omuhgn.jpgomuhgn.jpgomuhgn.jpg

Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; Baştan sona değişti

Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; Baştan sona değişti

Okul öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği; 
Baştan 
sona 
değişti
EĞİTİM 0
omuhgn.jpg
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde neler değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde birçok değişiklik yapıldı.
 
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde neler değişti?
10.07.2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde neler değişti?
5 YIL SONRA YÖNETMELİK DEĞİŞTİ
Yaklaşık 5 yıl sonra MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlanan Resmi Gazete’de, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklik yapıldı.  Bir önceki yönetmelik 26 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanmıştı.
Birçok değişikliği barındıran yeni yayınlanan yönetmelikle beraber neler değişti sorusunun cevabını Eğitimci Yazar Veysel KUL, ogretmenlericin.com sitesi için madde madde açıklamalı ve eski yönetmelik- yeni yönetmelik karşılaştırması yaparak özetledi.
•Kayıt zamanı ve kayıt yaşı sil baştan değiştirildi.
İLKOKULLARDA 69 AYINI DOLDURAN ÇOCUKLARIN KAYDI YAPILACAK. 72 AYLIK VE ÜSTÜ İLKOKULLARA ZORUNLU OLARAK BAŞLAYACAK.
Eski yönetmelikte; İlkokul birinci sınıflara başlama yaşı eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocukların kayıtları yapılırdı. 66-68 aylık olan çocuklar velisinin vereceği dilekçe ile 69-71 aylık olan çocuklar ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirilir ve kayıtları bir yıl ertelenebilirdi.
Yeni yönetmelikte; ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca; 69,70 ve 71 aylık çocuklar velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirilir veya kayıtları bir yıl ertelenir.  66,67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıt edilecek.
ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA BAŞLAMA KRİTERİ BİR BÜTÜN OLARAK 57-68 AYLIK OLARAK BELİRLENDİ.
Eski yönetmelikte; anaokulu ve uygulama sınıflarına; eylül ayı sonu itibariyle 38 ayını dolduran -66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılırken, ana sınıflarına ise; eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran – 66 ayını doldurmayan çocuklar kayıt edilirken;
Yeni yönetmelikte; Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına; kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. (MADDE 7, YÖNETMELİĞİN 11.MADDESİ)
•        Teneffüsler artık 10 dakika değil; en az 15 dakika olacak.
Eski yönetmelikte; Bir ders saatinin 40 dakika olduğu ve okul yönetimlerinin teneffüsler için en az 10 dakika ayırması gerektiği belirtilirken;
 Yeni yönetmelikte; ders saatinin 40 dakika olduğu ve Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise an az 10 dakika süre ayrılacağı belirtilmiştir (MADDE 4, YÖNETMELİĞİN 6.MADDESİ)
•        İlköğretim kurumlarında iftihar belgesi kalktı.
Eski yönetmelikte; Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir. İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir maddesi yer almaktadır.
Yeni yönetmelikte; Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8.6.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir denilerek; İftihar belgesi adına yer vermemiştir. Eski yönetmelikte geçen İftihar Belgesi yazıları çıkarılmıştır. (MADDE 27, YÖNETMELİĞİN 53.MADDESİ)
•        Öğretmenlerin öğle aralarında nöbet tutması yeni yönetmelikte yer aldı.
Eski yönetmelikte; İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte;  İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir maddesi yer almıştır.
(MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ)
•        Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
Eski yönetmelikte yer almazken, yeni yönetmelikte kendisine yer edinen ve devam-devamsızlık konusunda yeni eklenen fıkraya göre; Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. ( MADDE 10, YÖNETMELİĞİN 18.MADDESİ )
•        HAMİLE ÖĞRETMENLER İÇİN NÖBET MADDESİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU
Eski yönetmelikte; Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarakdoğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez olarak madde revize edilmiştir. ( MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ )
•        İzinsiz bir şekilde ses ya da görüntü kaydeden öğrencilere Kınama Yaptırımı verilecek.
Eski yönetmelikte yer almayıp; yeni yönetmelikte yer alan yeni eklenen fıkralardan diğeri; Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak maddesidir. Bu kurala uymayan öğrencilere Kınama Yaptırımı verilecek.
( MADDE 28, YÖNETMELİĞİN 55.MADDESİ )
•        Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen sağlayacak.
Eski yönetmelikte yer almayıp; yeni yönetmelikte yer alan yeni eklenen fıkralardan diğeri; Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır maddesidir. ( MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ )
•        Ara tatil ibaresi yönetmeliğe girdi.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda eğitim sisteminin daha verimli yürütülmesi amacıyla; 24.06.2019 tarihinde MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ( 2019-9 nolu genelge ) illere gönderilen yazıyla birlikte değişmişti.
Ara tatiller; Birinci dönem ara tatili ( 18-22 Kasım 2020 ) ve İkinci dönem ara tatili ( 6-10 Nisan 2020 ) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
Yeni yönetmelikte; Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “hafta sonu,” ibaresi “hafta sonu tatili, ara tatil” olarak değiştirilmiştir. ( MADDE 5, YÖNETMELİĞİN 8.MADDESİ )
•        Anaokullarına da Rehberlik Hizmetleri eklendi.
Eski yönetmeliğin 9.maddesinde, Rehberlik hizmetleri; İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını kapsarken;
Yeni yönetmelikte; Anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Ayrıca eski yönetmelikte yer alan; “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler” ibaresinde yer alan “Psikolojik Danışma Hizmetleri” kısmı kaldırılmıştır. ( MADDE 6, YÖNETMELİĞİN 9.MADDESİ )
•        Milli sporcuların çocukları, Şiddet gören kadınların çocukları, Çocuk koruma kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri adreslerine bakılmaksızın istedikleri okullara yapılacak.
Eski yönetmelikte; Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılıyordu.
Yeni yönetmelikte; eski yönetmelikteki kapsam genişletilerek: Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları, milli sporcu çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kontenjan şartı aranmadan ve ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır şeklinde revize edilmiştir. ( MADDE 8, YÖNETMELİĞİN 12.MADDESİ )
•        Özel yetenekli çocukların derse günlük devam sürelerinde esneklik sağlandı.
Eski yönetmelikte; “Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.” maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır denilmektedir. (MADDE 10, YÖNETMELİĞİN 18.MADDESİ )
•        Öğretmenler Kurulu Toplantısının ilgililere duyurulma süresi 5 güne çıktı.
Eski yönetmelikte; Öğretmenler Kurulu toplantı günleri ve gündemi en az iki gün önceden imza karşılığında ilgililere duyurulup, gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılırken;
Yeni yönetmelikte; toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılacak açıklamasını görmekteyiz. (MADDE 14, YÖNETMELİĞİN 34.MADDESİ )
•        Öğretmenler Kurulu Toplantısında oy çokluğuyla alınan kararların eşit olması halinde kurul başkanının görüşü kabul edilecek.
Eski yönetmelikte; Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır ibaresi yer almıştır. ( MADDE 14, YÖNETMELİĞİN 34.MADDESİ )
•        Öğretmenler Kurulu Toplantısı gerekli hallerde ders saatleri içinde yapılabilecek ve bu durumda öğrenciler izinli sayılacak.
Eski yönetmelikte; Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte;  Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır. ( MADDE 14, YÖNETMELİĞİN 34.MADDESİ )
•        Aynı sınıfı okutan bir sınıfı öğretmeni veya alanında bir öğretmen olması durumunda Zümre Toplantısı yapılacak.
Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda zümre toplantısı yapılmayacak.
Eski yönetmelikte; Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda zümre toplantısı yapılmaz, bu öğretmenler ilgili ilçe/il zümre toplantısına katılır. Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Bu öğretmenler alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına da katılır denilmiştir. ( MADDE 15, YÖNETMELİĞİN 35.MADDESİ )
•        Şube öğretmenler kurulu isim değiştirerek Sınıf/Şube öğretmenler kurulu adını aldı.
Eski yönetmelikte; Şube öğretmenler kurulu yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Sınıf öğretmenler kurulu/Şube öğretmenler kurulu ibaresi yer aldı. ( MADDE 16, YÖNETMELİĞİN 36.MADDESİ )
•        Öğretmenler Mesleki Çalışmaları başka il veya ilçelerde alamayacaklar. Kendi okullarında mesleki çalışmaları yapacaklar.
Eski yönetmelikte; Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yapacaklarını, Öğretmenlerin ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dâhilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulacağını, Öğretmenlerin ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri hâlinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır olduğu maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dâhilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler.”
Bunun sebebi olarak yeni eğitim öğretim yılı takvimine ara tatiller kavramı eklenmiştir. Bu ara tatiller ise; dönemlerin aralarında yer aldığı için öğretmenler mesleki çalışmaları kendi okullarında alacaklardır. Ara tatillerin; Birinci dönem ara tatili ( 18-22 Kasım 2020 ) ve İkinci dönem ara tatili ( 6-10 Nisan 2020 ) olmak üzere iki kısma ayrıldığını bir kez daha hatırlatalım. ( MADDE 19, YÖNETMELİĞİN 38.MADDESİ )
•        Öğretmenlere görevlendirme ve toplantı zamanlarının bildirilme süresi en az 5 güne çıktı.
Eski yönetmelikte; Öğretmenlerin, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorunda oldukları,  Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az iki gün önceden yazı ile duyurulacağı, Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanacağı, Toplantıların, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılacağından bahsedilmiştir.
Yeni yönetmelikte; Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün öncedenyazı ile duyurulacağı… maddesi yer almıştır. (MADDE 20, YÖNETMELİĞİN 43.MADDESİ)
•        Ana sınıf öğretmenleri nöbetlerini kendi öğrencilerinin bulunduğu alanlarda tutacak.
Eski yönetmelikte; Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutacağı belirtilmiş ve ana sınıf öğretmenlerinin nöbetlerini kendi öğrencilerinin bulunduğu alanlarda tutacağı vurgulanmıştır. (MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ)
•        Bayanlar da 20, erkekler de ise 25 hizmet yılını dolduranlara istemeleri halinde nöbet görevi verilmeyecek.
Eski yönetmelikte; Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebileceği maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri hâlinde nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verileceği yer almıştır. ( MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ )
•        Öğretmenlerden engeli olanlara ve engelli çocuğu bulunanlara nöbet görevi verilemeyecek.
Eski yönetmelikte; Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte;   Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verileceği yer almıştır. (MADDE 21, YÖNETMELİĞİN 44.MADDESİ)
•        Rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alamayacak.
Eski yönetmelikte; İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilirler maddesi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Asker öğretmenler istemeleri hâlinde belletici öğretmen olarak görev alabilirler maddesi revize edilmiştir. (MADDE 23, YÖNETMELİĞİN 46.MADDESİ)
•        Kılık kıyafeti kuralına uymayan öğrencilere Uyarma yaptırımı verilecek.
Eski yönetmelikte yer almayıp; yeni yönetmelikte yer alan yeni eklenen fıkralardan birisi; Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak maddesidir. Bu kurala uymayan öğrencilere Uyarma yaptırımı verilecektir.
Eğer ki; kılık kıyafet kuralına uymamakta ısrar ederse öğrenciye bu sefer Kınama Yaptırımı verilecek. (MADDE 28, YÖNETMELİĞİN 55.MADDESİ)
•        Aynı olumsuz davranışı tekrarlayan öğrenciye artık bir üst yaptırım uygulanacak.
Eski yönetmelikte; Aynı olumsuz davranıştan dolayı birden fazla yaptırım uygulanamaz maddesi, yeni yönetmelikte; Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde bir üst yaptırım uygulanır şeklinde revize edilmiştir. (MADDE 29, YÖNETMELİĞİN 56.MADDESİ)
•        Beslenme saatinde çocuklara refakat eden öğretmenler yemeğe para vermeyecekler.
Eski yönetmelikte; Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel de 15.8.1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yemek hizmetinden yararlanır ibaresi yer alırken;
Yeni yönetmelikte; Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. Okul yönetimince belirlenen günlük yemek ücretini ilgili banka hesabına haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilir ibaresi eklenmiştir. (MADDE 33, YÖNETMELİĞİN 67.MADDESİ)
•        Anaokulu, Ana sınıfı ve Uygulama Sınıfının tanımları değiştirildi
Anaokulu: Eski yönetmelikte 36-66 aylık olarak belirlenirken, yeni yönetmelikteki tanımda 36-68 ay olmuştur.
Ana sınıfı: Eski yönetmelikte 48-66 aylık olarak belirlenirken, yeni yönetmelikteki tanımda 57-68 ay olmuştur.
Uygulama sınıfı: Eski yönetmelikte Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk ve gelişim eğitimi alanında 36-66 aylık olarak belirlenirken, yeni yönetmelikteki tanımda 36-68 ay olmuştur.  (MADDE 2)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BENZER HABERLER

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan;  
Okul 
Yararına 
Kermes
Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan; Okul Yararına Kermes

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO’dan; Okul Yararına Kermes

Yılın Başarılı 
Genç Kardiyoloğu
SDÜ’den
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den

Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den

Baltic International Academy Temsilcilerinden; 
ISUBÜ’ye
Ziyaret
Baltic International Academy Temsilcilerinden; ISUBÜ’ye Ziyaret

Baltic International Academy Temsilcilerinden; ISUBÜ’ye Ziyaret

Isparta 
MYO'da 
İlk Ders
Isparta MYO'da İlk Ders

Isparta MYO'da İlk Ders

ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; 
Gazeteci 
İbrahim 
Okumamış’tan
ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; Gazeteci İbrahim Okumamış’tan

ISUBÜ’de akademik yılının ilk dersi; Gazeteci İbrahim Okumamış’tan

ISUBÜ
Yaya
Güvenliğinin 
Nöbetçisi
ISUBÜ Yaya Güvenliğinin Nöbetçisi

ISUBÜ Yaya Güvenliğinin Nöbetçisi

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

sanalbasin.com üyesidir

ANKET

Sizce Isparta'da madde bağımlılığıyla yeteri kadar mücadele ediliyor mu?
İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00

GÜNLÜK BURÇLAR

KoçBoğaİkizlerYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık

SÜPER LİG

TakımOGMBAP
1Aytemiz Alanyaspor7412514
2Demir Grup Sivasspor7313512
3Trabzonspor7313412
4İttifak Holding Konyaspor7313412
5Fenerbahçe7322411
6Medipol Başakşehir7322311
7Antalyaspor7322011
8Gaziantep FK7322-111
9BTC Türk Yeni Malatyaspor7331610
10Galatasaray7214010
11Göztepe722319
12Beşiktaş7232-28
13Yukatel Denizlispor7232-28
14Çaykur Rizespor7232-58
15MKE Ankaragücü7232-58
16Kasımpaşa7241-47
17Gençlerbirliği7043-63
18İstikbal Mobilya Kayserispor7043-73
2017

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates'in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı

2017

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirdi

2015

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Türksat 4B uydusundan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 09.01'de İtalya'nın Fucino yer istasyonundan alındı

2008

Türkiye, 2009 - 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.

1987

Eski cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Devlet töreninden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1979

Rahibe Teresa'ya Nobel Barış Ödülü verildi.

1976

Tofaş'ın Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.

1976

Müzisyen Nil Karaibrahimgil, bugün doğdu.

1973

OPEC, bazı batılı ülkelere, Suriye ile olan savaşında İsrail'e yardım ettikleri gerekçesiyle petrol ambargosu uygulamaya başladı.

1972

Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı. 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel Başkan Behice Boran 15 yıla mahkûm oldu.

1972

Pop müzisyeni Tarkan, bugün doğdu.

1962

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı. 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesine başlandı

1956

Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi

1953

Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu, Özkan Uğur, bugün doğdu.

1951

Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.

1950

Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askerî birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.

1945

Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu

1945

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.

1938

Atatürk ilk ağır komaya girdi.

1933

Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.

1922

Gökçeada'nın kurtuluşu

1919

Batı Trakya'daki İskeçe Kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1915

"Satıcının Ölümü" adlı eseriyle ün kazanan ABD'li oyun yazarı Arthur Miller, bugün doğdu.

1912

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı (I. Balkan Savaşı).

1448

János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?Ziyaretçi Defteri