TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu

TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu

TYT'nin ayırt 
edici testi 
Matematik oldu
EĞİTİM 0
Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Eğitim, Uzmanları sınavın ayırt edici testinin Matematik olduğu görüşünde birleşti.
 
Hayallerindeki üniversiteye kavuşmak isteyen yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile gerçekleştirdi. Saat 10.15'te başlayan ve 12.30'da tamamlanan, 135 dakika süren toplam ve 120 sorudan oluşan TYT'de adaylar, 40 Sosyal Bilimler Testi, 40 Matematik Testi ve 20 Fen Bilimleri Testi soruları ile ter döktü.
TYT’NİN AĞIRLIĞI YÜZDE 40
Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. 180 ve üstü puan alan adayların ise yanıtladıkları testlere göre SAY, EA, SÖZ ya da DİL puanları hesaplanacak. SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin hesaplanmasında TYT'nin ağırlığı yüzde 40 olacak.
MATEMATİK'TE TARTIŞMAYA
AÇIK BİR ADET SORU VARDI
2019 TYT ÖSYM'nin formatında ve öğretim programına uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Eğitim Uzmanları, sınavla ilgili yapmış oldukları genel değerlendirmesinde şu ifadelerde bulundular: "Sorular beklendiği gibi Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji 'de 9. ve 10.sınıf müfredatını, diğer branşlarda ise ortak lise programını kapsayan nitelikte olmuştur. Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okuryazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren niteliktedir. Özellikle Matematik ve Türkçe soruları sınavın geneline bakıldığında zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi. Matematik sorularında ilgili konuyu özümseyip yorumlayabilen, yeni ve farklı soru tiplerine alışık olan öğrencilerin yapabilecekleri aksi halde süre problemi yaşayacakları sorular mevcuttu. Ayrıca Matematik sorularında tartışmayı açık bir soru bulunmaktaydı. Türkçe sorularında ise çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına neden olmuştur. Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır."
SINAV YENİ NESİL MATEMATİK
SORULARINDAN OLUŞTU
TYT Matematik sorularının geçen yıl ile paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil Matematik sorularından oluştuğunu ifade eden Uzmanlar; “Öğrencilerimiz 30 Matematik 10 Geometri sorusuna cevap verdiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle Geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik Geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB'in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, Matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT'nin ayırt edici testi olmaya devam etti.
TÜRKÇE'DE PARAGRAF
SORULARI ÖĞRENCİLERİ ZORLADI
TYT'de Türkçe sorularından 28'i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir.
FEN BİLGİSİ SORULARI
RAHATLIKLA ÇÖZÜLDÜ
Bugün yapılan sınavda çıkan sorular, beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 9. ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü Fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi.
KİMYA'DA EN ÇOK PERİYODİK
CETVEL ÜZERİNDE DURULDU
2019 TYT Kimya soruları 9. ve 10. sınıf müfredatından geldi. ÖSYM'nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi Kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti. Öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Ayrıca soruların genelinde Kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı. Bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı.
BİYOLOJİ SORULARI 9 VE 10. SINIF MÜFREDATINDAN
2019 TYT'de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde idi. Geçen yıl uygulanan TYT'de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeydeydi. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir. Soruların 4 yıllık Biyoloji programındaki 9. ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi Biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.
TARİH'TE KAVRAM BİLGİSİNİ ÖLÇMEYE
YÖNELİK SORULAR AĞIRLIKTAYDI
2019 TYT'de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu görüldü. Sorular MEB'in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Yine de 2019 TYT Tarih sorularının Pazar günü yapılacak olan AYT sınavı için moral verici nitelikte olduğu söylenebilir. COĞRAFYA'DA DÜNYA HARİTASI ÜZERİNDE İSTENEN
ÜLKE BİLGİSİ SORUSU ELEYİCİ NİTELİĞİNDE OLACAK
TYT'de yer alan coğrafya sorularından dört tanesi belirgin bir şekilde 9. ve 10.sınıf lise müfredatından gelmiştir. ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ancak nüfus coğrafyası ile ilgili gelen Dünya haritası üzerinde istenen ülke bilgisi, eleyici soru niteliğinde olup AYT formatına daha yatkın olduğu bilgisi alınmıştır. Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut sorular arasında Dünya haritası üzerinde sorulan 'bölge-ülke kavramı' ve 'iklim-harita' sorularının bilgi temelli olduğu için belirleyici olacağı düşünülmektedir.
FELSEFE'DE DOĞRUDAN
BİLGİ SORUSU YOKTU
Felsefe sorularının yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiren sorular oldu. Sorular örnek olaylar üzerinden bilgilerin sorgulanması sağlanmış, doğrudan bilgi sorusu yoktu. Sorular zor değildi, geçen yılki sorularla benzerdi ve alışılmışın dışında soru yoktu. Felsefe ile tanışma, bilgi, varlık, ahlak, siyaset ve sanat felsefelerinden birer soru sorulmuştur.
DİN KÜLTÜRÜ'NDE BİLGİ İÇERİKLİ
SORULAR, ÖĞRENCİLERİ ZORLAYACAK
2019 TYT'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin bilgisini, algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Zekat ve Allah'ın sıfatları ile ilgili gelen sorular bilgi sahibi olunmadan cevaplandırılması mümkün olmayan sorulardı. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir” değerlendirmesinde bulundular.
AYT'NİN AĞIRLIĞI YÜZDE 60
Adaylar TYT soru ve yanıtlarını 17 Haziran Pazartesi günü görebilecekler, ÖSYM'nin geçen yıl olduğu gibi tüm YKS süreci tamamlandıktan sonra soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını yayınlamasını bekleyecekler. Bu nedenle TYT sonrası öğrenciler sabırlı olmaları gerekiyor. Pazar günü yapılacak AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumuna odaklanmaları gerektiğini söyledi. Sınavdan çıkan adayların soruların tümünü ve bunlara verdiği yanıtları hatırlamasının mümkün olmadığını, bu nedenle TYT sonrası yapılacak değerlendirmelerin sadece meraklarını gidermek ve destek almak için sağlıklı olacağını, bunun dışında TYT sonrası moral bozmamaları, olumsuz konuşma ve değerlendirmelerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi. Sınav sonrası evde, günlük rutinlerinde, dinlenerek geçirmelerini önerdi. AYT'nin puan türlerinin oluşumunda katkısının yüzde 60 olduğunu Esas başarının Pazar günü yapılacak AYT oturumu ile elde edilecek. 16 Haziran Pazar günü uygulanacak ve 2 milyona yakın adayın başvurduğu AYT yine 10:15'te başlayacak, 160 soru içeren ve 180 dakika sürecek AYT'de öğrenciler yükseköğretim hedeflerine göre testleri yanıtlayacak. DİL puan türü ile tercih yapacak öğrenciler ise aynı gün saat 15:45'te başlayacak, 80 soru içeren ve 120 dakika sürecek olan YDT (Yabancı Dil Testi)'ye girecek.
 
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Binlerce öğrencinin merakla beklediği; 
YKS SONUÇLARI 
AÇIKLANDI!..
Binlerce öğrencinin merakla beklediği; YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!..

Binlerce öğrencinin merakla beklediği; YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!..

 Lise 
Diploması 
alacaklar
Lise Diploması alacaklar

Lise Diploması alacaklar

LGS tercih başvuruları yarın saat 17.00'de;  
sona 
erecek
LGS tercih başvuruları yarın saat 17.00'de; sona erecek

LGS tercih başvuruları yarın saat 17.00'de; sona erecek

Halk Eğitim
Merkezi’nde
göreve devam
Halk Eğitim Merkezi’nde göreve devam

Halk Eğitim Merkezi’nde göreve devam

Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; 
Baştan 
sona 
değişti
Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; Baştan sona değişti

Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; Baştan sona değişti

HEM’in çiçeği burnunda Müdürü Niyazi Karadem; 
“HEM’i daha ileriye 
taşımak için 
çalışacağım”
HEM’in çiçeği burnunda Müdürü Niyazi Karadem; “HEM’i daha ileriye taşımak için çalışacağım”

HEM’in çiçeği burnunda Müdürü Niyazi Karadem; “HEM’i daha ileriye taşımak için çalışacağım”

YAZARLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Galatasaray3420593669
2Medipol Başakşehir34195102767
3Beşiktaş3419782665
4Trabzonspor3418791863
5Evkur Yeni Malatyaspor3413138147
6Fenerbahçe34111013046
7Antalyaspor3413156-1645
8Atiker Konyaspor349817244
9Aytemiz Alanyaspor3412148-644
10İstikbal Mobilya Kayserispor34101311-1541
11Çaykur Rizespor3491114-241
12Demir Grup Sivasspor34101311-541
13MKE Ankaragücü3411167-1540
14Kasımpaşa3411176-939
15Göztepe3411185-538
16Bursaspor3471116-937
17BŞB Erzurumspor3481511-735
18Akhisarspor346199-2127
2009

Türk spor spikeri Orhan Şengürbüz, bugün öldü.

2007

Harry Potter ve Melez Prens vizyona girdi.

1998

Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.

1976

Kanada'da Montreal Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.

1975

Amerikan uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.

1955

Disney parklarının ilki kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland

1954

Alman politikacı ve başbakan Angela Merkel, bugün doğdu.

1944

Patlayıcı yüklü iki gemi Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü,400 yaralı

1936

Cumhuriyetçi Halk Cephesi koalisyonuna karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.

1918

Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler

1917

Türkiye Cumhuriyeti 7.Cumhurbaşkanı ve TSK'nin 17.Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, bugün doğdu.

1907

Resim sanatında Kübizm akımı doğdu

1867

Marx'ın Das Kapital adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1815

Napolyon Bonapart Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim olur.

1588

Türk mimar, Mimar Sinan, bugün öldü.

1453

Castillon Muharebesi'nde Fransızlar, İngilizleri mağlup eder.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri