinmesi-uygulanmaması  sonucunda göl su kalitesi, seviyesi giderek kayıplara uğramıştır.
EGÖH ‘iyle ne amaçlanmıştır
Adeta kırk yıl öncesi çıkarılan kurallara uyulmaması- uygulanmaması  sonucunda; 2012 yıl ve öncesi  denilmiştirki  “siz Eğirdir Gölü Havzasında yaşayanlar, gölü kirletip, kurutup, işgal alanı haline dönüştürmektesiniz , İçme ve kullanma suyu temin edilen Eğirdir Gölünün mevcut su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlen mesi ( nereye neyin nasıl yapılacağını –gölün nasıl kullanılacağını) amacıyla gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturarak size özel EĞİRDİR GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİNİ (ki çok yetersiz bulmuştuk..daha kesin kurallar içermeliydi diye)  çıkarıyorum uyun uygulayın “ demiştir..Ayrıca;  Özel hükümlerde yer almayan hususlar ile ilgili olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri  de geçerlidir hatırlatnması yapılmıştır.
EGÖH TEPKİLER  
O zamanda başta “gölü işgal edenler ve etmek isteyenler” bu özel hükümler bizi gölden uzaklaştırıyor inşaata, ekonomi ve turizme engel, plajlar kapatılacak, yol yapamayacağız,tekneler çalışmayacan vb. açıklamalarla hep EGÖH alehinde girişimlerde bulunulmuştur.. Göl havzasına bu hükümlerin çıkarıldığı yıldan sonra yapılanlar bir bakarsak neler yapılmamış ki (yollar, binalar, gölü bitirme noktasına varılan su alımları ve su ürünlerinde hastalık ve kayıplar la birlikte  kalitesi düşen  geneli yurt dışına ihraç edilemeyen tarım ürünleri).
EGÖH  KORUMA ALANLARI OLUŞTURULMUŞTUR
EGÖHlerince  Kısa-Orta Uzun Mesafeli Koruma Alanları belirlenmiş ve buralarda neyin yapılıp yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.. Bunun açıklaması siz göle yakınlaştıkça gölü kıymetini bilmemekte ve kirletmektesiniz.. Gölden uzuk durun; otel,bina, tarım “ne yapacaksanız” ki size yapmayın diyen yok,  Kısa-orta-Uzun mesafeli alanlarda  belirlenen yerde  yapın denilmektedir.. Buna göre;
Gölün;919,00 m. kotu maksimum su seviyesidir.914,74 m. sonra (itibaren) “ki bu yıl bu sınıra neredeyse 1m. kalmıştır) .hiçbir şekilde gölden su çekimi yapılmasına izin verilmez Bu hükümler Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerine aynen işlenir.
Koruma Alanı nerelerdir ve Gölde Nerede Neler, Nasıl  Yapılabilir
 Gölün Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı ( göl kotundan  su başlangıç sınırından.300m. ötesi)dışında, göl yeşil kuşaklama bölgesinden itibaren 270 metre genişliğindeki alanı, Göl Yeşil Kuşaklama Bölgesi: Maksimum su kotu 919.00 m.’den itibaren göl çevresinde 30 metre genişliğindeki alanında , Günübirlik Tesis Alanları: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş-wc, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları vb. olanakları günübirlik olarak sağlayan alanları,
 919.00 metre kotunun altında hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz( ki bazılarınca bu alanın 2 m daha 917 ye düşürülmesi istenmekte ,bu gölün suyununun çekildidiğ yerlerin işgali demektir. Yarın yağış rejimi değişirse bu istenilen göl çanağı içerisindeki yapılar suların altında kalı. Gölün çanak yapısı göz ardı edilemez.. Çok tehlikeli bir istekdir..Felakettir.) Mevcut soğuk hava depoları dondurulmuştur.
Kısa Mesafeli Koruma Alanı, mutlak koruma alanından itibaren 700 metre genişliğindeki alandır. Orta Mesafeli Koruma Alanı: “J.T.M.K.” dışında, kısa mesafeli koruma alanından itibaren 1000 metre genişliğindeki alanı,  ve sonrası Uzun mesafeli koruma alanıdır.Buralarda nelerin yapılacağına da yer verilmiştir. Hiçbir şey yapılamaz değildir..
EGÖH’lerince NELER YAPILMASI GEREKMEKTEDİR....
*2012 yılından itibaren Göl kotunun belirlendiği 100 m.si hiçbir koşulla ve amaçla işgal edilemez. Göl Koruma Alanı“J T M.K.A.” dışında, göl yeşil kuşaklama bölgesinden itibaren 270 metre genişliğindeki alandır. içme ve kullanma suyu su alma noktasına 300 metreden daha yakın olan yerlerde izin verilemez
.Gölden içme suyu alınan yerlerde( gölümüzde 3-4 yer vardur9 sadece orası içindir.. Bu alanda yeni hiçbir sanayi kuruluşuna ve turizm tesisine izin verilmez. Gölün tamamında değildir. O nedenle TURİZM E ENGEL YOKTUR. Müsa edinizde insanın içme suyunun alındığı yerde tessis olmasın.. Yurt dışında bu sua alımının olduğu havzalardan uçakların bile geçmesine-uçmasına  izin verilmemektedir
 *Atıksu altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılaşmaya izin verilmezHavzadaki evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular için ekte verilen deşarj standartları uygulanacaktır.
*Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Senirkent İlçelerinin kısa, orta ve uzun mesafede bulunan sulama sistemlerinde -damla sulama yöntemine- ve kapalı sisteme ve su saati uygulamasına  belirtilen sürelerde geçilecektir
*Eğirdir ilçesi, Kale burnu – Can Ada – Yeşil Ada arasındaki dolgu sureti ile oluşturulmuş yolun kaldırılarak yerine su sirkülasyonunun sağlanması için köprü yapılmasına Havza Koruma Planında verilen şartların yerine getirilmesi ile izin verilir.
*Mutlak Koruma alanında yeni tarım alanları açılamaz. Hala su çekildikçe işgaller -yapılardevam etmektedir..Rehabilite edilecek tarım alanlarında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda organik tarıma geçilecektir.
* Mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecektir. her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bertarafına izin verilmez.
Bunlar en ince detaylar ve bunlar dünden bu güne tam olarak uygulanmamış /uygulanamamıştır.   Neresi kötü ve aykırı bu hükmün.?
    SONUÇ; Gölün su kotunun belirlenen yasal seviyeden 919m den, 917m. ye düşürülmesi gölü kurumasına neden olmak demektir, Özel Hükümler” populist ve siyasal bakış nedeniyle” uygulanamadığından  göl bu günkü tehlikele duruma gelmiştir. Sebebi  EGÖH değildir.EGÖH turizmin vb ekonominin  gelişmesine kesinlikle engel olmamaktadır, sürekliliği  için önlemler almaktadır.
Bu anlayış devam ederse ,  bazılarınca Eğirdir Gölü Havzasında çok ağır bulunan bu EGÖH yerine , ileride  çok daha ağır uygulamalar  gelebileceği gibi ,Akşehir Gölü vb göller örneginde olduğu  şekliyle, gölün kurumasına neden olunacaktır. Eğirdir Gölü havzasındaki ekonomi -kirlilik kuruma vb. olumsuz tüm nedenlerin sebebi EGÖH uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.. Eğer EGÖH değiştirilecekse bu günkü gölün durumu göz önünde bulunarak kısacası “göl mü paramı- ekonomi mi-ekolojimi ikilemine karar vererek” doğru olanın gölün mutlak koşulla korunarak ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilirliğini temiz olarak  ileriye taşıması olmalıdır.. Yaşananları unutmamak gerekir.. Gölün  bu bakışla tekrar ve istenmeyen EGÖH  değiştirilmesiye- hafifletilmesiyle- geri gelmesi imkansızdır. Neyin ne olduğunu yasalar,bilmin ve bu konuda çalışan değerli insanların görevleri  liyakatları düzeyinde çalışmalarına  izin vermektir. Bazı  insanlarında “benim dönemim , benim partim, adamım..vb” zihniyet ve kulaktan duyma bilgilerle değil okuyarak, araştıtırarak , görerek fkir sahibi olmaları, konuşmaları gerektiğine inanmaktayım.Çünkü Eğirdir Gölü kritik ve hassas dönemde, gölün sorunları “siyasete –çıkara “ malzeme edilmeden çözümlenmelidir. Saygılarımla... EROL KESİCİ
 
 
 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Özel Hüküm Gölü korur...1 yıl önce
; gölün su kotunun belirlenen yasal seviyeden 919m den, 917m. ye düşürülmesi gölü kurumasına neden olmak demektir, özel hükümler” populist ve siyasal bakış nedeniyle” uygulanamadığından göl bu günkü tehlikele duruma gelmiştir. sebebi egöh değildir.egöh turizmin vb ekonominin gelişmesine kesinlikle engel olmamaktadır, sürekliliği için önlemler almaktadır.
Eğirdir Gölü Özel Hükmü1 yıl önce
yaşananları unutmamak gerekir.. gölün bu bakışla tekrar ve istenmeyen egöh değiştirilmesiye- hafifletilmesiyle- geri gelmesi imkansızdır. neyin ne olduğunu yasalar,bilmin ve bu konuda çalışan değerli insanların görevleri liyakatları düzeyinde çalışmalarına izin vermektir.
Erol KESİCİ1 yıl önce
bazı insanlarında “benim dönemim , benim partim, adamım..vb” zihniyet ve kulaktan duyma bilgilerle değil okuyarak, araştıtırarak , görerek fkir sahibi olmaları, konuşmaları gerektiğine inanmaktayım.çünkü eğirdir gölü kritik ve hassas dönemde, gölün sorunları “siyasete –çıkara “ malzeme edilmeden çözümlenmelidir.

BENZER HABERLER

Başkan Tevfik Atasoy’dan ilçe halkına müjde; 
Atabeyliler
Suyu % 50 
Daha Ucuz
Kullanacak
Başkan Tevfik Atasoy’dan ilçe halkına müjde; Atabeyliler Suyu % 50 Daha Ucuz Kullanacak

Başkan Tevfik Atasoy’dan ilçe halkına müjde; Atabeyliler Suyu % 50 Daha Ucuz Kullanacak

Başkan Tuna’dan Uluborlu Halkına müjde; 
İçme Suyunun 
İlk 20 Tonu 
Bedava!
Başkan Tuna’dan Uluborlu Halkına müjde; İçme Suyunun İlk 20 Tonu Bedava!

Başkan Tuna’dan Uluborlu Halkına müjde; İçme Suyunun İlk 20 Tonu Bedava!

Atabey’de Vefa Sosyal Destek 
Grubu Çalışmalarını Sürdürüyor
Atabey’de Vefa Sosyal Destek Grubu Çalışmalarını Sürdürüyor

Atabey’de Vefa Sosyal Destek Grubu Çalışmalarını Sürdürüyor

Beyşehir Gölü'nde Avlanma Yasağı Başladı: 
Bu Yasak
Ş. Karaağaçlıları 
Yakından 
İlgilendiriyor
Beyşehir Gölü'nde Avlanma Yasağı Başladı: Bu Yasak Ş. Karaağaçlıları Yakından İlgilendiriyor

Beyşehir Gölü'nde Avlanma Yasağı Başladı: Bu Yasak Ş. Karaağaçlıları Yakından İlgilendiriyor

Isparta’nın o Köyleri; 
24 Mart’ta 
Referandum’a 
Gidiyor…
Isparta’nın o Köyleri; 24 Mart’ta Referandum’a Gidiyor…

Isparta’nın o Köyleri; 24 Mart’ta Referandum’a Gidiyor…

Ak Parti’de ilçe kongreleri başladı: 
Uluborlu’da Böncü
Atabey’de Günkaya
Ak Parti’de ilçe kongreleri başladı: Uluborlu’da Böncü Atabey’de Günkaya

Ak Parti’de ilçe kongreleri başladı: Uluborlu’da Böncü Atabey’de Günkaya

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor2615383153
2Medipol Başakşehir2615382553
3Galatasaray2614482450
4Demir Grup Sivasspor2614571849
5Beşiktaş261385844
6Aytemiz Alanyaspor2612771943
7Fenerbahçe2611871240
8Göztepe261097137
9Gaziantep FK268108-532
10Yukatel Denizlispor268117-831
11Fraport TAV Antalyaspor267109-1430
12Gençlerbirliği267127-1128
13Kasımpaşa267145-1226
14İttifak Holding Konyaspor2651011-1226
15BTC Türk Yeni Malatyaspor266137-225
16Çaykur Rizespor267154-1825
17MKE Ankaragücü265138-2223
18Hes Kablo Kayserispor265147-3422
2017

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Yardımcı Konsolos olarak görev yapan Vincent Caumontat Touja hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

2017

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki intihar saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

2017

Mısır'da DEAŞ'ın iki kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Mısır'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi

2016

Ulaştırma Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu

2016

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi

2014

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki Ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen ''en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı

2013

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı

2013

Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi

1998

Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi

1993

Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

1991

Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı

1988

Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado öldü. ''Ümit Dünyası'' ünlü yapıtları arasındaydı

1985

Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi

1985

Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da öldü

1982

Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı

1982

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş 61 yaşında öldü

1979

Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı

1958

CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı

1952

Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü görevinde iken Orhan Hançerlioğlu getirildi

1950

İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da öldü

1945

Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı

1936

İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı

1932

İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı

1928

TBMM , Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi ve laiklik yürürlüğe girdi. Söz konusu maddeden, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı.

1860

Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

1588

Büyük Türk mimarı Mimar Sinan 99 yaşında öldü

1336

Timur, Türk komutan ve Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusu (ö. 1405)

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri