omuhgn.jpg

İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İHALE İLANLARI 1
omuhgn.jpg
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NOCİNSİMARKASISERİ NOSUMİKTARI
 (Adet)
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %10İHALE
GÜNÜSAATİ
1Yarı OtomatikSTEN (Burmak)32571100,0010,0027.11.20188:30
2Yarı OtomatikLAZER130501100,0010,0027.11.20188:35
3Yarı OtomatikÜNİVERSALA2549190,009,0027.11.20188:40
4Yarı OtomatikEŞREFOĞLU5100186,678,6727.11.20188:45
5Yarı OtomatikEJDER (ELMAS)1422186,678,6727.11.20188:50
6Yarı OtomatikÇINARASAR445183,338,3327.11.20188:55
7Yarı OtomatikÇİFSAN360191100,0010,0027.11.20189:00
8Yarı OtomatikÜSSAN23082180,008,0027.11.20189:05
9Yarı OtomatikLAZER27388146,674,6727.11.20189:10
10Yarı OtomatikLUMAR348031100,0010,0027.11.20189:15
11Yarı OtomatikPRENSES15572180,008,0027.11.20189:20
12Yarı OtomatikCAPRA.0066153,335,3327.11.20189:25
13Yarı OtomatikSTAR11/4272.180,008,0027.11.20189:30
14Yarı OtomatikKRAL190631100,0010,0027.11.20189:35
15Yarı OtomatikCEYLAN62841100,0010,0027.11.20189:40
16Yarı OtomatikİNTERPRES.0165170,007,0027.11.20189:45
17Yarı OtomatikTORUN.10/1901170,007,0027.11.20189:50
18Yarı OtomatikELMAS373176,677,6727.11.20189:55
19Yarı OtomatikÇEVİK HUGLU723183,338,3327.11.201810:00
20Yarı OtomatikÜZÜMLÜ61054170,007,0027.11.201810:05
21Yarı OtomatikBROWNİG555160,006,0027.11.201810:10
22Yarı OtomatikTORNADO13TJS27063160,006,0027.11.201810:15
23Yarı OtomatikDELTA10382160,006,0027.11.201810:20
24Yarı OtomatikUZAY95325138,333,8327.11.201810:25
25Yarı OtomatikOSKAR35792140,004,0027.11.201810:30
26Yarı OtomatikÜSSAN32084146,674,6727.11.201810:35
27Yarı OtomatikKRAL19534180,008,0027.11.201810:40
28Yarı OtomatikHİLAL3021190,009,0027.11.201810:45
29Yarı OtomatikMAGNUM14-0205.160,006,0027.11.201810:50
30Yarı OtomatikPRENSES7110180,008,0027.11.201810:55
31Yarı OtomatikLU-MAR21518196,679,6727.11.201811:00
32Yarı OtomatikHUĞLU99.0627.1110,0011,0027.11.201811:05
33Yarı OtomatikASTEGA23441100,0010,0027.11.201811:10
34Yarı OtomatikVURSAN96/15131.1160,0016,0027.11.201811:15
35Yarı OtomatikÜSSAN36149165,006,5027.11.201811:20
36Yarı OtomatikYENİ HUĞLU MAGNUM10.0239.193,339,3327.11.201811:25
37Yarı OtomatikMARATON3969165,006,5027.11.201811:30
38Yarı OtomatikKRAL ARMS12-7732.1116,6711,6727.11.201811:35
39Yarı OtomatikHUĞLU97-24298.1160,0016,0027.11.201811:40
40Yarı OtomatikTORNADO12-0786.163,336,3327.11.201811.45
41Yarı OtomatikKRAL ARMS55014/20111130,0013,0027.11.201811:50
42Yarı OtomatikLAZER ÜZÜMLÜ90185,008,5027.11.201811:55
43Yarı OtomatikFLASH ÜZÜMLÜ591170,007,0027.11.201813:00
44Yarı OtomatikHUĞLU.97.115341150,0015,0027.11.201813:05
45Yarı OtomatikHUĞLU.96.97401160,0016,0027.11.201813:10
46Yarı OtomatikKURTULUŞ15-1860160,006,0027.11.201813:15
47Yarı OtomatikMARATON20429160,006,0027.11.201813:20
48Yarı OtomatikMERTMAK13-0946160,006,0027.11.201813:25
49Yarı OtomatikHUĞLU16A45401150,0015,0027.11.201813:30
50Yarı OtomatikFABARM37151110,0011,0027.11.201813:35
51Yarı OtomatikYENİ HUĞLU99.0334.186,678,6727.11.201813.40
52Yarı OtomatikATA ARMS14/01405.1200,0020,0027.11.201813.45
53Yarı OtomatikCOCUEST LUA11.16229.1140,0014,0027.11.201813.50
54Yarı OtomatikBÜYÜK HUĞLU.10.154121130,0013,0027.11.201813:55
55Yarı OtomatikLAZER31868195,009,5027.11.201814:00
56Yarı OtomatikSTAR11-13179.170,007,0027.11.201814:05
57Yarı OtomatikWALTTER13-1754.190,009,0027.11.201814:10
58Yarı OtomatikÜSSAN40647165,006,5027.11.201814:15
59POMPALIESCORT1323801130,0013,0027.11.201814.20
60Yarı OtomatikKRAL194871130,0013,0027.11.201814:25
61Yarı OtomatikHUĞLU16A19781125,0012,5027.11.201814:30
62Yarı OtomatikİNTER PRESS5858173,337,3327.11.201814:35
63Yarı OtomatikMAESTRO12-0257.170,007,0027.11.201814:40
64Yarı OtomatikSAFARİ15-0654.170,007,0027.11.201814:45
65Yarı OtomatikDORUK9706165,006,5027.11.201814:50
66Yarı OtomatikHUĞ-SAN9890121110,0011,0027.11.201814:55
67Yarı OtomatikARMSAN12A368851150,0015,0027.11.201815:00
68Yarı OtomatikÜZÜMLÜ13-4332.165,006,5027.11.201815:05
69Yarı OtomatikÜZÜMLÜ10399165,006,5027.11.201815.10
70Yarı OtomatikHUĞLU07A41451150,0015,0027.11.201815:15
71Yarı OtomatikLAZER531-52.165,006,5027.11.201815.20
72Yarı OtomatikPRENSES2656165,006,5027.11.201815.25
73Yarı OtomatikHUĞLU96.5258.1150,0015,0027.11.201815.30
74Yarı OtomatikMAESTRO14-0558190,009,0027.11.201815.35
75Yarı OtomatikFIRTINA12-534165,006,5027.11.201815.40
76Yarı OtomatikSPECİAL14-0809165,006,5027.11.201815.45
77Yarı OtomatikİNTERPRES6595165,006,5027.11.201815:50
78Yarı OtomatikHUĞLU06.A 17181150,0015,0027.11.201815:55
79Yarı OtomatikÖNCÜ20458165,006,5027.11.201816:00
80HavalıQUATTRO Trigger 150,005,0027.11.201816:05
81Otomobil1992 Model TOFAŞ SERÇEŞASİ NO : NM4124B00090182081450,0045,0027.11.201816:15
82Motosiklet2014 Model KUBAŞASİ NO:
NLKCT170FE0001571
1616,6761,6727.11.201816:30
 1. Isparta Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) satışı 2886 Sayılı Yasanın  45. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 Kasım 2018 tarihlerinde VI. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğünde (İstanbul Caddesi No:83 Isparta adresindeki hizmet binasında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Isparta Gülkent Şubesi nezdinde bulunan (IBAN NO: TR 35 0001 0027 2057 3617 0150 02) hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.   
  4. Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaleten katılıyorsa vekaletname ile imza beyannamesi vermeleri;
  5. Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler  ayrıca her bir silah için ayrı ayrı olmak üzere "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni vermek zorundadır.
  6. İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.
  7. İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca Yivsiz Av Tüfeği Satış bayilik lisansı sunulması zorunludur.
 3. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
 4. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 5. Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.                             
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   
 7. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar her hafta Perşembe günleri 14:00-16:00 arası Isparta Şube Müdürlüğümüzde görülebilir. V.NO:1058
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Veli küçükköse2 yıl önce
2. ihale ne zaman. olacak bilgisine ulaşamadım bilgilendirme mesajı veya ulaşarak bilgi verir misiniz 05377070032

BENZER HABERLER

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

Resmi İlan
Resmi İlan

Resmi İlan

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

İhale İptal İlanı
İhale İptal İlanı

İhale İptal İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İhale İlanı

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Beşiktaş3422663772
2Fenerbahçe3421762769
3Galatasaray3420863366
4Trabzonspor3516712960
5Atakaş Hatayspor34151181453
6Aytemiz Alanyaspor34151271552
7Gaziantep FK33138121051
8Demir Grup Sivasspor3412715751
9Fatih Karagümrük34131011950
10Göztepe35121211347
11Çaykur Rizespor34101212-1042
12Fraport TAV Antalyaspor3591115-1142
13İttifak Holding Konyaspor34101311-341
14MKE Ankaragücü3410168-1238
15Helenex Yeni Malatyaspor3481313-637
16Kasımpaşa3491510-1337
17Hes Kablo Kayserispor3481511-1735
18BB Erzurumspor3581710-2234
19Medipol Başakşehir338169-1733
20Gençlerbirliği348188-2632
21Yukatel Denizlispor346199-2727
2018

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı

2017

Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 37 yıl sonra yeniden başladı

2016

BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı

2015

Türkiye, 2015'te en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi

2015

Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı

2014

Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı

2013

İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi

2012

IMF, borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri'' çağrısında bulundu

2011

Anavatan Partisinden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

2010

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi

2009

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi

2008

Dünya'nın radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş ilk hava aracı F-117 Nighthawk, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından hizmetten çıkarıldı.

2004

Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.

1994

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti

1994

Ruanda'da Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki çatışmalarda son iki hafta içinde 100 bin kişinin öldüğü bildirildi.

1993

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi

1992

Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı.

1987

Dil Derneği kuruldu.

1985

Sabah Gazetesi kuruldu.

1977

Türk sinema oyuncusu Atıf Kaptan, bugün vefat etti.

1962

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi

1948

1948 Arap-İsrail Savaşı: İsrail'in gelişmiş şehirlerinden Hayfa, Araplar tarafından ele geçirildi.

1947

Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi

1940

Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu

1935

Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı

1933

Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı

1924

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi

1920

İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti

1912

SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1904

ABD'li fizikçi Robert Oppenheimer, bugün doğdu.

1724

Alman filozof Immanuel Kant, bugün doğdu.

1622

Doğu Hindistan Şirketi, Hürmüz Adasındaki Portekiz kontrolüne son verdi.

1453

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatması sırasında 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri