omuhgn.jpgomuhgn.jpgomuhgn.jpg

TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu

TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu

TYT'nin ayırt 
edici testi 
Matematik oldu
EĞİTİM 0
omuhgn.jpg
Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Eğitim, Uzmanları sınavın ayırt edici testinin Matematik olduğu görüşünde birleşti.
 
Hayallerindeki üniversiteye kavuşmak isteyen yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile gerçekleştirdi. Saat 10.15'te başlayan ve 12.30'da tamamlanan, 135 dakika süren toplam ve 120 sorudan oluşan TYT'de adaylar, 40 Sosyal Bilimler Testi, 40 Matematik Testi ve 20 Fen Bilimleri Testi soruları ile ter döktü.
TYT’NİN AĞIRLIĞI YÜZDE 40
Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. 180 ve üstü puan alan adayların ise yanıtladıkları testlere göre SAY, EA, SÖZ ya da DİL puanları hesaplanacak. SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin hesaplanmasında TYT'nin ağırlığı yüzde 40 olacak.
MATEMATİK'TE TARTIŞMAYA
AÇIK BİR ADET SORU VARDI
2019 TYT ÖSYM'nin formatında ve öğretim programına uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Eğitim Uzmanları, sınavla ilgili yapmış oldukları genel değerlendirmesinde şu ifadelerde bulundular: "Sorular beklendiği gibi Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji 'de 9. ve 10.sınıf müfredatını, diğer branşlarda ise ortak lise programını kapsayan nitelikte olmuştur. Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okuryazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren niteliktedir. Özellikle Matematik ve Türkçe soruları sınavın geneline bakıldığında zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi. Matematik sorularında ilgili konuyu özümseyip yorumlayabilen, yeni ve farklı soru tiplerine alışık olan öğrencilerin yapabilecekleri aksi halde süre problemi yaşayacakları sorular mevcuttu. Ayrıca Matematik sorularında tartışmayı açık bir soru bulunmaktaydı. Türkçe sorularında ise çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına neden olmuştur. Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır."
SINAV YENİ NESİL MATEMATİK
SORULARINDAN OLUŞTU
TYT Matematik sorularının geçen yıl ile paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil Matematik sorularından oluştuğunu ifade eden Uzmanlar; “Öğrencilerimiz 30 Matematik 10 Geometri sorusuna cevap verdiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle Geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik Geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB'in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, Matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT'nin ayırt edici testi olmaya devam etti.
TÜRKÇE'DE PARAGRAF
SORULARI ÖĞRENCİLERİ ZORLADI
TYT'de Türkçe sorularından 28'i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir.
FEN BİLGİSİ SORULARI
RAHATLIKLA ÇÖZÜLDÜ
Bugün yapılan sınavda çıkan sorular, beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 9. ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü Fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi.
KİMYA'DA EN ÇOK PERİYODİK
CETVEL ÜZERİNDE DURULDU
2019 TYT Kimya soruları 9. ve 10. sınıf müfredatından geldi. ÖSYM'nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi Kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti. Öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Ayrıca soruların genelinde Kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı. Bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı.
BİYOLOJİ SORULARI 9 VE 10. SINIF MÜFREDATINDAN
2019 TYT'de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde idi. Geçen yıl uygulanan TYT'de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeydeydi. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir. Soruların 4 yıllık Biyoloji programındaki 9. ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi Biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.
TARİH'TE KAVRAM BİLGİSİNİ ÖLÇMEYE
YÖNELİK SORULAR AĞIRLIKTAYDI
2019 TYT'de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu görüldü. Sorular MEB'in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Yine de 2019 TYT Tarih sorularının Pazar günü yapılacak olan AYT sınavı için moral verici nitelikte olduğu söylenebilir. COĞRAFYA'DA DÜNYA HARİTASI ÜZERİNDE İSTENEN
ÜLKE BİLGİSİ SORUSU ELEYİCİ NİTELİĞİNDE OLACAK
TYT'de yer alan coğrafya sorularından dört tanesi belirgin bir şekilde 9. ve 10.sınıf lise müfredatından gelmiştir. ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ancak nüfus coğrafyası ile ilgili gelen Dünya haritası üzerinde istenen ülke bilgisi, eleyici soru niteliğinde olup AYT formatına daha yatkın olduğu bilgisi alınmıştır. Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut sorular arasında Dünya haritası üzerinde sorulan 'bölge-ülke kavramı' ve 'iklim-harita' sorularının bilgi temelli olduğu için belirleyici olacağı düşünülmektedir.
FELSEFE'DE DOĞRUDAN
BİLGİ SORUSU YOKTU
Felsefe sorularının yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiren sorular oldu. Sorular örnek olaylar üzerinden bilgilerin sorgulanması sağlanmış, doğrudan bilgi sorusu yoktu. Sorular zor değildi, geçen yılki sorularla benzerdi ve alışılmışın dışında soru yoktu. Felsefe ile tanışma, bilgi, varlık, ahlak, siyaset ve sanat felsefelerinden birer soru sorulmuştur.
DİN KÜLTÜRÜ'NDE BİLGİ İÇERİKLİ
SORULAR, ÖĞRENCİLERİ ZORLAYACAK
2019 TYT'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin bilgisini, algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Zekat ve Allah'ın sıfatları ile ilgili gelen sorular bilgi sahibi olunmadan cevaplandırılması mümkün olmayan sorulardı. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir” değerlendirmesinde bulundular.
AYT'NİN AĞIRLIĞI YÜZDE 60
Adaylar TYT soru ve yanıtlarını 17 Haziran Pazartesi günü görebilecekler, ÖSYM'nin geçen yıl olduğu gibi tüm YKS süreci tamamlandıktan sonra soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını yayınlamasını bekleyecekler. Bu nedenle TYT sonrası öğrenciler sabırlı olmaları gerekiyor. Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumuna odaklanmaları gerektiğini söyledi. Sınavdan çıkan adayların soruların tümünü ve bunlara verdiği yanıtları hatırlamasının mümkün olmadığını, bu nedenle TYT sonrası yapılacak değerlendirmelerin sadece meraklarını gidermek ve destek almak için sağlıklı olacağını, bunun dışında TYT sonrası moral bozmamaları, olumsuz konuşma ve değerlendirmelerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi. Sınav sonrası evde, günlük rutinlerinde, dinlenerek geçirmelerini önerdi. AYT'nin puan türlerinin oluşumunda katkısının yüzde 60 olduğunu Esas başarının Pazar günü yapılacak AYT oturumu ile elde edilecek. 16 Haziran Pazar günü uygulanacak ve 2 milyona yakın adayın başvurduğu AYT yine 10:15'te başlayacak, 160 soru içeren ve 180 dakika sürecek AYT'de öğrenciler yükseköğretim hedeflerine göre testleri yanıtlayacak. DİL puan türü ile tercih yapacak öğrenciler ise aynı gün saat 15:45'te başlayacak, 80 soru içeren ve 120 dakika sürecek olan YDT (Yabancı Dil Testi)'ye girecek.
 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan;  
Okul 
Yararına 
Kermes
Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan; Okul Yararına Kermes

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan; Okul Yararına Kermes

Yılın Başarılı 
Genç Kardiyoloğu
SDÜ’den
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den

Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den

Baltic International Academy Temsilcilerinden; 
ISUBÜ’ye
Ziyaret
Baltic International Academy Temsilcilerinden; ISUBÜ’ye Ziyaret

Baltic International Academy Temsilcilerinden; ISUBÜ’ye Ziyaret

Isparta 
MYO'da 
İlk Ders
Isparta MYO'da İlk Ders

Isparta MYO'da İlk Ders

ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; 
Gazeteci 
İbrahim 
Okumamış’tan
ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; Gazeteci İbrahim Okumamış’tan

ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; Gazeteci İbrahim Okumamış’tan

ISUBÜ
Yaya
Güvenliğinin 
Nöbetçisi
ISUBÜ Yaya Güvenliğinin Nöbetçisi

ISUBÜ Yaya Güvenliğinin Nöbetçisi

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Trabzonspor8413715
2Aytemiz Alanyaspor7412514
3Medipol Başakşehir8422414
4Galatasaray8314113
5DG Sivasspor8323412
6İttifak Holding Konyaspor7313412
7Fenerbahçe7322411
8Gaziantep FK8332-411
9Antalyaspor8332-611
10BTC Türk Yeni Malatyaspor7331610
11Göztepe823309
12Beşiktaş8233-29
13MKE Ankaragücü8233-59
14Yukatel Denizlispor7232-28
15Çaykur Rizespor7232-58
16Kasımpaşa7241-47
17Gençlerbirliği814306
18İstikbal Mobilya Kayserispor7043-73
2016

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda FETÖ, terör örgütü ilan edildi

2013

Milli sporcu Derya Can, Kaş'ta "paletsiz ip destekli 70 metre" dalışında 71 metreye inerek dünya rekoru kırdı

2013

Azerbaycan'da 9 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 84,54 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek göreve başladı

2013

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ile Murat Ağca, 71 gün sonra özgürlüklerine kavuştu. Türk pilotlar İstanbul'a geldi

2011

Ekim 2011 Çukurca saldırısı gerçekleşti. 8 ayrı yerde eşzamanlı olarak PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 asker şehit oldu.

2006

Türkiye, Lübnan'a asker gönderdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) harekatına katılacak Türk Birlik ve unsurlarının bulunduğu gemiler, Mersin'de düzenlenen törenle uğurlandı

2003

Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da vefat etti

1995

Gunnar Nordahl, İsveçli futbolcu bugün yaşamını yitirdi.

1992

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.

1988

Birleşik Krallık, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

1988

İngiltere, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

1982

Milli Güvenlik Konseyinin son şeklini verdiği anayasa metni açıklandı. Geçici maddelerle eski parti yöneticilerine 10 yıl siyaset yasağı getiriliyor, anayasanın kabulüyle birlikte Kenan Evren cumhurbaşkanı oluyor.

1979

Türk şarkıcı ve söz yazarı Özgün Uğurlu, bugün doğdu.

1976

Türk radyocu Nihat Sırdar, bugün doğdu.

1975

Türk bas gitarist, şarkı sözü yazarı ve Mor ve Ötesi grubu üyesi, Burak Güven, bugün doğdu.

1973

Türk futbocu Okan Buruk, bugün doğdu.

1962

İlk James Bond filmi "Dr. No" gösterime girdi.

1962

TBMM'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.

1961

Türk siyasetçi, Şemsettin Günaltay, bugün öldü.

1960

6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.

1951

İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.

1945

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.

1934

Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1934

Mübadele Komisyonu görevini tamamladı.

1872

Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'de bulundu.

1781

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, İngilizlerin George Washington'a teslim olmalarıyla sona erdi.

1448

Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri