İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NOCİNSİMARKASISERİ NOSUMİKTARI
 (Adet)
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %10İHALE
GÜNÜSAATİ
1Yarı OtomatikSTEN (Burmak)32571100,0010,0027.11.20188:30
2Yarı OtomatikLAZER130501100,0010,0027.11.20188:35
3Yarı OtomatikÜNİVERSALA2549190,009,0027.11.20188:40
4Yarı OtomatikEŞREFOĞLU5100186,678,6727.11.20188:45
5Yarı OtomatikEJDER (ELMAS)1422186,678,6727.11.20188:50
6Yarı OtomatikÇINARASAR445183,338,3327.11.20188:55
7Yarı OtomatikÇİFSAN360191100,0010,0027.11.20189:00
8Yarı OtomatikÜSSAN23082180,008,0027.11.20189:05
9Yarı OtomatikLAZER27388146,674,6727.11.20189:10
10Yarı OtomatikLUMAR348031100,0010,0027.11.20189:15
11Yarı OtomatikPRENSES15572180,008,0027.11.20189:20
12Yarı OtomatikCAPRA.0066153,335,3327.11.20189:25
13Yarı OtomatikSTAR11/4272.180,008,0027.11.20189:30
14Yarı OtomatikKRAL190631100,0010,0027.11.20189:35
15Yarı OtomatikCEYLAN62841100,0010,0027.11.20189:40
16Yarı OtomatikİNTERPRES.0165170,007,0027.11.20189:45
17Yarı OtomatikTORUN.10/1901170,007,0027.11.20189:50
18Yarı OtomatikELMAS373176,677,6727.11.20189:55
19Yarı OtomatikÇEVİK HUGLU723183,338,3327.11.201810:00
20Yarı OtomatikÜZÜMLÜ61054170,007,0027.11.201810:05
21Yarı OtomatikBROWNİG555160,006,0027.11.201810:10
22Yarı OtomatikTORNADO13TJS27063160,006,0027.11.201810:15
23Yarı OtomatikDELTA10382160,006,0027.11.201810:20
24Yarı OtomatikUZAY95325138,333,8327.11.201810:25
25Yarı OtomatikOSKAR35792140,004,0027.11.201810:30
26Yarı OtomatikÜSSAN32084146,674,6727.11.201810:35
27Yarı OtomatikKRAL19534180,008,0027.11.201810:40
28Yarı OtomatikHİLAL3021190,009,0027.11.201810:45
29Yarı OtomatikMAGNUM14-0205.160,006,0027.11.201810:50
30Yarı OtomatikPRENSES7110180,008,0027.11.201810:55
31Yarı OtomatikLU-MAR21518196,679,6727.11.201811:00
32Yarı OtomatikHUĞLU99.0627.1110,0011,0027.11.201811:05
33Yarı OtomatikASTEGA23441100,0010,0027.11.201811:10
34Yarı OtomatikVURSAN96/15131.1160,0016,0027.11.201811:15
35Yarı OtomatikÜSSAN36149165,006,5027.11.201811:20
36Yarı OtomatikYENİ HUĞLU MAGNUM10.0239.193,339,3327.11.201811:25
37Yarı OtomatikMARATON3969165,006,5027.11.201811:30
38Yarı OtomatikKRAL ARMS12-7732.1116,6711,6727.11.201811:35
39Yarı OtomatikHUĞLU97-24298.1160,0016,0027.11.201811:40
40Yarı OtomatikTORNADO12-0786.163,336,3327.11.201811.45
41Yarı OtomatikKRAL ARMS55014/20111130,0013,0027.11.201811:50
42Yarı OtomatikLAZER ÜZÜMLÜ90185,008,5027.11.201811:55
43Yarı OtomatikFLASH ÜZÜMLÜ591170,007,0027.11.201813:00
44Yarı OtomatikHUĞLU.97.115341150,0015,0027.11.201813:05
45Yarı OtomatikHUĞLU.96.97401160,0016,0027.11.201813:10
46Yarı OtomatikKURTULUŞ15-1860160,006,0027.11.201813:15
47Yarı OtomatikMARATON20429160,006,0027.11.201813:20
48Yarı OtomatikMERTMAK13-0946160,006,0027.11.201813:25
49Yarı OtomatikHUĞLU16A45401150,0015,0027.11.201813:30
50Yarı OtomatikFABARM37151110,0011,0027.11.201813:35
51Yarı OtomatikYENİ HUĞLU99.0334.186,678,6727.11.201813.40
52Yarı OtomatikATA ARMS14/01405.1200,0020,0027.11.201813.45
53Yarı OtomatikCOCUEST LUA11.16229.1140,0014,0027.11.201813.50
54Yarı OtomatikBÜYÜK HUĞLU.10.154121130,0013,0027.11.201813:55
55Yarı OtomatikLAZER31868195,009,5027.11.201814:00
56Yarı OtomatikSTAR11-13179.170,007,0027.11.201814:05
57Yarı OtomatikWALTTER13-1754.190,009,0027.11.201814:10
58Yarı OtomatikÜSSAN40647165,006,5027.11.201814:15
59POMPALIESCORT1323801130,0013,0027.11.201814.20
60Yarı OtomatikKRAL194871130,0013,0027.11.201814:25
61Yarı OtomatikHUĞLU16A19781125,0012,5027.11.201814:30
62Yarı OtomatikİNTER PRESS5858173,337,3327.11.201814:35
63Yarı OtomatikMAESTRO12-0257.170,007,0027.11.201814:40
64Yarı OtomatikSAFARİ15-0654.170,007,0027.11.201814:45
65Yarı OtomatikDORUK9706165,006,5027.11.201814:50
66Yarı OtomatikHUĞ-SAN9890121110,0011,0027.11.201814:55
67Yarı OtomatikARMSAN12A368851150,0015,0027.11.201815:00
68Yarı OtomatikÜZÜMLÜ13-4332.165,006,5027.11.201815:05
69Yarı OtomatikÜZÜMLÜ10399165,006,5027.11.201815.10
70Yarı OtomatikHUĞLU07A41451150,0015,0027.11.201815:15
71Yarı OtomatikLAZER531-52.165,006,5027.11.201815.20
72Yarı OtomatikPRENSES2656165,006,5027.11.201815.25
73Yarı OtomatikHUĞLU96.5258.1150,0015,0027.11.201815.30
74Yarı OtomatikMAESTRO14-0558190,009,0027.11.201815.35
75Yarı OtomatikFIRTINA12-534165,006,5027.11.201815.40
76Yarı OtomatikSPECİAL14-0809165,006,5027.11.201815.45
77Yarı OtomatikİNTERPRES6595165,006,5027.11.201815:50
78Yarı OtomatikHUĞLU06.A 17181150,0015,0027.11.201815:55
79Yarı OtomatikÖNCÜ20458165,006,5027.11.201816:00
80HavalıQUATTRO Trigger 150,005,0027.11.201816:05
81Otomobil1992 Model TOFAŞ SERÇEŞASİ NO : NM4124B00090182081450,0045,0027.11.201816:15
82Motosiklet2014 Model KUBAŞASİ NO:
NLKCT170FE0001571
1616,6761,6727.11.201816:30
 1. Isparta Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) satışı 2886 Sayılı Yasanın  45. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 Kasım 2018 tarihlerinde VI. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğünde (İstanbul Caddesi No:83 Isparta adresindeki hizmet binasında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Isparta Gülkent Şubesi nezdinde bulunan (IBAN NO: TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02) hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.   
  4. Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaleten katılıyorsa vekaletname ile imza beyannamesi vermeleri;
  5. Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler  ayrıca her bir silah için ayrı ayrı olmak üzere "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni vermek zorundadır.
  6. İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
  7. İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca Yivsiz Av Tüfeği Satış bayilik lisansı sunulması zorunludur.
 3. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
 4. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 5. Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.                             
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
 7. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar her hafta Perşembe günleri 14:00-16:00 arası Isparta Şube Müdürlüğümüzde görülebilir. V.NO:1058
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Veli küçükköse6 ay önce
2. ihale ne zaman. olacak bilgisine ulaşamadım bilgilendirme mesajı veya ulaşarak bilgi verir misiniz 05377070032

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Galatasaray3420593669
2Medipol Başakşehir34195102767
3Beşiktaş3419782665
4Trabzonspor3418791863
5Evkur Yeni Malatyaspor3413138147
6Fenerbahçe34111013046
7Antalyaspor3413156-1645
8Atiker Konyaspor349817244
9Aytemiz Alanyaspor3412148-644
10İstikbal Mobilya Kayserispor34101311-1541
11Çaykur Rizespor3491114-241
12Demir Grup Sivasspor34101311-541
13MKE Ankaragücü3411167-1540
14Kasımpaşa3411176-939
15Göztepe3411185-538
16Bursaspor3471116-937
17BŞB Erzurumspor3481511-735
18Akhisarspor346199-2127
2017

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba'yla başlattığı normalleşme sürecini iptal etti

2016

İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne 1992'de yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti

2015

Filipinler'de hükümet güçleriyle Moro İsyami Kurtuluş Cephesi arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden çatışmaları sona erdiren tarihi anlaşma kapsamında silahlar sembolik olarak bırakıldı

2015

Mısır mahkemesi, "Büyük Casusluk" olarak bilinen davada, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye müebbet hapis cezası ve "Hapishaneler Baskını" davasında da idam cezası verdi

2015

Çad'ın başkenti Encemine'de, Boko Haram militanlarının intihar saldırısında, 34 kişi öldü 105 kişi yaralandı

2012

Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi

2007

Hint asıllı ABD'li astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanının sahibi oldu

2000

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi.

1994

Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisinin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5'i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi

1991

Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi.

1983

Yuri Andropov SSCB başbakanı oldu.

1979

Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında öldü

1976

Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilere ateş açan Güney Afrika polisi 600 öğrenciyi öldürdü.

1963

İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, ''Vostok VI'' ile uzaya fırlatıldı. Tereşkova, 19 Haziran'da dünyaya döndü

1968

Sırrı Acar Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

1964

ABD'li siyah hakları önderi Martin Luther King, Jr. Nobel Barış ödülünü kazandı.

1960

Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi, revire kaldırıldı.

1952

Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye'ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi

1950

Türkçeleştirilmiş ezanın, daha önceden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi

1949

Devlet Tiyatro ve Operası kuruldu.

1940

Philippe Pétain Vichy Fransası başbakanı oldu.

1940

Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

1938

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.

1934

İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı

1920

Yara bandı Earle E. Dickinson tarafından icat edildi.

1919

Yunan müfrezesini Yörük Ali Efe, imha etti.

1903

Henry Ford, ''Ford Motor'' fabrikasını kurdu

1815

Ligny meydan muharebesi,ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşen bu muharebe Napolyon'un son zaferi oldu.

1535

Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri