omuhgn.jpg

İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 0
omuhgn.jpg
 
T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/2248 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : ISPARTA İLİ GÖNEN İLÇESİ SENİRCE KÖYÜ ORTA ÇAYIR MEVKİİ 161 PARSELDE KAYITLI 39.100,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA CİNSİ TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 22/10/1976 GÜN VE 3327 YEVMİYE SAYILI "MÜLKİYET İNTİKALİNİN TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI AÇISINDAN GEÇERSİZ SAYILACAĞI" İLE 16/07/2018 GÜN VE 1064 YEVMİYE SAYILI "BU PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANINDADIR" ŞERHİ OLUP TAŞINMAZ BU ŞERH BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATILACAKTIR. Taşınmazda borçluyanun hissesine düşen alan 19.550,00 m2'dir. Taşınmaz Isparta-Keçiborlu yolu Senirce Köyü kavşağından Keçiborlu istikametinde yolun sağında yaklaşık yola 1 km mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarında niteliğinin tarla olarak geçtiği fiilen de tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde hububat ekili olduğu, doğu sınırından tarla yolu geçtiği, etrafında bulunan kanallar ile sulanabildiği, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle sulu şartlarda hububat tarımı yapıldığı tespit edilmiştir. (Taşınmazın tamamı 469.200,00 TL değerinde olup borçlunun 1/2 hissesi 234.600,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.)
Kıymeti                        : 234.600,00 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 22/10/1976 GÜN VE 3327
                                     YEVMİYE SAYILI "MÜLKİYET İNTİKALİNİN TOPRAK VE TARIM
                                     REFORMUNUN UYGULANMASI AÇISINDAN GEÇERSİZ
                                     SAYILACAĞI" İLE 16/07/2018 GÜN VE 1064 YEVMİYE SAYILI "BU
                                     PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANINDADIR" ŞERHİ VARDIR.
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : ISPARTA İLİ GÖNEN İLÇESİ SENİRCE KÖYÜ BELDİBİ MEVKİİ 1082 PARSELDE KAYITLI 52.647,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA CİNSİ TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 3364/7521 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA ETİBANK AŞ LEHİNE 09/05/1967 GÜN VE 1307 YEVMİYE SAYILI E M: ETİBANK GENEL MÜD LEHİNE 2200 M2 İRTİFAK HAKKI İLE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU (TEK) 18/02/1987 GÜN VE 1254 YEVMİYE SAYILI BM: TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 11656 M2 LİK KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI İLE 16/07/2018 GÜN VE 1064 YEVMİYE SAYILI " BU PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANIDINDADIR"ŞERLERİ VARDIR TAŞINMAZLAR BU ŞERHLER BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATILACAKTIR. Taşınmazda borlu hissesine düşen alan 23.548,00 m2'dir.Taşınmaz Isparta-Keçiborlu yolu Senirce Köyü kavşağından Keçiborlu istikametinde yolun sağında yaklaşık yola 1 km mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarında tarla olarak geçtiği ve fiili kullanım durumunun ise bahçe olduğu ve üzerinde 20-25 yaşlarında tam verimde kapama elma ağaçlarının olduğu, kuzeyinde tarla yolu, doğu ve batısında ise sulama kanallarının mevut olduğu, etrafında bulunan kanallar ile sulanabildiği, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle sulu şartlarda meyvecilik yapıldığı tespit edilmiştir. (taşınmazın tamamı 1.579.410,00 TL değerinde olup borçlunun 3364/7521 hissesi 706.440,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır)
Kıymeti                        : 706.440,00 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU(TEK)LEHİNE 18/02/1987 GÜN VE
                                     1254 YEV İLE 11656 M2 KISIMDA DAİMİRTİFAK HAKKI İLE
                                     ETİBANK AŞ LEHİNE 09/05/1967 GÜN VE 1307 YEVMİYE SAYILI E
                                     M: ETİBANK GENEL MÜD LEHİNE 2200 M2 İRTİFAK HAKKI İLE
                                      "BU PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANINDADIR ŞERHLERİ
                                     VARDIR.
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : ISPARTA İLİ GÖNEN KÖYÜ SENİRCE KÖYÜ KÖY İÇİ MEVKİİ 1030 PARSELDE KAYITLI 1.214,50 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ AVLULU AHŞAP EV CİNSİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmaz her ne kadar tapu kaydına ana taşınmaz niteliği avlulu ahşap ev ise de yerinde 29,00x9,50 m ebatlarında büyükbaş hayvanların bakıldığı gölgelik ayrıca 36x9,50 mt ebatlarında briketten yapılmış çatısı kiremit yaplı pencereleri açık olan samanlık-depo olarak kullanılan eski bir yapı mevcuttur. Yapılan gölgelik demir profilden yapılmış olup üzeri sac malzeme ile kapatılmıştır. İki tarafı açık olup iki tarafı tuğla ile kapatılmıştır. Zemini tabi toprak zemindir. Taşınmaz 29x9,5 mt ebatlarında olup toplam yüzölçümü 275,50 m2'dir. Söz konusu taşınmazın özellikleri doğrultusunda taşınmaz yapının I.sınıf A yapı grubunda yer aldığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 Maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yıpı yapı yaklaşık birim maliyetleri yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak 1. sınıf A Grubu yapıların birim fiyatı ise 153,00 TL/m2'dir. 02/12/1982 tarih ve 17886 Sayılı resmi gazetede yayımlanan yapının aşınma oranlarını gösteren cetvelde eski binanın aşınma oranı % 4'dür. Depo-samanlık olarak kullanılan yapını duvarları briketten yapılmış olup çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Briket duvarlar üzerinde herhangi bir sıva bulunmamaktadır. Ayrıca pencere-kapı boşlukları mevcut olup açıktır. Taşınmaz 36x9,5 mt ebatlarında olup toplam yüzölçümü 342,00 m2'dir. 02/121982 Tarih 17886 Sayılı resmi gazetede yayımlana yapının şanıma oranlarını gösteren cetvelde binanın aşınma oranı % 50'dir. Ayrıca söz konusu yapıda (kapı,pencere, sıva boya vb) imalatlar eksik olduğundan dolayı % 25 lik imalat eksiği bulunmaktadır. parselin üzerindeki samanlık-depo, gölgelik olarak kullanılan iki adet yapı bulunmaktadır. Söz konusu yapıların arsa payı değerleri ile birlikte toplam değeri 89.981,94 TL.'dir.
Kıymeti                        : 89.981,94 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
BİNASI İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : ISPARTA İLİ, GÖNEN İLÇESİ, SENİRCE KÖYÜ, KAĞNIDERESİ MEVKİİ 1368 PARSELDE KAYITLI 3.922,99 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA CİNSİ TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 11/11/1976 GÜN VE 3553 YEVMİYE SAYILI " BU PARSEL ALİYHİNE TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 817,54 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR" ŞERHİ MEVCUT OLUP TAŞINMAZ BU ŞERH BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATILACAKTIR. Taşınmazda borçlunun hissesine düşen alan 1.961,495 m2'dir. Taşınmaz Isparta-Keçiborlu yolu Senirce Köyü kavşağı mahallinde Keçiborlu istikametinde yolun solunda yaklaşık yola 150-200 metre mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarına niteliğinin tarla olarak geçtiği fiilen de tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde hububat hasadı yapıldığı, düz meyilsiz zemin yapısında olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle meyvecilik ve hububat tarımı yapıldğı tespit 1368 Parselin 1367 ve 1369 Parsel ile birlikte zeminde bir bütün şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın tamamı 39.229,90 TL değerinde olup borçlunun 1/2 hissesi 19.614,95 TL üzerinden satılacaktır.
Kıymeti                        : 19.614,95 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : 11/11/1976 GÜN VE 3553YEV İLE PARSEL ALEYHİNE TEK GENEL
MÜD LEHİNE 817,54 M2DAİMİ İRTİFAK HAKKIVARDIR
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
                                       BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : ISPARTA İLİ, GÖNEN İLÇESİ, SENİRCE KÖYÜ, KAĞNIDERESİ MEVKİİ 1369 PARSELDE KAYITLI 20.637,48 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ YOL CİNSİ TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 11/11/1976 GÜN VE 3553 YEVMİYE SAYILI "BU ŞARSEL ALEYHİNE TEK GENEL MÜDÜRLĞÜ LEHİNE 2408,71 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI İLE 08/08/2017 GÜN VE 1152 YEVMİYE SAYILI "2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİNE GÖRE BELİRTME2 VARDIR ŞERHERİ MEVCUT OLUP TAŞINMAZ BU ŞERHLER BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmazda borçlunun hisesesine düşen alan 10.318,74 m2'dir. Taşınmaz Isparta-Keçiborlu yolu Senirce Köyü kavşağı mahallinde Keçiborlu istikametinde yolun solunda yaklaşık yola 150-200 metre mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarına niteliğinin yol olarak geçtiği fakat fiilen tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde hububat hasadı yapıldığı, düz meyilsiz zemin yapısında olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle meyvecilik ve hububat tarımı yapıldığı, 1369 Parselin 1367 ve 1368 Parsel ile birlikte zeminde bir bütün şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın tamamı 206.374,80 TL değerinde olup borçlunun 1/2 hissesi 103.187,40 TL üzerinden satılacaktır.
Kıymeti                        : 103.187,40 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : 08/08/2017GÜN VE 1152 YEV KARAYOLLARI GENEL MÜD.NÜN
                                        2942 SY KAMULAŞTIRMA K.7 MAD GÖRE BELİRTME VARDIR
                                      11/11/1976GÜN VE 3553 YEVMİYE TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                      LEHİNE 2408,71 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
                                     BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : ISPARTA İLİ GÖNEN İLÇESİ SENİRCE KÖYÜ KAĞNIDERESİ MEVKİİ 1367 PARSELDE KAYITLI 5.591,71 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TARLA CİNSİ TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA 11/11/1976 GÜN VE 3553 YEVMİYE SAYILI "BU PARSEL ALEYHİ TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 666,75 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR" ŞERHİ MEVCUT OLUP TAŞINMAZ BU ŞERH BAKİ KALMAK KAYDI İLE SATIŞ ÇIKARILMIŞTIR. Taşınmazda borçlunun hissesine düşen alan 2.795,855 m2'dir. Taşınmaz Isparta-Keçiborlu yolu Senirce Köyü kavşağı mahallinde Keçiborlu istikametinde yolun solunda yaklaşık yola 150-200 metre mesafede yer aldığı, tapu kayıtlarına niteliğinin tarla olarak geçtiği fiilen de tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde hububat hasadı yapıldığı, düz meyilsiz zemin yapısında olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgedeki çevre parsellerde genellikle meyvecilik ve hububat tarımı yapıldığı, 1367 Parselin 1368 ve 1369 Parsel ile birlikte zeminde bir bütün şekilde kullanıldığı görülmüştür. Taşnmazın tamamı 55.917,10 TL değerinde olup borçlunun 1/2 hissesi 27.958,55 TL üzerinden satılacaktır.
Kıymeti                        : 27.958,55 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler    : 11/11/1976 Gün ve 3553 Yevmiye sayılı TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LEHİNE 666,75 M2 DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR
1. Satış Günü              : 14/03/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü              : 10/04/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE
BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
İMAR DURUMU      : TÜM TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU DOSYASINDA
                                        MEVCUTTUR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Satış şartları :
             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
             5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
             6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
             7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2248 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2019 
 
Vİ.NO.:47 (22.01.2019)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor2615383153
2Medipol Başakşehir2615382553
3Galatasaray2614482450
4Demir Grup Sivasspor2614571849
5Beşiktaş261385844
6Aytemiz Alanyaspor2612771943
7Fenerbahçe2611871240
8Göztepe261097137
9Gaziantep FK268108-532
10Yukatel Denizlispor268117-831
11Fraport TAV Antalyaspor267109-1430
12Gençlerbirliği267127-1128
13Kasımpaşa267145-1226
14İttifak Holding Konyaspor2651011-1226
15BTC Türk Yeni Malatyaspor266137-225
16Çaykur Rizespor267154-1825
17MKE Ankaragücü265138-2223
18Hes Kablo Kayserispor265147-3422
2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi

2017

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'ye küçük silah mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı

2015

Suriye'de Esed güçlerinin farklı kentlere düzenlediği "varil" ve "vakum" bombalı saldırılarında, 136 kişi hayatını kaybetti. Şam Cephesi, Halep'te 28 rejim askerini öldürdü

2015

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde 24 kişi öldü

2015

DEAŞ, Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı

2013

Lahey'deki mahkeme, 1991-1995 yıllarında, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da, Boşnak ve Hırvat sivil nüfusa yönelik katliam yapmak suçundan yargılanan Sırbistanlı eski devlet güvenlik şefleri Stanişiç ve Simatoviç hakkında beraat kararı verdi

2013

Nijerya'da eşcinsellerin evlenmesini yasaklayan tasarı kabul edildi

2012

Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin, 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

2011

Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından, 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği görevinde de bulunan emekli Oramiral Nejat Tümer vefat etti

2011

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu

2003

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu getirildi.

1992

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

1990

Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1982

İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

1980

Liverpool'un emektar orta sahası, İngiliz futbolcu Steven Gerrard, bugün doğdu.

1971

İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe'de rastgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan'ın evinde, binbaşının kızı Sibel'i rehin aldı

1971

ABD'nin insansız uzay aracı Mariner 9, Mars'ta bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı

1954

Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı

1935

Belucistan'da meydana gelen depremde 30 bin ila 60 bin kişi öldü.

1925

30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay o güne değin Çin'de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.

1921

Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazıyla orduya bağışladı

1913

I. Balkan Savaşı sona erdi.

1876

Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, yerine V. Murat tahta çıkarıldı

1740

Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı

1631

Fransa'nın ilk gazetelerinden ''La Gazette'', Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı

1453

Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı

1453

Günümüzdeki adıyla İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ertesi günü kuruldu.

1431

Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri